Volapük is de Wereld-Handelstaal!!

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen twee of drie moderne talen meer voor den handel!
Volapük is de Wereld-Handelstaal!!


Nederland heeft het langst tegenstand geboden aan Volapük, doch thans zal het gaan toonen, wat door eendracht kan verkregen worden. Het Bestuur der Centrale Nederlandsche Volapük-Vereeniging heeft een schrijven gericht aan vereenigingen van gelijken aard, naar alle oorden der wereld, met verzoek overal bureaux te willen vestigen, waardoor de handelsman zich onmiddelijk in staat ziet gesteld van Volapük zich te kunnen bedienen.

Wordt aan dit verzoek gevolg gegeven, zoo zullen binnenkort VOlapük-bureaux worden opgericht (te Parijs, Madrid en New-York zijn deze reeds gevestigd) in Londen, Lissabon, Rome, Turijn, Milaan, Weenen, Munchen, Berlijn, St.-Petersburg, Kopenhagen, Stokholm, in eenige steden van Amerika, Afrika en Azie. Fabrikanten, grossiers en handelaars zullen aan deze bureaux inlichtingen kunnen verkrijgen op elk gebied van den handel en uit alle oorden der wereld. In landen, welke zij voor den verkoop hunner produkten geschikt achten, zullen zij zich door agenten doen vertegenwoordigen, waarvan soliditeit wordt gewaarborgt. Men zal zich alsdan niet meer tot allerlei tusschenpersonen behoeven te wieden, maar trede rechtsreeks in onderhandeling met alle beschaafde bewoners der geheele aarde.