Tip en Top

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükel Nedänik


Tip. Beste Top, wat doet het mij een genoegen, dat je me eens op komt opzoeken.
Top. Ja, Tip, maar het is noodzakelijk; ik heb je een vreeselijke tijding mede te delen.
Tip. Dat doet mij minder genoegen; maar wat is dat wel voor een tijding?
Top. Het betreft jou persoon. Er is hier ter stede namelijk eene anti-volapük-vereeniging opgericht, welke in haar jongste vergadering de leiders der Centrale Nederlandsche Volapük-vereeniging vogelvrij heeft verklaard.
Tip. Wat zeg je, een complot, dat mij naar het leven staat?
Top. 't Is zoo, Tip, en ik raad je in je belang aan, zoo spoedig mogelijk het land uit te vluchten.
Tip. Neen, beste Top, dat nooit; ik blijf op mijn post. Maar waarvoor toch zoo'n revolutionaire vereeniging in het leven geroepen?
Top. Zooals je begrijpen kan, Tip, zijn het allen anti-volapükisten van de ergste soort, die onze wereldtaal voortdurend van de zwakste zijde beschouwen. Hunne tegenstelling berust hoofdzakelijk op deze drie punten: 1ste. Dat als men Fransch of Engelsch kent, men dan ook de heele wereld kan doorreizen, en Volapük dus onnut is. 2de. Dat Volapük, bij hare algemeenwording de nationale talen, als van ons klein Nederland, zou verdringen. 3de. Dat Volapük niet overeenkomt met het Christelijk gevoel.
Tip. De heeren schijnen dan toch niet erg diepdenkend te zijn.
Top. Och, wat zal ik je zeggen; als ik een schilderstuk aan de achterzijde bezie, hoe zal ik dan kunnen zeggen, dat het prachtig is?
Tip. Zoo is het juist. Maar het eerst epunt is toch dweeperij, een groote leugen? Was je er zelf niet bij tegenwoordig, dat een Franschman in het Central Station te Amsterdam door de conducteurs werd uitgelachen omdat hij geen Hollandsch verstond? en een der aanwezige hem teovoegde: „Blijf in je land, mof, als je ons toch niet kan verstaan!”
Top. Wel zeker, ik heb het zelf gehoord en gezien. Maar hun eerste artikel luidt niet dat men met iedereen kan spreken, er is alleen sprake van reizen.
Tip. Elkander verstaan is toch het voornaamste op eene reis? En die andere twee punten, 't is ook te dom om van te praten! Die twee punten sluiten zich volkomen bij elkander aan. 't Oude deuntje weer! God heeft de spraakverwarring onder het menschdom gemaakt, het moet een Babylon blijven, men mag niet naar één taal streven, 't is tegen de schrifture dus verklaart de anti-volapük-vereeniging. En is het dan niet tegen de schriftuur, om iemand naar het leven te staan?
Top. Dat heb ik ook al gevraagd. Ik heb alles in het werk gesteld, om die anti-volapükisten tot betere gedachten te brengen, maar alles was tevergeefs. Of ik al zei, dat volapük slechts een internationaal verbindingsmiddel was, even als de posterij, de spoorwegen, de telegraaf en verdere uitvindingen van onzen tijd dit zijn, het hielp niets.
Tip. Nu, dan kunnen we er ook niets aan doen.
Top. Ik zal het nog eens beproeven; maar blijf jij binnen, hoor, tot de zaak zoo'n beetje gesust is. Ik zal het je wel komen vertellen.
Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Tip_en_Top&oldid=14525"