Algemeen Handelsblad/Jaargang 92/Nummer 29561/Ochtendblad/Nieuwe uitgaven

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nieuwe uitgaven
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 5 juli 1919
Titel Nieuwe uitgaven
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr 92, 29561
Editie, pg Ochtendblad, Eerste Blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

NIEUWE UITGAVEN.

      Theo van Doesburg: Drie voordrachten over de nieuwe beeldende kunst. Met 39 afb.

      Bij de „Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur” zijn in de serie handboekjes „Elck ’t beste” drie voordrachten verschenen, door Theo van Doesburg gehouden over de nieuwe beeldende kunst, haar ontwikkeling, aesthetisch beginsel en toekomstigen stijl. De bedoeling dezer voordrachten blijkt uit het inleidend begin:
      „Het leven is in voortdurende beweging.
      Wij nemen het leven uiterlijk waar en innerlijk.
      De kunst drukt onze waarneming van het leven uit, niet slechts de uiterlijke waarneming, maar bovenal de innerlijke. Hoe meer deze waarneming zich tot het uiterlijke bepaalt, hoe oppervlakkiger de kunst is, hoe meer deze waarneming zich naar het innerlijke richt, hoe dieper, geestelijker, abstracter de kunst zal zijn.
      Zoo heeft de kunst door alle eeuwen heen in verschillende vormen de verhouding gerealiseerd, waarin de verschillende volkeren tot het leven stonden; al wat de volkeren in het leven vonden, hebben zij in hun kunst uitgedrukt. Vandaar dat de kunst zich met de hoogste waarheid der volkeren in betrekking tot het leven heeft bezig gehouden. Omdat de kunst het eeuwigbewegende leven tot onderwerp heeft, is zij genoodzaakt voortdurend van uitdrukkingswijze te veranderen. Deze voortdurende verandering is de beweging of evolutie der kunst. De kunst is voortdurend in beweging, omdat het leven haar dit zoo beveelt en wanneer het ons overkomt, zooals thans, dat wij de kunst van dezen tijd niet begrijpen, dan komt dat niet doordat de kunst stilstond, maar dan komt het, omdat wij niet met de kunst medebewogen.
      Wij stonden stil en de kunst ging aan ons voorbij: ziedaar wat zoovelen van ons in dezen tijd overkomt. Het is mijn bedoeling u door deze voordracht nader te brengen tot de kunst van dezen tijd, d. i. de schilderkunst, om u te doen zien op welke wijze deze kunst voor het gezicht, haar zelfstandig bestaan veroverd heeft.”
      Aan het slot van het boekje zijn de 39 afbeeldingen met verklarenden tekst toegevoegd.

      Bij de Erven F. Bohn te Haarlem is de tweede uitgave verschenen van het hier reeds uitvoerig aangekondigde werk „De symboliek der kunst”, door Just Havelaar. De veranderingen, in dezen tweeden druk door den schrijver aangebracht, bepalen zich tot enkele kleine verbeteringen, meest van stylistischen aard.