Algemeen Handelsblad/Jaargang 89/Nummer 28539/Avondblad/Tijdschriften

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tijdschriften
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 5 september 1916
Titel Tijdschriften
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr 89, 28539
Editie, pg Avondblad, Tweede Blad, 6
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

TIJDSCHRIFTEN.

De Beweging.

      Laat poëzie zich keuren in poëzie? Verwey beproeft het in de juist-verschenen Beweging-aflevering. Hij heeft groote voorbeelden: Goethe, Verlaine, Baudolaire... Maar zijn dit nog verzen?

Wordsworth.

      Mijn zinnige vriend, hoe echt
      Is ieder woord, —
      Gevoeld, gedacht, gezegd,
      Gezien, gehoord, —
      En overal die frischheid die bekoort,
      En altijd, Wordswordth, van uw geest ’t volledige gevlecht.
      Zoo is er veel in de reeks „Rijmen en regels”: Van Binding. Wil de heer Verwey even overwegen, wat hij boven het geciteerde schreef:

Het onderscheid

                  Tusschen goede en slechte dichters
                  is geen afstand als op aarde:
                  Die zijn altijd in den hemel,
                  Deze zijn alleen op aarde.
      In welken hemel zijn deze zinnen en regels geschreven?
      Verwey gaf nog andere bijdragen: een aanteekening, vertaalde verzen van Hilde Telschow. Meuleman zet zijn Edda-vertaling voort; M. Nijhoff en J. G. Danser geven sonnetten. Een voorbeeld van den laatste:

Het strijkje.

Het strijkje speelt ’s avonds in de warande, — Piano, twee violen, fluit en cel —
In de marande van het dorps-hotel
Moderne dansen, oude sarabanden.

En in den tuin, waar in de boomen branden
Wat roode lampions, — het donkert al —
Een op-gedrongen menigte naar ’t spel
Zwijgende luistert onder de guirlanden.

Twee menschen in riet-stoelen naast elkander:
„Leve wat zijn vanavond je oogen mooi —
Ik voel dat ’k in dien zachten glans verander”.

De maan gluurt door de takken. Oh la la!
Een papegaai gilt in zijn koop’ren kooi
De melodiën van het strijkje na.
      Van mr. Jacob Israël de Haan Joodsche liederen en een bijdrage over Amerikaansche crimineele politiek, waarvan het honor-systeem de lichtzijde is. De beschouwing leidt tot deze samenvatting; „in Nederland wordt de toepassing van de vergeldingsgedachte verdedigd en de toepassing van de verdedigingsgedachte in het Strafrecht bestreden als een eisch van de juiste Christelijke beginselen. Maar in vele Staten van Noord-Amerika wordt de toepassing van de vergeldingsgedachte bestreden en de toepassing van de verdedigingsgedachte in het Strafrecht verdedigd als een eisch van de juiste Christelijke beginselen.”
      Een proza-bijdrage van Victor E. van Vriesland: De Fluitspeler. Theo van Doesburg is aan het slot gekomen van zijne beschouwingen over de nieuwe beweging in de schilderkunst.

Op de Hoogte.

      Kleur- en lichtwemeling van oude huizen aan water: zeer mooi komt het uit op enkele foto’s in Op de Hoogte: Oudezijdsvoorburgwal en Achterburgwal. Ze behooren bij een opstel van S. Kalff over oude Amsterdamsche grachten. Men kan verder in de September-aflevering van het tijdschrift wetenswaardigheden vinden over telefoon, Saloniki, het feestvierend „Nederlandsch Tooneel”. Willy Sluiter prijst de goede hoedanigheden van Roland Lary en geeft een reproductie van het door hem geteekend portret.

De Hollandsche Revue.

      De Hollandsche Revue bevat een nieuw portret van mr. P. J. Troelstra. De „Karakterschets” handelt over den minister van financiën, mr. A. van Gijn.