Anoniem/De Olympische Spelen/3

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Olympische Spelen
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 3 augustus 1928
Titel De Olympische Spelen
Krant De Sumatra Post
Jg, nr 30, 177
Editie, pg [Dag, derde blad, 3]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE OLYMPISCHE SPELEN.


De vierde dag.


      Amsterdam, 1 Aug. (Aneta). Het is vandaag een regenachtige dag, alhoewel bladstil. Boven het stadion hangt een egaalgrijze lucht, waardoor alle fleurigheid verdwenen is. Op het middenterrein bespeurt men thans geen gekleurde pull overs der deelnemers doch geelgrauwe overjassen. Zeildoeken bedekken de plaatsen waar de discuswerpers moeten ronddraaien. Niettegenstaande deze triestige weersomstandigheden is het stadion voor drie kwart gevuld. Fotograven en filmoperateurs hebben zich op de tribunes verscholen.
      In de eerste halve beslissing over 200 meter hardloopen welke demi-finale het eerst afgewerkt wordt, wordt de Amerikaan Paddock beslist geslagen en eindigt vierde. In dezelfde loop verzwikte een Zuid Afrikaan den enkel. In de finale over 200 meter zijn ten slotte geplaatst twee Duitschers, twee Canadeezen, een Engelschman en een Amerikaan.
      De series 800 meter hardloopen voor dames leveren een onestaetischen aanblik, aangezien de deelneemsters onder de modder zitten. Het publiek betoont zich bij deze wedloopen vrijwel onverschillig, niettegenstaande het wereldrecord verbeterd wordt. De Hollandsche deelnemers worden in hun series telkens laatsten.
      Bij het schitterende discuswerpen van een Poolsche athlete en het hoogspringen, welke laatste nummer slechts eenigszins schimmig in de grauwe atmosfeer te volgen is, ontdooit het publiek eenigszins.


De 110 meter hordenloop voor Z. Afrika


      Bij de beslissing in het nummer 110 meter hordenloop, waarin drie Amerikanen uitkomen ontgaat Amerika wederom de overwinning. De laatste horden worden door het zestal finalisten nahenoeg gelijktijdig genomen, waarna een Zuid Afrikaan zich met een verschil van slechts eenige centimeters eerste weet te plaatsen.
      De vele aanwezige Amerikaansche supporters houden zich betrekkelijk kalm. Hun strijdkreet is tot dusverre niet gehoord. Eerst het hijschen der vlaggen aan de Olympische masten brengt, hoewel futloos hun strijdkreet „U.S.A. Ray Ray America”.
      Bij het nummer 300 meter steeple chase stontaat groote hilariteit wanneer Nurmi in de eerste zijdelings kopje onder in een sloot valt. Van de negen deelnemers plaatsen zich in dit nummer vier Finnen in de finale.


De 200 meter voor Canada


      De finale 200 meter is een schitterende wedstrijd, waarbij aan de finish verschil tusschen den eerste en zesden aankomende niet meer dan ongeveer een meter bedraagt. Een Canadees wint dit nummer met eenige centimeters verschil. Na langdurige beraad slaging beslist de jury ten slotte wie als tweede en derde in dezen loop geplaatst zijn. Alhoewel Amerika ook in dit nummer geslagen is, brengen de supporters evenwel op zeer sympatieke wijze hun strijdkreet op den winnenden Canadees uit.


Het worstelen.


      In het nummer worstelen behaalden in de verschillende klassen de volgende worstelaars de overwinning:
      Klasse Bantamgewicht: de Fin Macinnen.
      Klasse Vedergewicht: De Amerikaan Morrisson.
      Klasse lichtgewicht: De Esthonier Kapp.
      Klasse weltergewicht: De Fin Haavisto.
      Klasse middengewicht: De Zwitser Kyburg.
      Klasse lichtzwaargewicht: De Zweed Sjoested.
      Klasse Zwaargewicht: De Noor Richthoff.


Verdere uitslagen.


      De verdere uitslagen van de vandaag afgewerkte nummers zijn: Hardloopen 200 meter: De Canadees Percy Williams 24 4/5 sec. 2. De Engelschman Rangeley. 3. Tegelijk de Amerikaan Scholtz en de Duitscher Körnig.
      Discuswerpen: 1. De Amerikaan Houser, 47,32 meter, welke worpen alle drie Olympische records zijn.
      Polstok hoogspringen: 1. De Amerikaan Carr 4.20 meter. 2. de Amerikaan Droegemuller 4,10 meter. Deze beide sprongen zijn verbeteringen van het Olympische record. De Japenner Nakazawi was in dit nummer zesde met een sprong van 3,90 meter.


      In de finale 800 meter dames komt de Japansche deelneemster mej. Hitomi uit tegen de Duitsche fraulein Dolliner, die het wereldrecord op 22 2/5 sec. bracht.


Mej. De Boer in de finale floretschermen.


      Amsterdam 2 Aug. (Aneta). In het nummer floretschermen personeel voor dames heeft mej. de Boer zich in de finale geplaatst met drie Duitsche, twee Engelsche, een Belgische en een Deensche schermster.


De Olympische roeiwedstrijden.


      De omgeving van de Ringvaart te Sloten is gemetamorfoseerd in een uiterst druk verkeerscentrum. De organisatie van wedstrijden en verkeer is prima.
      De Nederlandsche twee zonder stuurman en de Nederlandsche sciffeur Gunther zijn in hun series geslagen.


