Algemeen Handelsblad/Jaargang 71/Nummer 21952/Avondblad/Gemengde berichten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Gemengde berichten’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, donderdag 7 juli 1898, Eerste Blad, [p. 1]. Publiek domein.

[ Eerste Blad, 1 ]  Gemengde berichten. De nieuwe vice-president van den Raad van Indië heeft nog meer teleurgestelden gemaakt dan men oorspronkelijk zoo gedacht heeft. Nu met den heer mr. De Meester het financieel element in den Raad uitteraard een overwegend karakter zal krijgen, is een tweede specialiteit van dien aard daarin niet meer gewenscht en zoo vertrok de oudste inspecteur N. J. Struik du Moulin, die zich hier vast voorbereid had op het directeurschap, gisteren weder met looden schoenen naar zijn standplaats (Soerabaija.) Voor den 5en September 1899 is er geen kijk meer op promotie.

(J.-B.) 

 — De gouverneur-generaal is met zijne familie en met den gouverneur-generaal van Oost-Siberië, generaal Doukhorskoy, eenigen tiid geleden op het land Dramaga bij Buitenzorg geweest; het gezelschap heeft daar Liberia-koffie gedronken en den smaak daarvan voortreffelijk bevonden; de koffie was op het land in het établissement van den heer P. R. van Motman bereid.
 — De inspecteur bij den post- en telegraafdienst alhier, de heer W. P. S. Jansen, is over Singapore naar Pontianak vertrokken, om aan het postkantoor aldaar een onderzoek in te stellen naar een aanzienlijk kastekort hetwelk bij de overname van de kas door den opvolger van den kantoorchef aldaar W. Drijsdale, die in April naar Soerabaja werd overgeplaatst, werd geconstateerd. Het tekort bedraagt ƒ 6000.

(J.-B.)