Anoniem/Aankondiging van aanbestedingen/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aankondiging van aanbestedingen
Auteur(s) Anoniem
Datum 4 september 1886
Titel Aankondiging van aanbestedingen
Tijdschrift De Ingenieur
Jg, nr, pg 1, 36, Bijblad, 1
Brontaal Nederlands
Bron tijdschriften.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Aankondiging van Aanbestedingen.


Maandag 6 September.


      ’s-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11½ ure: Overstorting van de zinkstukken oostwaarts van den kop van het hoofd A, gelegen beoosten de Goêreesche haven aan de Noordkust van Goedereede, beh. tot de zeewerken in de prov. Zuid-Holland. Raming f5000. (Zie Adv. in no. 33.)
      ’s-Gravenhage. Prov. Best., te 11½ ure: Maken van een bazaltmuur langs de aanlegplaats der haven te Stellendam. Raming f 4530. (Zie Adv. in no. 34.)


Dinsdag 7 September.


      Utrecht. Genie, te 10 ure: Herstellen van de bomvrije kazerne in het fort op de Biltstraat. Inl. op het bureel v. d. E.a.w. ing. te Utrecht van 10—12 ure. Raming f 1600.
      Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. Staatsspw. (voor rek. van den Staat), te 2 ure: Herstellingen enz. aan de gebouwen, kunstwerken en verdere inrichtingen van den spoorweg Zwolle—Almelo. (Best. no. 449.) Raming f 12,450. (Zie Adv. in no. 35.)


Dinsdag 7 September.


      Harderwijk. te 1 ure: Bouwen eener villa nabij het station Ermelo. Inl. bij den arch. E. G. Wenting te Schalkwijk. Aanw. 7 Sept. te 10 ure.


Woensdag 8 September.


      Hellevoetsluis. Dir. der Marine, te 11½ ure: Maken van een regenbak met bijbeh. werken, bij het marine-woonhuis no. 1. Inl. bij den hoofding. der marine te Hellevoetsluis.
      Hoedekenskerke (Zeel.). Polderbest. der waterk. Hoedekenskerke, te 1½ ure: Leveren van 500 scheepston afval van Lessineschen of Doornikschen steen.


Donderdag 9 September.


      Duistervoorde (bij Deventer). R. K. Par. Kerkbest. v. d. H. Martinus, te 12 ure: Bouwen van eene kerk met toren en sacristie. Inl. bij den arch. G. te Riele Wzn. te Deventer. Aanw. 8 en 9 Sept. te 11 ure.
      Ter Neuzen. Best. der waterk. v. d. calam. polder Nieuwe Neuzen, te 3 ure: Werken tot verdediging van den oever van den polder. Inl. bij den secr. ontv. Aanw. 6 Sept. te 2 ure.


Vrijdag 10 September.


      Langweer (Fr.). Burg. en Weths. 350 M3 grind en 135 M3 macadam.
      Purmerend. Burg. en Weths. 50.000 Waalsche straatklinkers.
      Zwolle. Van wege het Min. v. Wat., H. en. N., te 12 ure: Wegruimen van een in de Zuiderzee bezuiden het eiland Urk gezonken vaartuig, gen. »de Hoop”. (Zie Adv.)


Zaterdag 11 September.


      Borger (Dr.). Burg. en Weths., te 12 ure: a. Maken van de aardebaan en bouwen van eene vaste brug over het ten oosten van het Borger loopend riviertje; b. met klinkers bestraten van de aardebaan; c. bouwen van 4 tolhuizen. Aanw. 6 Sept. te 11 ure.
      Middelburg. Stoomtr. Mij. Breskens-Maldeghem, te 1½ ure: Bouwen van eene remise en zeven woningen te Draaibrug (gem. Aardenburg). Best. no. 7.) Inl. bij den ing. J. Schotel, Oostzeedijk te Rotterdam, en den hoofd-opz. J. Wind Gzn. te Breskens. Aanw. 8 Sept. te 11 ure.


Maandag 13 September.


      Utrecht. Genie, te 10 ure: Bouwen van eene Kazerne c. a. voor een regiment Vesting-Artillerie te Utreeht. Inl. bij den E.a.w. ing. te Utrecht. Aan. 21 Sept. te 11 ure. Raming f 466,000.
      ’s-Gravenhage. Prov. Best., te 11½ ure: Leveren van twee ijzeren ophaalbruggen over de nieuwe schutsluis aan den Leidschendam. Raming f 8600. (Zie Adv.)
      Oostzaan (N.-H.). Burg. en Weths., te 3½ ure: Bouwen van 3 lokalen aan de school in de Kerkbuurt. Inl. ter Gem. Secr. Raming f 12,500.


