Theo van Doesburg/Terugblik

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Terugblik

Auteur [Theo van Doesburg]
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Datering December 1922
Bron De Stijl. [deel] 2. 1921_1932. Complete Reprint 1968. Amsterdam: Athenaeum, Den Haag: Bert Bakker, Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1968, p. 318.
Auteursrecht Publiek domein

[198]

[...]

TERUGBLIK

Ondanks de vele moeilijkheden, veroorzaakt door de economische toestanden, heeft „De Stijl“ zich harer zending bewust, doorgezet. Zonder doctrine of gezag. Steeds geneigd verwante kunstuitingen aandacht te schenken. In meer dan 200 artikelen en notities hebben binnen en buitenlandsche tijdschriften en dagbladen over De Stijl geoordeeld. Hierbij valt op te merken, dat de toon dezer beoordeelingen uiterst varieerend is. De binnenlandsche bladen meestal hoonend de buitenlandsche meestal waardeerend en zelfs enthousiast.
Een volledig overzicht der stijlbeweging als internationale cultuur-factor te geven, zou een wellicht zeer interessant gedenkschrift vormen, doch tijd en middelen ontbreken er toe. Het materiaal is echter voorhanden en de redactie is steeds bereid dit aan hen, die met de stijl als cultuur beweging sympatiseeren, voor te leggen. Schelmerijen, trucs, en teleurstellingen konden niet verhinderen, dat de Stijl zich gedurende vijf jaren onafhankelijk kon doorzetten en het respect won van de radicale kunst-en cultuurcentra in België, Duitschland, Frankrijk, Italië, Yugo Slavië, Hongarije, Rusland, Spanje en Engeland.
Vooral na den oorlog door vergemakkelijkte verbinding deed de Stijl zijn invloed ook op de kunstuiting gelden.Wij blijven rekenen op den moreelen steun van allen, die het bestaan van De Stijl mogelijk maakten. Wij sporen hen aan tot propaganda en verbreiding van ons orgaan in ruimen kring.

De Redactie

208