Anoniem/Bouwkunst en Vriendschap/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bouwkunst en Vriendschap
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 22 december 1928
Titel Bouwkunst en Vriendschap. Jan Wils vertelt van den bouw van het Olympisch Stadion.
Krant Rotterdamsch Nieuwsblad
Jg, nr 51, 15570
Editie, pg [Dag], Vijfde blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Bouwkunst en Vriendschap.


Jan Wils vertelt van den bouw van het Olympisch Stadion.


      Er was voor deze causerie veel belangstelling. De voorzitter van B. en V., de heer Lockhorst behoefde zich – naar hij zei – ditmaal niet te verontschuldigen bij den spreker, die niet alleen een groot, maar tevens een dankbaar gehoor vond bij wat hij van den bouw van het Olympisch Stadion vertelde.
      Het ging bij dezen bouw om een niet alledaagsche constructie van grooten omvang en dat in den kortst denkbaren tijd. Jan Wils heeft zich echter een zeer goed organisator getoond on het is hem gelukt in anderhalf jaar ongeveer aan den Amstelveenschenweg datgene tot stand te brengen, wat de bezoekers der Olympische Spelen er hebben gevonden.
      Dat de architect o.a. het gebouw voor de beeldende kunsten heeft moeten schrappen en nog enkele andere idealen niet kon verwezenlijken, deed uiteraard afbreuk aan de aestetische werking van het Stadion, dat trouwens als kunstwerk niet minder beteekenis heeft dan als spoedwerk.
      Daarom kon de heer Wils wijzen op buitengewone praestaties van de ingenieurs, die voor hem de betonconstructies en de ijzerconstructies berekenden en de aannemers, die het werk uitvoerden. Vooral de bouw van de wielerbaan was in alle opzichten een lastig karwei en het moet voor den „outsider”, zoodra hij erover gaat denken, bijna onbegrijpelijk wezen, hoe zulke ingenieurs en architecten daar op zoo’n kale zandvlakte alles zoo precies op zijn plaats weten te krijgen. Dat zulks de zorgvuldigste voorbereiding heeft gevergd, toonde de heer Wils aan, zijn relaas was een boeiend verhaal van met behulp van moderne technische kennis en dito praktijk overwonnen moeilijkheden.
      Men heeft bij den bouw van het Stadion steeds naar beperking van de menschelijke arbeidskracht gestreefd, meer dan 120 man zijn er nooit tegelijk op het bouwterrein geweest en deze enkel op het drukste moment. Waar een machine kon helpen kwam er een machine. Wat bij de zoowel in de theorie als in de praktijk doorgevoerde normalisatie heel gemakkelijk kon.
      Vele foto’s lichtten het gesprokene toe en zoowel Jan Wils als B. en V. hebben plezier van dezen geslaagden avond gehad.