Anoniem/De Olympische Spelen geopend

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Olympische Spelen geopend
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 31 juli 1928
Titel De Olympische Spelen geopend
Krant Nieuwsblad van Friesland
Jg, nr ?, 61
Editie, pg Avond, Tweede blad, [1]
Opmerkingen Johannes Theodoor de Visser vermeld als J.Th. Visser, Adriaen Valerius als Valerius, Alphert Schimmelpenninck and der Oye als A. baron Schimmelpenninck van der Oye, Harry Dénis als Harry Denis, Percy Williams als Williams, John Kuck als Kuck, Herman Brix als Brix, Emil Hirschfeld als Hirschfeld, Robert King als King, Benjamin Hedges als Hedges, Claude Ménard als Ménard
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE OLYMPISCHE SPELEN GEOPEND.


      Zaterdagmiddag zijn de Olympische Spelen te Amsterdam op zeer plechtige wijze geopend. Dreigden des morgens zware regenbuiten het geheele programma in de war te zullen sturen, tegen den middag werd het droog en de openings-plechtigheid kon zelfs bij zonneschijn voltrokken worden.
      Ruim veertigduizend personen waren in het stadion aanwezig, toch was dit nog niet geheel gevuld; op de tribunes der staanplaatsen waren groote gapingen. Al was dan ook de drukte in Amsterdam vóór de opening buitengewoon, ze bleef toch beneden de verwachting.
      Nadat te twee uur Prins Hendrik met gevolg in de koninklijke loge was gearriveerd, en een koor van 1200 man het Wilhelmus had gezongen, nam de plechtigheid een aanvang met het defilé der deelnemers aan de spelen.
      Vijf en veertig landen, over den geheelen aardbol verspreid, zonden gezamenlijk vier à vijfduizend sportvertegenwoordigers en allen defileerden achter hunne vaandels langs den Prins.Dr. J. TH. DE VISSER.


      Nadat de vaandeldragers zich voor de eeretribune hadden opgesteld, sprak de oud-minister van onderwijs, dr. J. Th. de Visser, het wijdingswoord, welke rede door middel van een loudspeaker-installatie door het geheele reusachtige stadion duidelijk verstaanbaar werd gemaakt.
      De zangers brachten toen, begeleid door de Kon. Militaire kapel en de stafmuziek der Kon. Marine, het oude geuzenlied uit Valerius’ Gedenckclanck „Wilt heden nu treden,” ten gehoore.Mr. A. baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE.


      Nadat vervolgens de voorzitter van het Nederl. Olympisch Comité, Mr. A. baron Schimmelpenninck van der Oye, met een korte rede den Prins had uitgenoodigd, de spelen te openen, verhief deze zich en sprak: „In naam van H. M. de Koningin verklaar ik voor geopend de spelen van 1928 ter viering van de IXe Olympiade, volgens moderne tijdrekening.”
      Onmiddellijk daarop werd de Olympische vlag geheschen, kanonschoten donderden en honderden postduiven werden losgelaten, die bericht zullen brengen naar de verschillende landen der deelnemers.
      Nadat de zangers het Nederlandsche Vlaggenlied hadden gezongen, schaarden de 45 vaandeldragers zich voor de koninklijke tribune tot het gezamenlijk afleggen van den Olympischen eed. Zij doen dit bij monde van den bekenden Nederlandschen sportsman Ir. Harry Denis, die voor allen den eed op de vlag uitsprak.
      De plechtigheid werd beëindigd door het zingen van „Hollands Glorie.”
      Des avonds had in het oude stadion de opvoering plaats van het openluchtspel Ichnation.
      In Amsterdam trok de electrische illuminatie van den Westertoren en enkele grachten en bruggen veel bekijks.


Een incident.


      Bij de opening der spelen heeft zich nog een eenigszins pijnlijk incident voorgedaan.
      J.l. Vrijdag hadden de Franschen gepoogd het Stadion binnen te gaan, blijkbaar onbekend met het feit, dat het Olympisch Sportveld voor niemand toegankelijk was. Een gevolg hiervan was, dat de bewaker, die strikte orders had, niemand toe te laten, woordenwisseling kreeg en een der deelnemers tenslotte met de vuist, waarin zich een sleutel bevond, in het gelaat sloeg.
      Er werd onmiddellijk bij den voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité geprotesteerd en de heer Schimmelpenninck deed volgens de Fransche verklaring de toezegging, dat de bewaker naar een der andere ingangen zou worden verplaatst, hetgeen de Franschen geëischt hadden. Zaterdagmorgen kwamen de Franschen aan het Stadion om deel te nemen aan het defilé. Toen ze echter door den bewusten ingang wilden gaan, vonden ze daar weer den bewaker, die volgens toezegging zou worden verplaatst. De Franschen wilden niet door dezen toegang en besloten eenparig dan niet aan het defilé deel te nemen.
      Een gevolg daarvan was, dat de Franschen ook niet den gemeenschappelijken Olympischen eed hebben afgelegd.
      De pijnlijke geschiedenis is ten slotte bijgelegd in een bijeenkomst, waar ook de Nederlandsche en Fransche gezanten aanwezig waren en waar baron Schimmelpenninck excuus heeft aangeboden en plechtig beloofde den hardhandigen bewaker te zullen verplaatsen. De Franschen hebben toen alsnog den eed afgelegd, zoodat zij aan de wedstrijden kunnen deelnemen.HET GROOTE MOMENT. – Harry Denis legt den Olympischen eed af.


