Volkslied van Kazachstan (1992-2006)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het volkslied van Kazachstan is het volkslied van Centraal-Aziatische land Kazakhstan. De tekst is van Muzafar Alimbayev, Kadyr Myrzaliyev, Tumanbai Moldagaliyev en Zhadyra Daribayeva. De muziek is van Mukan Tulebayev, Eugeny Brusilovsky en Latif Khamidi.

Tekst[bewerken]

Жарылѓан намыстан каћарман халыќпыз,
Азаттык жолында жалындап жыныппыз.
Таѓдырдын тезінен, тозактын µзінен.
Ама-сау калыппыз, аман-сау алыппыз.

Еркіндік кыраны, шарыкта,
Елдікке шакырып тірлікте!
Алыптын куаты - халыкта,
Халыктыњ куаты - бірлікте!

Ардактап анасын, курметтеп данасын,
Бауырга басканбыз баршанын баласын.
Татулык, достыктын киелі бесігі -
Мейірбан Улы Отан, казактын даласы!

Еркіндік кыраны, шарыкта,
Елдікке шакырып тірлікте!
Алыптын куаты - халыкта,
Халыктыњ куаты - бірлікте!

Талайды µткердік µткенге салауат,
Келешек гажайып, келешек галамат!
Ар-ождан, ана-тіл, µнеге салтымыз,
Ерлік те, елдік те урпакка аманат!

Еркіндік кыраны, шарыкта,
Елдікке шакырып тірлікте!
Алыптын куаты - халыкта,
Халыктыњ куаты - бірлікте!

Russische tekst[bewerken]

Мы - храбрые люди, дети честности.
Мы пожертвовали всеми на пути к свободе.
Мы пережили пинки благосостояния,
Огонь ада, и оторвался невредимым.

Муха высоко орел свободы,
Призыв к единству!
Люди имеют власть героя,
И власть людей находится в единстве.

Уважение матерей и гения людей,
В злые времена мы были открыты для каждого.
Казахская степь - наша родина,
Святая колыбель дружбы и солидарности.

Лети высоко, орел свободы,
Призыв к единству!
Люди имеют власть героя,
И власть людей находится в единстве.

Позвольте прошлому преподавать нам урок,
Мы верим в яркое будущее.
Мы уважаем честь, достоинство и наш родной язык.
Мы передаем наши традиции, храбрость
И наше государство к будущим поколениям.

Лети высоко, орел свободы,
Призыв к единству!
Люди имеют власть героя,
И власть людей находится в единстве.

Nederlandse Vertaling[bewerken]

Wij zijn een moedig volk, zonen van eer.
En we hebben alles gegeven op de weg naar vrijheid.
Opreizend uit de kwaadwillige greep van het lot, het vuur van de hel,
Kregen we een overwinning van glorie en succes.

Refrein:

Vlieg hoog in de lucht, o arend van vrijheid,
Roep op naar eenheid, instemming en overeenstemming!
Want de macht en kracht van de held ligt in de natie,
Zoals de eenheid het slechtende zwaard is van de natie.

Terwijl we onze moeders eerden en respecteerden,
De crème de la crème van onze oprijzende natie,
Verwelkomden we alle pechvogels en geruïneerden
Ons moederland, de steppe, een heilige wieg
Van vriendschap en solidariteit.
Gaf allen een onderdak en een hartelijk toevluchtsoord

Refrein

We hebben de ontberingen overwonnen
Laat het verleden dienen als bittere les
Maar voor ons ligt een stralende toekomst.
We laten onze heilige erfenis na geïmpliceerd in onze moedertaal.
En soevereiniteit en moed en tradities
Zo duidelijk gekoesterd door onze voorvaderen
Als waardig mandaat voor de toekomstige generaties.

Refrein