Anoniem/Aankondiging van aanbestedingen/4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aankondiging van aanbestedingen
Auteur(s) Anoniem
Datum 15 september 1894
Titel Aankondiging van aanbestedingen
Tijdschrift De Ingenieur
Jg, nr, pg 9, 37, 460
Opmerkingen Jean Speetjens vermeld als J. Speetjens
Brontaal Nederlands
Bron tijdschriften.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[460]


460


[...]


AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.


Maandag 17 September.


      Leusden. Burg. en Weths., te 11 ure: Amoveeren van het oude schoollokaal, maken eener bergplaats en doen van eenige werken aan de onderwijzerswoning te Hamersveld.
      Roermond. J. Houben, te 7 ure: Bouwen van een woon- en winkelhuis aan den Zwartbroeksingel en Veeladingstraat ald. Inl. bij den archt. J. Speetjens ald. Aanw. 17 Sept. te 11 ure.
      Woensel. P. van de Moesdijk, te 6 ure: Bouwen van een woonhuis geschikt voor bierhuis. Inl. bij J. W. v. d. Heijden. Aanw. 17 Sept. te 4 ure.
      Zwolle. Best. v/h. watersch. Mastenbroek, te 11 ure: Leveren van 334 M3. riviergrind. Voorw. ten kantore van het waterschap.


Dinsdag 18 September.


      Bussum, te 11 ure: Maken en stellen van gesmeed ijzeren hekken ter lengte van 120 M. Teekening en bestek op het werk bij de Brinlaan bij J. Hesselingen.
      Groningen. Prov. Best., te 12 ure: Maken van een riool met zinkputten in den oostelijken berm met trottoir op dien berm, tusschen de loopdraaibrug over het verbindingskanaal Winschoter-Hoornschediep en de gemeente keistraat naar de Bontebrug bij de Nieuwe veemarkt ald. Inl. bij den hoofdingenieur en den ingenieur te Groningen en den opz. L. Edens ald.
      Poortvliet. Best. v/h. watersch. Poortvliet, te 12 ure: Bestorten van den onderzeeschen oever met 472 scheepston stortsteen. Inl. en aanw. bij den waterbouwk. ambtenaar W. A. v. d. Velde.


Donderdag 20 September.


      Willemstad. Genie, te 11 ure: Uitdiepen van de gracht van het verdedigingswerk te Numansdorp. Raming f 3500.
      Alkmaar, J. P. Backx, te 8 ure: Bouwen van twee heerenhuizen aan de Wilhelminalaan. Inl bij den archt. K. Bakker Dz.
      Sloten. Kerkv. der Ned. Herv. Gem.: Verbouwen der pastorie ald. Aanw. door den archt. E. P. Dijkstra 17 Sept. te 10 ure.


Vrijdag 21 September.


      Groningen. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Opruimen van eene ondiepte in de vaargeul te Slenk, tusschen Zoutkamp en het Dockumerdiep. Raming f 6600. (Zie Adv. in no. 33.)
      Idem. Idem. Vergrooten der sluiswachterswoning bij de Nieuwe Statenzijl, beh. tot de zeewerken in Groningen. Raming f 1900. (Zie Adv. in no. 34.)
      ’s-Hertogenbosch. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 10½ ure: Verrichten van baggerwerk in de rivier de Donge, boven de inundatiesluis, onder de gem. Raamsdonk. Raming f 630. (Zie Adv. in no. 34.)
      Steenbergen. Burg. en Weths., te 10 ure: Bouwen van een post- en telegraafgebouw met directeurswoning te Steenbergen. Inl. bij den archt. C. P. van Genk te Bergen-op-Zoom.


Zaterdag 22 September.


      Witmarsum. Burg. en Weths. v. Wonseradeel, te 10½ ure: Uitdiepen van de Schraardervaart over eene lengte van 3310 M.
      Ruurlo, te 11 ure: Bouwen van een heerenbehuizing met tuinmuur in het dorp Ruurlo. Aanw. 17 Sept. te 11 ure. Bilj. inz. uiterlijk 21 Sept. aan den rentm. v. d. huize «Ruurlo».


Maandag 24 September.


      ’s-Gravenhage. Min. v. Koloniën, te 12 ure: Levering van 110 onderstellen met verder benoodigd ijzerwerk voor de kasten van gesloten goederenwagens met rem en van 20 onderstellen met toebehooren voor platte wagens op trucks met rongen en met rem, in 3 perc., volgens bestek no. 154, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. (Zie Adv. in no. 36.)


Woensdag 26 September.


      ’s-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Maken van kunstwerken en grondwerken op de beide oevers van de rivier de Maas, onder de gemn. Poederoijen, Brakel, Andel en Giessen, beh. tot de werken voor bet verleggen van de uitmonding voor de Maas Raming f 501,800. (Zie Adv. in no 34.)
      Idem. Idem. Voortzetten der verdediging van waterkeeringen in het riviervak Heusden—Hagort, tusschen de KM.raaien XXXVI en XXXIX, gemn. Heesbeen en Drongelen, prov. Noordbrabant, beh. tot de werken voor het verleggen van de uitmonding der river de Maas. Raming f 9930. (Zie Adv. in no. 35.)
      Idem. Idem. Maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de Maas, tusschen de KM.raaien CLXXII en CLXXV1, onder de gemn. Overasselt (Gelderland), Escharen en Grave (Noordbrabant). Raming f 22,400. (Zie Adv. in no. 36.)
      Idem. Idem. Leveren en stellen van steenhouwwerk in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te ’s-Gravenhage. Raming f 1600.


Vrijdag 28 September.


      Middelburg. Vanwege het Min. v. W., H. en N., te 11 ure: Leveren en storten van steen en maken van werken tot verdediging van den oever vóór Ter Neuzen. Raming f 11,900. (Zie Adv. in no. 36.)


Maandag 1 October.


      Goidschalxoord. Best. v/d. polder het Westmaas Nieuwland, te 3 ure: Doen van gedeeltelijke vernieuwing en herstellingen van den Westelijken havendam te Goidschalxoord, met leverantie van 1 eiken dukdalf met 2 dito schoren, eenig vuren paal- en gordinghout, masthout en ijzerwerk. Aanw. op den dag der besteding te 11 11½ ure. Inl. bij den archt. H. Beljers te Puttershoek.
      ’s-Gravenhage. Min. van Wat., H. en N., te 11½ ure: Aanbrengen en onderhouden van eene beplanting langs den Rijksweg van Brielle naar Hellevoetsluis, prov. Zuidholland. Raming f1660. (Zie Adv in no. 36.)