Algemeen Handelsblad/Jaargang 89/Nummer 28547/Avondblad/Nieuwe uitgaven

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nieuwe uitgaven
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 13 september 1916
Titel Nieuwe uitgaven
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr 89, 28547
Editie, pg Avondblad, Tweede Blad, 7
Opmerkingen Eli Heimans vermeld als E. Heimans, Han Heinsius als H.W. Heinsius, Jacobus Pieter Thijsse als Jac.P. Thijsse, Janus de Winter als De Winter
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

NIEUWE UITGAVEN.

      Geïllustreerde Flora van Nederland.

      Bij W. Versluys alhier zag de vierde druk het licht van de bekende handleiding voor het bepalen van den naam der in Nederland in ’t wild groeiende en verbouwde gewassen en van een groot aantal sierplanten, die in 1899 voor de eerste maal verscheen. In de plaats van wijlen E. Heimans, die met dr. H. W. Heinsius en Jac. P. Thijsse de handleiding samenstelde, heeft de heer J. Heimans zijn medewerking verleend tot de verbeteringen in den laatsten druk. Aan ’t hoofd van iedere familie zijn hare kenmerken thans vollediger en, door cursiveering, duidelijker aangegeven dan in de vorige drukken, terwijl ook de wetenschappelijke familienamen boven aan alle bladzijden vermeld zijn.
      De samenstellers brengen in het voorbericht den heer B. H. Danser dank voor zijn hulp bij de nieuwe bewerking der Polygonaceeën.

      Als no. 4 van de serie „Haarlemsche Kunstboekjes” is in den kunsthandel J. H. de Bois te Haarlem verschenen: „Theo van Doesburg: De schilder De Winter en zijn werk; psycho-analytische studie”.

      Bij J. W. Ebert te Amsterdam verscheen Hulp voor rechtzoekenden een oproep van den industrieel W. C. Olland aan den industrieelen en handelsstand en alle belanghebbenden en belangstellenden tot samenwerking ter verkrijging van een voor den eerlijken handel bruikbare rechtspleging.

      De uitgever W. Versluys, alhier, zond ons ter aankondiging Kleine Vaderlandsche Geschiedenis door A. W. Geerling en J. S. Grossier, evenals de „Kleine Algemeene”, bestemd voor scholen, wier programma het gebruik van de meer uitgebreide boeken niet toelaat.

      Bij „Het eerste Nederlandsche Modelkantoor”, Rotterdam, verscheen Spaansche Handels-termen, ruim 1600 Spaansche handelstermen, aan de praktijk ontleend, ten dienste van koopman en student, door Th. L. M. van Lottum.
      Dr. A. A. Fokker voorzag het boekje van een voorbericht, waaruit zijn waardeering spreekt: de gegeven uitdrukkingen zijn aan het werkelijke handelsleven ontleend en de zinnen waarin ze voorkomen zijn in goed Spaansch gesteld, dus vrij van de ellendige gallicismen en anglicismen, waarvan de Spaansche handelstaal, vooral die van Zuid- en Midden-Amerika krioelt.