Anoniem/De Olympische Spelen/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Olympische Spelen
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 26 juli 1928
Titel De Olympische Spelen. De a.s. Olympische Roeiwedstrijden te Sloten (2-10 Augustus). Een Feestuitgave van „De Olympiade”. De Loting voor het Schermtournooi.
Krant Het Centrum
Jg, nr 45, 13400
Editie, pg {{{editie}}}, [Eerste blad, p. 3]
Opmerkingen Joseph Wright vermeld als Wright
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE OLYMPISCHE SPELEN


De a.s. Olympische Roeiwedstrijden te Sloten (2-10 Augustus).


Een Feestuitgave van „De Olympiade”.


De Loting voor het Schermtournooi.


Sloten verandert.


      „Het kan verkeeren,” zei Breèro, en iets dergelijks staat er te lezen op de gezichten der vreedzame, rustige bewoners van het dorpje Sloten.
      We stapten in den avond het bakkerijtje binnen, knus verscholen achter zijn geschoren linden, die het al schemerig maakten in den winkel, al was de zon nog lang niet onder. En de gezellige dikke bakkersvrouw schoof uit het achterkamertje naar de toonbank met een tikje ongerustheid op haar goedige gezicht: „Wat zullen we nu weer beleven?”
      „Zijn er al veel vreemdelingen, juffrouw”, lokte ik uit.
      „Nou meneer, wat zegt u ervan, het dorp verandert gansch en al. Gister had ik van die roeiers hier, ik kon ze niet verstaan, maar ze zeiden geloof ik van Australië, en ze wezen toen naar de koeken, die ze hebben wilden en de chocola; en dan staken ze me een handvol klein geld toe en ik nam ervan zooveel als het kostte. Ze vertrouwen een mensch toch maar ook!”
      Zoo babbelde de bakkersvrouw en zoo denkt en doet ook heel Sloten, dat voor de ramen pseudo-antiquiteiten hangt en zijn geveltjes wat sprekender verft en zijn hagen en lindeboomen scheert pour voir et pour être vu.


De drukte.


      Want het zal er druk worden langs dien straatweg, waarover uit Amsterdam alle verkeer zal moeten plaats hebben naar het roeiterrein toe. Men ziet er tot het laatste moment niets van, maar de kom passeerende en langs het eindpunt van buslijn G., daar wordt het oog plotseling verrast door kleurige tenten, een luchtbrug, masten: men ziet, daar is iets grootsch aan den gang. In 4 weken tijds is dit enorme werk uit den grond gestampt, onder leiding van den ontwerper, voorzitter van een onzer Rotterdamsche roeiclubs en hoofdingenieur bij een der gemeentebedrijven, die met zijn zwaarbezette tijd wonderen weet te verrichten.
      De accomodatie van het roeiterrein is een van die wonderen, maximum van doeltreffendheid en comfort bij een minimum van tijd en geld verricht. Men kan, als men de cijfers hoort, bijna niet gelooven, hoe daar toch werkelijk een bootenbergplaats is met 24 stellingen, voor elk der deelnemende landen één; daarachter een kleedtent met wederom voor elk land een aparte cabine en gemeenschappelijk een lange rij douches en de verdere benoodigdheden. Het publiek wordt van de kaartencontrole over de luchtbrug naar het gereserveerde terrein geleid; onder de brug door begeven zich de ploegen met hun booten naar het 100 meter lange plankier, waar vier achten tegelijk kunnen vertrekken en aankomen zonder voor elkaar gevaarlijk te zijn.


De accomodatie.