Dinsdag 14 September.


      Amsterdam. Reg. v. h. R. K. Maagdenhuis, te 11 ure: Ophoogen van een terrein (11,510 M2) te Amsterdam in den Over-Amstelschen Polder aan de Mauritskade bij de Ooster begraafplaats, tusschen de Muider- en Weesperpoorten. Inl. bij den makelaar C. Wiegand, Binnen-Amstel 276 van 12—2 ure.
      Beek en Donk (N.-Br.) Burg. en Weths., te 4 ure: Vernieuwen van de brug over de Liesloop in den grindweg Peeleind-Donk. Inl. bij het Gem. Best. Aanw. 14 Sept. te 1 ure.


Woensdag 15 September.


      ’s-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Verdedigingswerken langs den God-zij-dankpolder, aan den linker oever van het Scheur, beneden Maassluis. (Verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee.) Raming f 4361. (Zie Adv. in no. 35.)
      Idem, Idem. Baggerwerk langs den rechter oever van het Scheur, beneden Vlaardingen, ter opruiming van de plaat bij de »Vergulde Hand”. (Verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee). (Zie Adv. in no. 35.)
      Idem, Idem. Voorziening van den rechteroever der rivier de Maas, in de gem. Elsloo, Hertogdom Limburg, tusschen de KM.raaien 27 en 28. Raming f 14,000. (Zie Adv. in no. 35.)


Zaterdag 18 September.


      Leiden. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, te 12 ure: Verdiepen van wateringen in drie perc. (Zie Adv.)


Maandag 20 September.


      ’s-Gravenhage. Prov. Best., te 11½ ure: Maken van den ijzeren bovenbouw voor de brug over de Oude Maas nabij de Haven van Barendrecht. Raming f 290,000. (Zie Adv. in no. 35.)
      Medemblik. Loc. Sp. Mij. Hollandsch Noorderkwartier, te 12 ure: Maken van gebouwen en verdere inrichtingen, langs het ged. Opperdoes-Hoorn van den Loc. sp. Medemblik—Hoorn in 7 perc. en in massa (Best. no. 6). Inl. bij den Ing. Krieger te Medemblik.
      Ohé en Laak (Limb.). Burg. en Weths., te 2 ure: Verbouwingswerken tot uitbreiding der openb. school en onderwijzerswoning aldaar. Inl. bij den arch. J. Speetjens te Roermond. Aanw. 20 Sept. te 12 ure.


Dinsdag 21 September.


      Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. Staatsspw. (voor rek. van den Staat,) te 2 ure: Uitbreiding' der werkplaats op het station Zwolle. (Best. no. 445.) Raming f 263,500. (Zie Adv. in no. 35.)
      Idem, Idem. Grondwerken, leggen en wijzigen van sporen en wissels en bijk. werken. (Uitbreiding der werkplaats op het station Zwolle.) (Best. no. 446.) Raming f 98,000. (Zie Adv. in no. 35.)


Donderdag 23 September.


      Apeldoorn. Kon. Ned. Loc. Spoovw.-Mij., te 2 ure. Maken van de aardebaan, kunst- en andere werken, voor het ged. Deventer–Wierden, van den Loc. spoorw. Deventer—Almelo. (Best. no. 23.) Raming f284,600. (Zie Adv.)


Vrijdag 24 September.


      ’s-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 1 ure: Herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaflijnen in de afd. Arnhem. Inl. bij den inspect. chef v. h. techn. beheer der Rijkstelegr. te ’s-Gravenhage en den lijninspect. der Rijkstelegr. te Arnhem. Raming f 1477.
      ’s-Gravenhage. Min v. Wat., H. en N., te 1 ure: Herstellen enz. van Rijkstelegraaflijnen in de afd. Utvecht, in 2 perc. Inl. bij den inspec. chef v. h. techn. beheer der Rijkstelegr. te ’s-Gravenhage en bij den lijn-inspec. der Rijkstelegr. te Utreeht.
      Idem, idem. Herstellen enz. van Rijkstelegraaflijnen in Gelderland en Overijsel. Inl. bij den inspec. chef v. h. techn. beheer der Rijkstelegr. te ’s-Gravenhage en den lijn-inspec. der Rijkstelegr. te Arnhem.


Woensdag 29 September.


      ’s-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Omleggen van den Oosterspoorweg tusschen de Muidertrekvaart en het station Weesp, met bijbeh. werken. (Kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede.) (Zie Adv. in no. 33.)