De vijfde dag.


      Amsterdam 2 Aug. (Aneta). Het stadion is vandaag voor driekwart gevuld. Op het middenveld is men in den aanvang bezig met het nummer speerwerpen, aan de zijkanten met het nummer hink-stap-sprong. De weersomstandigheden zijn dragelijk.
      In het nummer 400 meter hardloopen wordt van den Berghe in zijn serie geslagen en Hoogewerff in de kwartfinale, aangezien zijn serie slechts uit twee deelnemers bestond, evenals eenige anderen, doordat vele deelnemers van kleinere landen uitbleven. In totaal waren er 27 wegblijvers op de 75 inschrijvingen. Broos werd tweede in een serie van drie en Paulen tweede in een serie van vijf.
      Evenals de vorige dagen valt het schitterende werk op van den Duitschen starter Miller, die elke afwijking onmiddellijk consen tateertstraft.


Peeters in de hink-stap-sprong geslagen


      Bij het nummer hink-stap-sprong ontstaat er onder de Hollandsche toeschouwers groote teleurstelling als Peeters vóór de finale afvalt. Hij bleef beneden zijn eigen record.
      Bij het speerwerpen wordt herhaaldelijk boven de 60 meter geworpen. De stemming is kalmer dan de vorige dagen. Het vlag genceremonieel verwekt weinig geestdrift, waarbij evenwel blijkt dat de Finnen het meest populair zijn bij het Hollandsche publiek. De Amerikanen houden zich dood stil.


De 1500 meter voor Finland.


      De eindstrijd over 1500 meter eindigt in een schitterende overwinning van den Fin Larva, die 400 meter voor het einde uit de tweede groep loopers opkomt en met een eindspurt wint.
      De beslissing over 800 meter dames levert een onvestaetisch gezicht. Alle kracht voor een eindspurt ontbreekt. Vlak na het einde, kreeg men vier totaal uitgeloopen half bewusteloos op den grond liggende en van benauwdheid wentelenee deelndemsters.
      In de kwart beslissing 400 meter wordt Hoogerwerff geslagen. Broos wordt onder geweldige toejuichingen tweede in zijn serie waardoor hij in den halven eindstrijd komt. Paulen is laatste in zijn serie.
      De uitslagen van de heden gehouden finales zijn als volgt:
      1500 meter hardloopen: 1. De Fin Larva met een voorsprong van 2.3 yard op nummer 2 in den tijd van 3 min. 53 1 5 sec., hetgeen een Olympisch record is. (Oud record Nurmi 3 min. 53. 5 sec). 2. De Franschman Ladoumerque. 3. De Fin Purje.
      Hink-stap-sprong: 1. De Japenner Oda 15,21 meter. 2. De Amerikaan Casey. De Japanees Nanbu was vierde met 15,01 meter.


De Laga-acht geslagen.


      Bij de roeiwedstrijden wordt de Laga-acht in haar serie door een Poolsche acht geslagen.


Het Olympisch kunsttournooi


Wils en Isra les winnaars.


      Aan den heer Jan Wils, de architect van het Olympische stadion, is den eersten prijs architectuur toegekend, waarom de Hollandsche vlag aan de hoofdmast van het stadion geheschen werd, waarbij het publiek uit volle borst het Wilhelmus meezong.
      Isaac Israëls werd de eerste prijswinnaar van het Olympisch kunsttournooi.
      800 meter hardloopen dames: 1. De Duitsche frau Radte 2 min. 16 4-5 sec 3. De Japaneesche Hitomi 2 min. 17 4-5 sec. 3. De Zweedsche Gentzel. Frau Radte was vroeger wereldrecordhoudster met een tijd van 2 min. 23 4-5 sec.
      Speerwerpen: 1. De Zweed Lunquist 66,6 meter hetgeen een nieuw Olympisch record is (Oud record Myrrha Finland 65.78 meter Red). 2. De Hongaar


Onderscheidingen.


Onderscheidingen.


      Burgemeester de Vlugt is benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau. Benoemd tot ridders in de orde van den Nederlandsche Leeuw baron Schimmelpenninck van der Oye, voorz. van het N.O.C. en kapitein Scharroo. Bevorderd tot officier in de orde van Oranje Nassau het lid van het N.O.C. Hirschman; de gemeentesecretaris van Amsterdam Roovers en de secretaris van het N.O.O.S. afdeeling Kunst Teiler.
      Benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau de leden van het N. O. C. Coblijn, van Doorn, Holkema van Rossem, de directeur van publieke werken de Graaf, de chef van de afdeeling algemeene zaken ter secretaris van Lier, de directeur van de gemeentetram van Putten, de architect van het stadion Wils, de voorz. van technische commissie van het N.O.C. Kellenbach, idem van de commissie tot Huisvesting Verwoerd.
      Benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau de chef van het stadion-radiotelegraafkantoor Bossen, de commissaris van politie Dijkstra, de hoofd-inspecteur van politie Hoogeboom, de voorz. van de Amsterdamsche pers Kouwenaar en de secr. van de verkeerscommissie Staal.


De resultaten.


      Volgens een niet officieele lijst zijn totnutoe door de verschillende deelnemende landen de volgende punten behaald:
      Vereenigde Staten 90, Het Engelsche Rijk (Engeland met kolonien) 65, Finland 38, Duitschland 28, Zweden 27, Japan 11, Frankrijk 10 en Noorwegen 9.