Naar inhoud springen

Album der Natuur/1859/Tridacna gigas

Uit Wikisource
De tridacna gigas (1859) door Tiberius Cornelis Winkler
'De tridacna gigas' werd gepubliceerd in Album der Natuur (achtste jaargang (1859), pp. 30-31. Dit werk is in het publieke domein.
[ 32 ]
 

DE TRIDACNA GIGAS.

 

 

Voorheen was de reuzenmossel (Tridacna gigas), die tegenwoordig bij alle schelpenhandelaars te koop is, eene van de grootste zeldzaamheden. In de kerk St. Sulpice, te Parijs, bevindt zich zulk eene schelp, hoezeer geenszins eene van de grootsten, die koning frans i van de republiek Venetië ten geschenke ontving, en die thans tot wijwaterbak dient.

De schelp van de reuzenmossel is somtijds vijf voet breed, en wordt van 400 tot 500 pond zwaar; het weekdier zelf weegt ongeveer 30 pond. Men wil dat de spierkracht van dit dier zoo groot is, dat het, door het digtknijpen zijner schelpen, een dik touw doorsnijden, en de hand van eenen mensch afknijpen kan. Deze Tridacna wordt zoowel in de Zuidzee als in de Indische zee gevonden, bij Nieuw-Ierland, bij Tonga Taboe, bij de Molukken, bij Timor, en bij Waigiou, ten noorden van Nieuw-Guinea. Als zij jong is, hecht zij zich vast met haren byssus, maar later ligt zij los op den rots- of koraalbodem.

Het dier der Tridacna onderscheidt zich, zoowel als zijn geslachtgenoot de Hippope, door prachtige kleuren. De mantel van de Tridacna safranea is, volgens quoy en gaimard, aan de randen donkerblaauw en azuurkleurig met smaragdgroene vlekken, en van binnen helder violet van kleur. Als op ondiepe plaatsen in de kristalheldere wateren verscheidene dezer dieren gezamenlijk hunne heerlijke verwen vertoonen, dan is er zekerlijk geen bloembed op de geheele aarde, dat met hen in kleurenpracht kan wedijveren.

Wr.