Naar inhoud springen

Wikisource:Conventies

Uit Wikisource

Ondanks Wikipedia's gulden regel Voel je vrij en ga je gang zijn er toch een aantal conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden moeten) gaan voldoen. Onderstaande conventies zijn weliswaar geen wetten van Meden-en-Perzen maar zijn tot stand gekomen na eerdere discussies en/of stemmingen en zijn een weerspiegeling van de status quo.

Titel

[bewerken]
De titel van het artikel is enkelvoud. Legitieme uitzonderingen:
  1. Namen van volkeren, zoals Goten of Hunnen
  2. Nederlandstalige biologisch-taxonomische aanduidingen, zoals Rallen of Ooievaarsachtigen.
  3. Artikels met lijsten, zoals 'Lijst van koningen van xyz'
Voor details zie Wikipedia:Het benoemen van een pagina

Introductiezin

[bewerken]
Ieder artikel begint met een inleidingszin waarin de titel van het artikel vet gemaakt wordt, en een korte zinvolle beschrijving van het artikel in niet meer dan één alinea.

Hoofdtekst

[bewerken]
Deze is zo goed mogelijk objectief en encyclopedisch van aard. De inhoud is meer dan alleen de definitie van het woord. Gezichtspunten mogen vermeld worden, mits aangegeven wordt wie dat gezichtspunt heeft.

Plaatjes

[bewerken]
Als een artikel één plaatje bevat zetten we dat meestal rechtsboven in het artikel. Bij een lang artikel kan het plaatje bij de alinea waar het plaatje betrekking op heeft staan (liefst rechts). Voeg plaatjes bij voorkeur in als [[Afbeelding:bestandsnaam.png|thumb|afbeeldingsbeschrijving]]. Zet er een korte beschrijving bij die onder het plaatje past. Zie ook Afbeeldingenbeleid.
[bewerken]
Taallinks (links naar hetzelfde artikel in andere talen) komen helemaal onderaan in het artikel, met iedere taallink op een eigen regel, op alfabetische volgorde van de taallink-naam.

Categorie

[bewerken]
Artikelpagina's worden ingedeeld met één of meerdere relevante categorieën. Categorie-indelings termen komen in ieder artikel onderaan, vlak boven eventuele taallinks. Als het een artikel van een natuurlijk persoon betreft nemen we de naam als Achternaam, Voornaam in de categorielink op: [[Categorie:Categorienaam|Achternaam, Voornaam]]. Voor meer informatie zie Categorie.

Afkortingen

[bewerken]
Voor namen van artikelen worden geen afkortingen gebruikt; de artikelnaam gaat voluit, met waar nodig een redirect vanaf de afkorting. Vermijd in de tekst zelf zoveel mogelijk afkortingen. Zeker wanneer je ze niet uitlegt, of linkt naar een pagina die ze uitlegt. Zelfs al lijken afkortingen nog zo algemeen bekend, het overdreven gebruik ervan kan voor lezers niet prettig zijn.

Spelling

[bewerken]
De woordenlijst in het groene boekje is maatgevend. Komt een woord niet in het groene boekje voor, maar wel in Van Dale, dan volgen we de spelling hiervan. Zie ook Spellinggids en Transliteratiegids voor spelling van anderstalige namen.

Personen

[bewerken]
Lemma's over personen heten in principe Voornaam Achternaam met de voornaam voluit. Verder dient de in het Nederlands gebruikelijke naam gehanteerd te worden (in het geval van historische personen dus veelal een vernederlandsing - Jacobus I van Engeland, niet James I en Julius Caesar, niet IVLVS of IULIUS Caesar). Zie ook Biografie sjabloon.
Geboorte en sterfdata worden als in het volgende voorbeeld aangegeven: Jan Pieterse (Amsterdam, 1 januari 1900 - Den Haag, 31 december 1999). Bij een levende persoon wordt de geboortedatum aangegeven met Jan Pieterse (Lutjebroek, 1 januari 1900), of (geboren in Lutjebroek op 1 januari 1900). (gevoerde discussies hierover)

Geografische aanduidingen

[bewerken]
De artikelen komen onder hun Nederlandse naam, voor zover gebruikelijk (een officieuze autoriteit op dit gebied is het Taalunieversum). Als het Taalunieversum geen uitsluitsel geeft volgen we de spelling van de meest recente (bos)atlas.
Verdere conventies voor de naamgeving. Deze conventie regelt de meeste, maar niet alle, voorkomende situaties:
Criterium Conventie Voorbeeld
Is de naam uniek? naam overnemen zonder toevoeging Montreux
Wordt de naam ook gebruikt voor de naam van een andere bestuurseenheid of geografische aanduiding, maar is verder wel beperkt tot een land? plaatsnaam met toevoeging voor de bestuurseenheid Montreux (stad), Montreux (district) en Montreux (rivier)
Zijn er meerdere geografische aanduidingen met dezelfde naam in meerdere landen? aanduiding met landsnaam tussen haakjes Montreux (Zwitserland) en Montreux (Frankrijk)
Zijn er meerdere geografische aanduidingen met dezelfde betekenis (bijv. stad) met dezelfde naam in hetzelfde land? naam met landsdeelnaam tussen haakjes Montreux (Vaud) of Montreux (Alabama)

Auteurvermelding

[bewerken]
Aangezien de auteurs van een artikel door de vermelding in de voorgeschiedenis al bijgehouden worden, worden deze niet in het artikel zelf genoemd.
[bewerken]

zie ook: Wikipedia:Wanneer_extern_linken

Als er naar websites buiten wikipedia verwezen wordt, dan gebeurt dat steeds in een afzonderlijke paragraaf aan het einde van het artikel met de kop Externe links met iedere link op een eigen regel vormgegeven als:
== Externe links ==
* [http://subdomein.domein.tld/link.htm linkomschrijving]
Externe links moeten direct relevant zijn voor de pagina (en niet alleen zijdelings). Bij voorkeur niet meer dan één keer linken naar dezelfde website. Het mogen ook geen links zijn naar commerciële pagina's.
Wees spaarzaam met externe links, het toevoegen van meer dan 3 externe links wordt afgeraden. Externe links in de tekst opnemen is in principe niet toegestaan. Bij lijsten worden externe links of weggelaten, of onderaan geplaatst.

Redirects

[bewerken]
Er worden geen redirects naar artikelen in anderstalige wikipedia's gemaakt. Het is niet de bedoeling om een redirect naar een andere redirect te maken.

HTML

[bewerken]
Artikelen zouden zo min mogelijk gebruik moeten maken van HTML. Voor de meeste zaken is wiki-syntax voorhanden (zie overlegpagina voor de links). Kleur en fonts worden niet of spaarzaam gebruikt.

Gebruik van sjablonen

[bewerken]
{{auteur}} - bovenaan
{{AZ}} - bovenaan
{{beg}} - onderaan
{{dp}} - onderaan
{{npov}} - bovenaan
{{nuweg}} - bovenaan
{{reclame}} - bovenaan
{{spoil}} - bovenaan
{{weg}} - bovenaan
{{wiu}} - bovenaan