Anoniem/Arti et Industriae

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Arti et Industriae
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 10 april 1933
Titel Arti et Industriae
Krant Het Vaderland
Jg 64
Editie, pg Avondblad A, [1]
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein
ARTI ET INDUSTRIAE.


      Zaterdag l.l. bezochten Art en haar genoodigden het gebouw Olveh, hoek Kortenaerkade en Anna Paulownastraat en daarna de Ambachtsschool te Scheveningen.
      De directie en de bouwmeester van het gebouw Olveh ontvingen het gezelschap van ongeveer dertig personen in de hall en daarna ging dit onder geleide van bouwmeester Jan Wils een blik werpen op geheel het interieur van het uit vele oogpunten belangrijke gebouw. Daarin vindt men toch vereenigd eenvoud en aesthetiek, op gereede wijze resulteerend op schoonheid in den besten zin.
      Voorzeker is dit alles verkregen, doordat met gebruikmaking van de modernste materialen en met inachtneming van de hoogste eischen van comfort en hygiëne, hier aan het woord was in de allereerste plaats een aestheticus, die soberheid tot rijkdom wist te hervormen, niet door toepassing van veel ornament, maar door rangschikking van vormen en kleuren tot een geheel van licht en vreugde.
      Onnoodig schier te vermelden, dat bouwmeester Wils tot in finesses aard en aanwending der gebezigde bouwmiddelen verklaarde op de hem eigen hoffelijke wijze, en zéér begrijpelijk, dat Arti’s voorzitter, de heer Ros, aan het eind van den rondgang, in welgekozen bewoording den dank namens Arti en genoodigden uitbracht aan de directie van Olveh en den architect Jan Wils.
      De directeur van Olveh, de heer De Hoop Scheffer, repliceerde met een geestig woord, inhoudend, dat hij het aangenaam vond een genootschap als Arti te hebben ontvangen in een gebouw, waarop hij trotsch is, wijl een Jan Wils het schiep.
      Een geheel anderen indruk weer bood de Ambachtsschool te Scheveningen, waar de directeur, de heer Verdu, Arti’s gezelschap verwelkomde en rondleidde door de reeks van zalen, gewijd aan metaal- en houtbewerking en bijkomende vakken.
      De heer Ros dankte ook hier den directeur recht hartelijk voor diens geleide in deze stellig doelmatige vakschool.
      Het Arti-excursiegezelschap had daarna nog een gezellig teatje in Rauch, den blik gewend op een kalme zee, wier openheid en kleuren beantwoorden aan de schoonheid der juist bezichtigde bouwwerken.