Anoniem/Ambassade

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ambassade
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 7 augustus 1937
Titel Ambassade
Krant Het Vaderland
Jg 69
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad A, p. 2
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

AMBASSADE

      Wij hebben goede tijding voor onze lezeressen en hoewel deze een nieuw modemagazijn betreft, is er toch geen reden tot bezorgdheid voor het sterke geslacht.
      Om 11 uur Woensdagmorgen zal wethouder Buurman Ambassade (Hoogstraat 29) openen, terwijl van 14—18 uur en Donderdag van 10—14 uur het magazijn voor ieder is te bezichtigen, terwijl pas daarna gaarne de koopsters worden verwacht.


Winkelhuis Ambassade Hoogstraat 29 The Hague 002.jpg

TRAPPENHUIS


      In samenwerking met den bekenden architect Jan Wils heeft de directeur, de heer Jules M. Gerzon, die jarenlang de directie heeft gevoerd van de firma Gerzon te Rotterdam, getracht hier een sfeer te scheppen, welke den winkelenden dames een groot behagen schenkt en een rustig milieu biedt om een keuze te maken uit de rijk voorziene, maar in kasten verborgen collecties.
      Het pakkende van het interieur is dat men bij het binnentreden direct een overzicht krijgt van de boven elkaar liggende drie verkoopsruimten. Het is alsof men staande in de groote dom van een schip kijkt op de verschillende dekken die daar rondom liggen. Dit geeft een ruimtegevoel welke men op het eerste gezicht niet zou vermoeden. In verband met de afmetingen van den gevel en den plattegrond. Op ingenieuze wijze is partij getrokken van een toevalligen uitbouw op het terrein van een buurman, welke tot trappenhuis is gemaakt In den wand van dit trappenhuis bevinden zich een paar nissen, waarin voorwerpen van kunstnijverheid het interieur een noot van voornamen eenvoud geven.
      De kleur van het totale interieur is na veel overleg bepaald en buitengewoon geslaagd. De vloeren van alle verkoopsruimten en trappen zijn belegd met een kleed van zilverzandkleur (Kon. Ned. Tapijtfabr.) waarbij de wanden in een zachteren toon aansluiten. De te verkoopen artikelen zijn geborgen in kasten om de waarde der goederen te behouden; de deuern van deze kasten zijn in donker slijplak uitgevoerd waartegen wand en vloeren een harmonisch contrast leveren. Spiegels en wandarmen ten gebruike bij den verkoop kunnen alle in den wand verdwijnen. Opvallend is dat tegen de zandkleur van vloer en wanden alle kleuren waarmede de mode naar welgevallen steeds speelt, fijn zijn afgestemd.
      Buiten de goede dagverlichting is voor de verlichting ’s avonds gezorgd door een indirecte verlichting welke in het geheele huis is doorgevoerd. De tien paskamers sluiten direct aan bij de verkoopsruimten; men betreedt ze door een poortje met een zacht-rood (brique) gordijn. De meubels zijn van lichtkleurig hout (sycomore) met een bekleeding van brique en blue.
      De directe stelt zich ten doel steeds het nieuwste te brengen zonder echter hiervoor tot een exclusieve prijsklasse over te gaan. Integendeel haar bedoeling is te verwerkelijken dat ook een dame met bescheiden budget zich met gedistingeerden smaak naar de nieuwste mode kan kleeden.
      In navolging van Engeland en Amerika is in het „sous-sol” een speciale afdeeling voor reis- en sportkleeding ondergebracht.
      Wij hebben van een en ander met genoegen en bewondering kennis genomen. Jan Wils en de heer Gerzon hebben getooverd en Hoogstraat mitsgaders den Haag in den ongelooflijk korten tijd van 2½ maand met iets bepaald aparts verrijkt.