Algemeen Handelsblad/Jaargang 102/Nummer 33320/Avondblad/Uit de bouwkundige bladen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uit de bouwkundige bladen
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 25 november 1929
Titel Uit de bouwkundige bladen
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr 102, 33320
Editie, pg Avondblad, Derde blad, 9
Opmerkingen Bevat citaten van Theo van Doesburg en Alphons Siebers; Cornelis Blaauw vermeld als Blaauw, Jordanus Roodenburgh als Roodenburgh, Johannes Maurits van Hardeveld als Van Hardeveld
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

UIT DE BOUWKUNDIGE BLADEN.

De mensch bouwt zooals hij is.

      „Meer dan eenig ander volk,” schrijft Théo van Doesburg in „Het Bouwbedrijf”, – „heeft het Latijnsche ras den mensch als individu tot de grootste innerlijke rijpheid gebracht. De kunst en de architectuur zijn daar om dit te bewijzen. De mensch bouwt, zooals hij is. De bekrompen en enghartige mensch, zal hieraan in zijn eigen woning uitdrukking geven, bv. door kleine gesloten en enge vertrekken, karig verlicht en gebouwd volgens een onoverzichtelijke plattegrond. De ruimdenkende goedhartige mensch daarentegen zal zijn woning uit een klare en overzichtelijke plattegrond ontwikkelen. Hetzelfde geldt vcor een volk en voor een ras.”

De nieuwe stijl groeit.

      „De nieuwe stijl”, – aldus de ir. Alph. Siebers in „Het R. K. Bouwblad”, — „de nieuwe stijl groeit, men moet zich open stellen voor nieuwe mogelijkheden. Dan zal eens de nieuwe stijl als een bloem vanzelf ontluiken aan den struik der toewijding. Wie luistert, hoort de stem, niet hij, die ’t liefst zichzelf hoort. Wil men per sé een nieuwen stijl „creëeren”, dan zal men een nieuwe grilligheid licht voor een natuurlijke nieuwigheid aanzien. Een vreemdsoortige uitwas wordt spoedig tot de nieuwe bloem verklaard.
      Staan wij afkeerig tegenover nieuwe vormen in de kerkelijke bouwkunst? De hemel beware ons, neen! Maar laat ons onze zielen in lijdzaamheid bezitten en geen alleluja roepen, vóór de groote vasten werkelijk voorbij is.”

Prijsvraag uitbreidingsplan Madrid.

      Het „Bouwk. Weekbl. Architectura” bevat het bericht, dat voor belangstellenden ter inzage ligt op het Bureau van den B.N.A. het in vijf talen geredigeerde voorloopige programma van de prijsvraag voor een uitbreidingsplan van Madrid.
      De publicatie der ontwerpen van de pleinbebouwing in Plan Zuid wordt voortgezet met ontwerpen van de architecten Blaauw, Boodenburgh en Van Hardeveld.