Algemeen Handelsblad/Jaargang 109/Nummer 35626/Avondblad/De St. Plechelmustoren te Oldenzaal

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De St. Plechelmustoren te Oldenzaal
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 9 april 1936
Titel De St. Plechelmustoren te Oldenzaal
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr 109, 35626
Editie, pg Avondblad, vierde blad, 13
Opmerkingen Joseph Cuypers vermeld als Cuypers
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE ST. PLECHELMUSTOREN TE OLDENZAAL

      Onze correspondent te Oldenzaal schrijft ons:
      De restauratie van den 12e eeuwschen, gemeentelijken St. Plechelmustoren is onder toezicht van Monumentenzorg door het Architecten-bureau Cuypers begonnen. Nadat een groot steigerwerk om den toren was aangebracht, is een grondig onderzoek naar de noodige restauraties ingesteld. Hierbij is gebleken, dat deze monumentale toren aanzienlijke en omvangrijke verbeteringen dringend noodig heeft en dat daarmee verschillende bijkomende werkzaamheden behooren te worden uitgevoerd. Zoo zal de zware en ingewikkelde houtconstructie, dienende tot klokkenstoel, geheel uit den toren moeten worden verwijderd. In verband hiermede zijn de groote Mariaklok, een werk van den bekenden klokkengieter Gerrit Wou uit Kampen en dateerende van 1493, de nieuwe St. Plechelmusklok, in 1896 gegoten door Alex Fritzen, en de kleine Mariaklok van 1530, tijdelijk uit den toren verwijderd, evenals de geheele beiaard, een geschenk van den heer en mevrouw P. J. Gelderman te Oldenzaal. De beide laatstgenoemde klokken


Algemeen Handelsblad vol 109 no 35626 Avondblad De St. Plechelmustoren in restauratie.jpg

De St. Plechelmustoren in restauratie.


zijn thans in een klokkenstoel van een kloostertuin opgehangen, om daar, zoo noodig, te worden geluid. Gemelde houtconstructie zal worden vervangen door betonnen pilasters, terwijl tot stevigheid van het muurwerk van den toren zuilen van gewapend beton in het interieur van den toren zullen worden aangebracht. De voltooiing van dit restauratiewerk zal geruimen tijd vorderen. De niet geringe kosten zullen worden bestreden uit subsidies van Rijk, provincie en gemeente en uit een bijdrage van de R.K. gemeente van St. Plechelmus.