      Voorbij het groote restaurant, dat buitengewoon goed en billijk is, komt men op de 265 meter lange tribune, waar twee rijen zitplaatsen op komen. Men overziet hier vandaan de heele baan, alleen zijn lisschen en riet zoo gegroeid in de laatste warme weken, dat er misschien zeer neiging zal bestaan bij het publiek om te gaan staan om beter de aankomende ploegen te kunnen zien.
      Zal ook de welige woekering langs den kant geen gevaar opleveren voor een weinig afdrijvende ploegen, wat vooral bij zijwind daar zoo licht kan gebeuren? Maar Olymp. Comité en Ned. Roeibond zullen daarvoor wel tijdig hun maatregelen nemen.
      Scheepvaartverkeer in de baan en de passage van voertuigen over den zuidelijken ringdijk worden op de wedstrijddagen stopgezet. We kunnen dus een vlot verloop van de races verwachten, en als bovendien de dienstdoende motorbooten nog met bescheiden snelheid weten op te varen, zoodat geen hinderlijke nadeining ontstaat, wel dan is alles ideaal en moeilijk in het buitenland te overtreffen.


Verdere zorgen voor het publiek.


      Het verloop der wedstrijden wordt bij de tribune aangegeven door den stond van twee borden, waartoe de inlichtingen telefonisch verstrekt worden door seinposten bij de startlijn, op 500, 1000 en 1500 meter van de baan. Wellicht zou een verdeeling over 5 seinposten resp. op 0, 400, 800, 1200 en 1600 meter nog nauwkeuriger instructie van de bediening der aanwijsborden mogelijk maken; in Henley bijv. staan deze posten om de één-vierde mijl en werken buitengewoon nauwkeurig, waardoor bij de finish alle fluctuaties van een race te volgen zijn en de spanning voortdurend bewaard blijft.


De deelnemers.


      Toen we juist daar zoo in Sloten rondwandelden, over dit tournooiveld-in-wording, arriveerde daar met veel cheers een groote autocar met de Amerikaansche ploegen. Even naar hun booten kijken en toen zochten ze alras contact met sportief Sloten, dat daar verzameld stond bij het zwembad. En het duurde geen 5 minuten, of de Yanks met hun onwennige zeebeenen van zoo’n tijd varen over zee, leenden de fietsen van jong Sloten en joegen met halsbrekende capriolen achter elkaar het smalle Jaagpad af.
      Ze zullen een goede tijd hier hebben, daar twijfel ik niet aan.
      Ook Wright en Guest zijn er al, de Canadeezen, en Pearce, de Australische aciffeur, en een Australische acht.


De kansen.


      Over de kansen, die de verschillende ploegen hebben, valt uiteraard nog niet veel te zeggen.
      In groote trekken verwacht „men” voor de achten een fellen strijd tusschen Amerika, Engeland en Zwitserland. Misschien spelen Australië en Canada een rol, doch Argentinië, dat ik juist een baantje zag trekken, viel me tegen en de gemaakte tijd met een licht briesje tegen geeft haar weinig kans het verder te brengen dan de 2e heat. Ook onze Laga-acht, ofschoon thans goed bezet, zal het wel niet verder dan de halve finale brengen.
      In de vieren zijn de Italianen en de Zwitsers gewoonlijk sterk, hoewel voor de vier zonder stuurman de eereprijs wellicht voor de Angelsaksers is; de Engelschen bezitten in dit nummer zeer goede ploegen. De twee met stuurman is een echt nummer voor Italië, dat er gladiator-figuren als bemanning voor wist te vinden, terwijl Engeland een snelle twee zonder stuurman heeft met den bekenden Beresford, oud-sciffeur, op slag.
      En tenslotte de sciffs! Vol verwachting klopt ons hart, na hetgeen Gunther gepraesteerd heeft op 11 Juli. Hij is ongetwijfeld van dezelfde klasse als Wright, en beter dan de Duitscher Flinsch, en ofschoon Pearce (Australië) hem te sterk zal zijn, heb ik hoop dat Gunther de finale bereikt. Het zal dan een strijd zijn van wilskracht, psychologie en taktiek, om den Olympischen lauwerkrans te verwerven. Onze beste wenschen vergezellen onze nationalen sciffeur!


OFFICIEELE FEESTUITGAVE VAN „DE OLYMPIADE”.


