Algemeen Handelsblad/Jaargang 64/Nummer 19530/Ochtendblad/Provinciale Staten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Provinciale Staten
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 19 juli 1891
Titel Provinciale Staten
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr 64, 19530
Editie, pg Ochtendblad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

BINNENLAND.

Provinciale Staten.

GRONINGEN.

      Door Gedep. Staten van Groningen is voorgesteld de volgende subsidiën te verleenen: aan de stichting „Museum van Oudheden voor de provincie en de stad Groningen” ƒ 300; aan de inrichting voor ooglijders ƒ 800; aan de kweekschool voor vroedvrouwen ƒ 400; aan het academisch ziekenhuis ƒ 5000; aan de provinciale vereeniging ter bevordering der paardenfokkerij ƒ 2000; aan de Ambachtsschool ƒ 2000; voor aanleg en exploitatie van proefvelden ƒ 666; voor de academie „Minerva” ƒ 500, voor het instituut voor doofstommen ƒ 500.

NOORD-BRABANT.

      In de vergadering der Prov. Staten van Vrijdag zijn vastgesteld: a. een ontwerp, houdende bepalingen ten aanzien van het verleenen van bijdragen uit de provinciale kas, ten behoeve van aan te leggen tramwegen binnen de provincie; b. een ontwerp tot wijziging van het besluit tot oprichting van het waterschap ter bevordering der verbetering van den waterstaatstoestand in het Noordoostelijk gedeelte van Noord-Brabant, en c. een ontwerp tot vaststelling der classificatie van de gebouwde en ongebouwde eigendommen, behoorende tot het onder b. genoemde waterschap.
      Daar niets meer aan de orde was is de zomerzitting door den voorzitter gesloten.

LIMBURG.

      De provinciale Staten van Limburg hebben over 1892 de navolgende subsidiën toegekend, als: voor de herstelling der St. Servatiuskerk te Maastricht ƒ 1000; id. van de O L. Vr. kerk aldaar ƒ 1000; id. van de parochiekerk te Weert ƒ 1000; id. te Susteren ƒ 1500; id. te Herkenbosch ƒ 500; id. te Meersen ƒ 1000; id. te St. Odilienberg ƒ 250.
      Da subsidiën zijn gedeelten van reeds vroeger toegekende subsidiën ten bedrage van ƒ 41.500.