Algemeen Handelsblad/Jaargang 93/Nummer 29918/Avondblad/De haven te Vlissingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De haven te Vlissingen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Algemeen Handelsblad, woensdag 30 juni 1920, Avondblad, [p. 1]. Publiek domein.


[ 1 ]

De haven te Vlissingen.

 Bij de wet tot uitbreiding voor Rijksrekening van de buitenhaven te Vlissingen is o.a. de voorwaarde gesteld, dat de naast-belanghebbenden bij die havenverbetering zich verbinden eene som van ƒ 900.000 in de kosten bij te dragen. Door den raad van Vlissingen is besloten eene bijdrage te geven van ƒ 500.000, terwijl de Kon. Maatschappij „de Schelde” en de Stoomvaartmaatschappij „Zeeland” geen termen vonden tot bijdragen. Ged. Staten van Zeeland hebben aan den minister van Waterstaat bericht, dat zij bereid waren de Provinciale Staten voor te stellen ƒ 400.000 bij te dragen, indien de minister kon goedvinden, dat dit in jaarlijksche termijnen van bijv. ƒ 10.000 geschiedt. Ged. Staten overwogen, dat geheel Zeeland zich in dezen een voelt met de voornaamste havenplaats. De minister stelde echter ais eisch dat de bijdrage in termijnen van ƒ 20.000 gedurende 20 jaar zal worden uitgekeerd. Hoewel dit een zeer aanzienlijk offer van de Provincie zal eischen, achten Ged. Staten de verbetering van de haven van Vlissingen van zoodanig algemeen belang, ook voor de Provincie, dat zij meenen te moeten voorstellen die bijdrage te verleenen.