Anoniem/August Falise. †

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
August Falise. †
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 29 januari 1936
Titel August Falise. †
Krant De Surinamer
Jg, nr 43, 4313
Editie, pg [Dag, 4]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

August Falise. †


      De beeldhouwer August Falise is 60 jaar oud te Wageningen plotseling overleden.
      August François Henri Falise is 26 Januari 1875 te Wageningen geboren. Hij bezocht de Rijksschool voor Kunstnijverheid, waar prof. Jünger hem tot medailleur opleidde. Op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam heeft hij onder prof. Bart van Hove de beeldhouwkunst beoefend, waarna hij zich onder leiding van prof. Albermann te Keulen in het mar mermaken heeft bekwaamd. Zoo verwierf hij naast artistieken aanleg het degelijk vakmanschap.
      Bij het onderwijs is Falise achtereenvolgens werkzaam geweest te Arnhem, aan de nijverheidsschool te Nijmegen, aan de Rijks H. B. S. te Wageningen, te Amsterdam, waarna hij leeraar in het anatomisch teekenen en boetseeren werd aan de Kon. Academie voor Beeldende Kunsten te ’s-Hertogenbosch.
      Zijn voornaamste werken zijn de standbeelden van dr. P. H. Cuypers te Roermond, Jheronimus Bosch te ’s-Hertogenbosch, kardinaal van Rossum aldaar, dr. Schaepman te Tubbergen, Thomas van Aquino te Nijmegen, mgr. dr. Ariëns te Enschede, pastiir Verburgh te Monster, het monument voor Meindert van der Thijnen te Coevorden, het Mariamonument te Monster, de marmeren buste van prof. Snellen te Utrecht, een borstbeeld van Prins Hendrik, enz. Van verschillende personen heeft hij borstbeelden gemaakt, benevens talrijke medailles. Werken van zijn hand zijn geplaatst in het Rijksmuseum te Amsterdam, het Rijkspenningskabinet, het museum te Haarlem enz.
      In de prijsvraag voor een gedenkteeken voor de Koningin-Moeder te ’s-Gravenhage is zijn inzending het vorig jaar met den tweeden prijs bekroond. Toen het ontwerp van L. Zijl, dat den eersten prijs had verworven, door het comité niet ter uitvoering was aanvaard, is daarvoor het ontwerp van Toon Dupuis aangewezen.
      Voorts heeft Falise het borstbeeld van de Koningin uitgevoerd, dat een comité uit de Amsterdamsche burgerij in Mei 1930 aan het gemeentebestuur heeft aangeboden ter plaatsing in de ridderzaal.
      Falise was ridder in de orde van Oranje Nassau, drager van het kruis Pro Eclesia et Pontifice, commandeur in de orde van den H. Gregorius den Groote, ridder in het Legioen van Eer, drager van het eereteeken van het Roode Kruis, enz.