Algemeen Handelsblad/Jaargang 94/Nummer 30424/Avondblad/College van advies

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
College van advies
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 22 november 1921
Titel College van advies
Krant Algemeen Handelsblad
Jg, nr 94, 30424
Editie, pg Avondblad, derde blad, 9
Opmerkingen Theo van Doesburg vermeld als Th. van Doesburg, Piet Kramer als P. Kramer, Jan van Krimpen als J. van Krimpen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

College van Advies.

      Het „Orgaan van de Nederl. Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst (Nov.-Nr.) bevat een overzicht van de advies-aanvragen, welke bij bovengenoemd college inkwamen na de vorige opgave en een lijst van de kunstenaars die werden aanbevolen.
      Hierbij zij opgemerkt dat in sommige gevallen, wanneer daartoe aanleiding bestond, twee of meer ontwerpers werden aanbevolen van wie ten slotte, na voortgezette gedachtewisseling, één de opdracht definitief kon verkrijgen, slechts in enkele weinige gevallen kwam het voorgenomen werk niet tot uitvoering, wanneer de opdrachtgever reeds met den ontwerper in aanraking was gebracht en bijv. een schets was getoond; méér geschiedde het dat de adviesvrager, nog voor zich met een aanbevolen kunstenaar in verbinding gesteld te hebben, zich weer terugtrok, althans de zaak uitstelde, wat in den regel verband hield met den tegenwoordigen crisis-toestand in do bedrijven.
      Aanbevolen werden de volgende kunstenaars: (alfabetisch) J. Albers, C. Alons, mej. T. Baanders, L Bolle, J. Briedé, Joan Collette, W. Cordel, A. van Dobbenburgh, Th. van Doesburg, J. van Essen, H. A. van den Eynde, Frans ter Gast, R. Gerbrands, Leo Gestel, Jaap Gidding, mej. A. J. de Graag, C. de Haas, J. B. Heukelom, G. P. L. Hilhorst, G. Jacobs v. d. Hof, Jac. Jongert Jz., P. Kramer, J. van Krimpen, Joh. Linse, J. B. van Loghem, Wybo Meyer, W. Papenhuyzen, J. Poot Jr., Raemakers, C. Rol, S. H. de Roos, C. van der Sluys, Ton van Tast, G. P. Tierie, O. van Tusschenbroek, Leo Visser, M. Wilmink, L. Zwiers.
      Van die aanvragen onder de hier bedoelde welke tot volledige afwikkeling kwamen, leidden tot heden die betreffende de volgende onderwerpen tot opdracht en uitvoering van het voorgenomen werk:
      Kalender voor de firma Marius, wetenschappelijke instrumenten te Utrecht, – aangewezen mej. T. Baanders, die het werk uitvoerde. N.O.T -kegel voor de Maatschappij van Nijverheid (id. id. H. A v. d. Eynde). Monument te Egmond aan Zee, ter herinnering aan verongelukte visschers, – aangewezen L. Bolle (in uitvoering) Vloeileggers voor de drukkerij Ten Hagen, ’s Gravenhage, – uitv. J. van Essen en R. Gerbrands. Reclamelichtbak voor het Electro-technisch bureau Veltkamp, ’s-Gravenhage (Jan Albers). Winkelplaat voor de firma Koopmans en Wieringa, sigaren-importeurs, Dordrecht, – uitv. Joh Linse. Tuin-afrastering voor Böhenkamp, ’s-Gravenhage (Frans ter Gast). Etiketten voor de firma Samsom, Alphen aan den Rijn (Wybo Meyer). Aanplakbiljet voor de Vereeniging van Personeel in dienst der Nederlandsche Spoorwegen tot bestrijding der tuberculose, ’s-Gravenhage (Joan Collette). Advertentie-kader voor de firma Gebr. Stork en Co., Hengelo (Mach. Wilmink). Briefhoofd voor A. J. Buitenhuis, gen. agent voor plaatsing van publiciteit in en aan Rijkspost- en telegraafkantoren (J. van Krimpen). Hotelluifel voor A. R. v. d. Burg, ’s-Gravehhage (Frans ter Gast). In opdracht van A. J. Buitenhuis voor een cigarettenhandel een transparant (Joh. Linse). Een Ex-libris (mej. A. J. de Graag)