Aftreden van president Porfirio Díaz

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aftreden van president Porfirio Díaz

Auteur Porfirio Díaz
Genre(s) Toespraak
Brontaal Spaans
Datering 25 mei 1911
Bron Spaanse wikisource
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Aftreden van president Porfirio Díaz op Wikipedia

het Aftreden van president Porfirio Díaz werd vergezeld door de volgende tekst.

Aan de G[rondwettelijke] Secratarissen van de E[erbiedwaardige] Kamer van Afgevaardigden.

Presenteert. -

Het Mexicaanse Volk, dat volk dat mij zo gul heeft overladen met eerbewijzen, dat mij uitriep tot hun leider gedurende de oorlog van de Interventie, dat mij vaderlandslievend steunde in alle werken die werden ondernomen om de industrie en de handel van de Republiek te bevorderen, dat volk, heren afgevaardigden, is in opstand gekomen in messianistische gewapende bendes, aangevende dat mijn aanwezigheid in de uitoefening van de Opperste Uitvoerende Macht de reden is van haar opstand.

Ik ken geen enkel feit dat mij aan te rekenen is dat aanleiding heeft gegeven tot dit sociale fenomeen; maar daarvan uitgaande, zonder te erkennen dat ik onbewust schuldig kan zijn, zorgt deze mogelijkheid dat mijn persoon ongeschikt is om te besluiten of te spreken over mijn eigen schuld.

Naar die opvatting, respecterende, zoals ik altijd de wil van de bevolking heb gerespecteerd, en conform artikel 82 van de Federale Grondwet kom ik voor de Hoogste Vertegenwoordiging van de Natie, om zonder voorbehoud afstand te doen van de functie van Grondwettelijk President van de Republiek, dat het nationale volk me toevertroud heeft; en dat doe ik met de bijkomende reden, dat wanneer door vol te blijven houden het noodzakelijk zou zijn Mexicaans bloed te blijven laten vloeien, het krediet van de natie kwijtspelende, haar rijkdommen verkwistende, haar inkomsten verstorende en haar politiek blootstellende aan internationale conflicten.

Ik hoop, heren afgevaardigden, dat wanneer de emoties die elke revolutie losmaakt gekalmeerd zullen zijn, een nauwkeurige en verifieerbare beoordeling in het nationaal bewustzijn zal doen opkomen dat mij zal toestaan te sterven, dragende in het diepst van mijn ziel een rechtvaardige afspiegeling van de waardering die ik mijn hele leven heb gehad en zal hebben voor mijn landgenoten. Met alle respect.

Mexico, 25 mei 1911.

Porfirio Díaz