Totten goedthertigen sanger

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

TOTTEN GOEDTHERTIGEN SANGER[bewerken]

Comt lustighe gheesten tot u vermaecken hier;
Om te singhen dees geusen liedekens zijt ghesint.
Ghy sulter uut weten de Nederlandtsche saken schier,
Ende Duck Dalfs compste in dees landen ontrint;
Van zijn tyrannij ghy hier overvloedich vint,
En van dooden en bannen der Nederlandtsche heeren,
Vant branden en hanghen van die Christum bekint
Hebben, end hoe hy tvolck ghinck schatten en scheeren,
Maer dit meest deur Baäls papen informeeren,
Op datse mochten blijven in heuren staet,
Oock omdat de Spangiaerts sochten met groot begheeren
Meesters te wesen int Nederlandt delicaet;
Maer deur Godts goetheyt zijnse versmaet,
Soot blijct in de liedekens van Duck Dalfs vertrecken.
Daer nae quam de Monick, men macher mee ghecken,
Die boven beloften de Maranen hadde vermoort.
Hy stelde met tracteeren tot pays veel listighe kecken,
Waer door veel menschen in haer bloet werden versmoort,
Maer groote victorie en heeft hy niet ghespoort.
Alles vindijt hier naer malcander soot behoort,
Oock hoe de prins van Orangen is ghecommen
Int regiment, tot beschutting dees Nederlanden,
Hoe hy ontfangen is als een vader allommen
Groottelicks tot der voorseyden tijrannen schanden.
Hy soecket slandts welvaert seer goederhanden,
Ghelijck als David in Israel heeft ghedaen,
Twelck ghy uut dit boecxken sult connen verstaen.
Daerom u lieden tot dit tondersoecken begheeft;
Ende Don Joans clachte vindy hier oock aen,
Die door zijn jonckheyt te seer heeft ghesneeft;
Oock victory end vreuchden liedekens by een vergaert,
Vant benauwen end ontsetten, der steden jent, fijn,
Als Haerlem, Alckmaer, Leyden wijdt vermaert,
Hier bij een ander tot yeghelicks nut gheprent zijn.

Zijt sonder erch. I. G. D.