      Het orgaan van het Comité 1928 „De Olympiade”, is in een officieele feestuitgave verschenen.
      Het nummer, dat tot een boekdeel is uitgegroeid, maakt reeds op het eerste gezicht een kloeken indruk. Het is van flink formaat en telt, buiten den omslag, niet minder dan 112 pagina’s.
      Samenstellers waren de heeren Jhr. J. Feith, J. Hoven en W. J. M. Linden.
      Mr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oye, wiens portret op een der eerste pagina’s is gereproduceerd, schreef het welkomstwoord, dat in vier talen wordt afgedrukt.
      Dan komen de foto’s van H. M. de Koningin, de Koningin-Moeder, Prinses Juliana en Prins Hendrik.
      Bijdragen voor dit werk schreven: Baron Pierre de Coubertin, van wien, zooals bekend, het initiatief tot het wederinvoeren der Spelen is uitgegaan; Graaf H. de Baillet-Latour, President van het I. O. C.; Baron Godefroy de Blonay, vice-president; Cr. J. B. Kan, minister van Binnenl. Zaken en Landbouw; W. de Vlugt, burgemeester van Amsterdam; Majoor P. W. Scharroo; J. H. Scheltema; Dr. C. J. K. van Aalst; G. van Rossem; P. W. Waller; A. B. van Holkema; W. J. C. Linden; Jan Feith; J. Hoven.
      Bij elke bijdrage is de foto van den schrijver gereproduceerd, terwijl het artikel van Majoor Scharroo over het Stadion is geïllustreerd met eenige goede overzichtsfoto’s. Tusschen deze bijdragen vindt men nog de foto’s van jhr. mr. Beelaerts van Blokland, Mr. G. Vissering en Jan Wils.
      Door Willy Sluiter werden voor het boek een serie plaatjes vervaardigd, betrekking hebbend op verschillende soorten van sport, die uitstekend geslaagd zijn, en die men in het boek vindt opgeplakt. Vertegenwoordigers van de verschillende sportbonden schreven er een korte beschouwing bij over „hun” sport, en bij deze beschouwingen is weer een kleine foto van den schrijver opgenomen. Ook aan het Kunst-tournooi zijn een aantal pagina’s gewijd.
      Men krijgt door het boek een goed overzicht in de inzichten van verschillende personen ten opzichte van de sport, en tevens een goed beeld van de takken van sport, die op de Olympiade beoefend wordt.
      De uitgave is door de Drukkerij Joh. Mulder te Gouda zeer fraai verzorgd.


DE LOTING DOOR DE SCHERMWEDSTRIJDEN.


      Dezer dagen heeft de loting plaats gehad voor het Olympisch Schermtournooi. De uitslag van deze loting is niet aan de bladen bekend gemaakt. Het „Vad.” vond ze echter in de buitenlandsche pers. Het resultaat is geweest als volgt:


Floret.

      1e poule: Frankrijk, Denemarken, Roemenië en Duitschland.
      2e poule: België, Spanje, Noorwegen en Argentinië.
      3e poule: Hongarije, Cuba en Nederland.
      4e poule: Italië, Engeland en Oostenrijk.
      5e poule: Amerika, Egypte en Zwitland.


Degen.

      1e poule: Frankrijk, Griekenland en Tsjecho-Slowakije.
      2e poule: België, Denemarken en Spanje.
      3e poule: Cuba en Argentinië.
      4e poule: Zweden, Portugal en Nederland.
      5e poule: Zwitserland, Noorwegen en Engeland.
      6e poule: Hongarije, Amerika, Egypte.
      7e poule: Roemenië, Finland, Duitschland.


Sabel.

      1e poule: Frankrijk, Griekenland, Italië en Joego-Slavië.
      2e poule: Engeland, Polen, Hongarije en Amerika.
      3e poule: Nederland, Turkije en Cuba.
      4e poule: België, Chili, Duitschland.
We meenen, dat Nederland over het resultaat der loting tevreden kan zijn.