Athletiekkamp.


      Zondagmiddag twee uur ving in het Olympisch stadion de groote athletiekkamp aan, ten aanschouwe van ongeveer 17.000 personen.
      Aangevangen werd met de demi-finale in 100 M. hardloopen.
      De Hollandsche deelnemets konden het in dezen kamp bij lange na niet tegen de buitenlanders houden. De snelste loop was die van de Canadees Williams in 103/5 sec.


Schitterende prestaties van Amerika.


      In het nummer kogelstooten werd de Amerikaan Kuck winnaar met 15.87 M., waarmee hij tevens het wereldrecord verbeterde. Tweede werd de Amerikaan Brix met 15.75 M., derde de Duitschers Hischfeld met 15.72 M. Het oude wereldrecord stond op 15.54 M.
      Bij ’t hoogspringen werd eveneens een Amerikaan winnaar. De uitslag was: King (Amerika) 1.94 M., Hedges (Amerika), 1.91 M.; Ménard (Frankrijk) 1.91 M.
      Het wereldrecord, dat met 2.03 M. ten name van Osborn staat en het vorig Olympisch record met 1.98 M. ten name van denzelfden, zijn dus niet geslagen.
      Ook voor het nummer 800 M. hardloopen hadden de Hollanders geen schijn van kans. Zelfs de beste Hollandsche deelnemer Paulen wist het in zijn serie slechts tot de vijfde plaats te brengen.
      De korste tijd werd ook hier door een Amerikaan gemaakt, n.l. Lloyd Hahn in 1 min. 564/5 sec. (wereldrecord 1.503/5.)
      Vier en twintig loopers werden in de demi-finales geplaatst.
      Bij den hordenloop 400 M. maakte de wereld-recordhouder Taylor (Amerika) 532/5 sec. (wereldrecord 523/5.)
      Op den langen afstand waren de Finnen weer onbetwiste meesters. De bekende Nurmi en de winnaar der Parijsche Olympiade Ritola waren verreweg de sterksten.
      Deze race over 10.000 M. is buitengewoon spannend geweest.
      Er gingen 24 loopers van start. Nurmi nam aanvankelijk de tiende positie in; eerst in de vierde ronde (1600 M.) nam hij met Ritola de leiding. Vanaf dat moment zijn zij steeds vooraan gebleven. Tot op 700 M. werden zij echter op den voet gevolgd door den Zweed Wide.
      Toen bonden de beide Finnen den strijd met hem aan en lieten hem langzaam maar zeker achter zich.
      Nurmi en Ritola waren nu de eersten en wel Ritola als nummer één. Eerst enkele honderden meters voor de finish begon Nurmi hem aan te vallen. Centimeter na centimeter won hij om ten slotte onder een geweldige spanning met een verschil van 3 M. het eerst over de streep te gaan!
      Uitslag: 1. Nurmi (Finland) Olympisch kampioen 30 min. 184/5 sec. (record); 2. Ritola (Finland 30 min. 192/5 sec.; 3. Wide (Zweden) 31 min. 4 sec.; 4. Lindgrem (Zweden). 5. Muggridge (Engeland); 6. Ray (Amerika); 7. Loukola (Finland).
      Het oude record stond op 30 min. 231/5.


[Afbeelding: D'Aix. Paavo Nurmi. 1928.]


Nurmi wint de 10.000 M.


De architect van ’t Stadion gehuldigd.JAN WILS


      De architect Wils, die het Olympisch stadion gebouwd heeft is Maandagmorgen in t Stedelijk Museum gehuldigd door een comité, bestaande uit Dr. H. P. Berlage, W. M. Dudok, Dr. Jan Kalf, W. Kromhout, Prof. Roland Holst en A. A. Wegerif Gzn.
      Het Olympisch Comité was bij de huldiging tegenwoordig. Aan den architect werd een oorkonde overhandigd.


Twee Nederlandscge successen.


      Bij het gewichtheffen heeft Nederland twee derde prijzen weten te winnen. J. Verheyen wist zich in de midden B-gewicht klasse als derde te plaatsen met 337½ K.G. (eerste Nosseir (Egypte) met 357½ K.G.) en A. Scheffer in de midden A-gewicht klasse met 327½ K.G. eveneens als derde (eerste F. Rogers Frankrijk met 335 K.G.


Uitslagen:


      100 M. hardloopen: 1. Williams (Canada) in 104/5 sec.; 2. London (Engeland); Amerika werd met Wykoff derde in dit nummer.
      400 M. hordenloop: Lord Burghley (Engeland) 1 min. 532/5 sec.
      De Amerikaan Taylor, die in de demi-finale zulk een schitterend figuur maakte, kon het in de finale niet verder brengen dan de derde plaats.
      Kogelslingeren: O’Callaghan (Ierland, 51.39 M.


De Damesnummers.


      In de hardloopnummers voor dames zijn de Nederlandsche deelneemsters reeds onmiddellijk uitgevallen; mej. Groos, de favorite, bracht er niet veel van terecht; de zenuwen speelden haar parten; mej. Ter Horst was nog de beste; zij miste slechts met enkele centimeters de demi-finale.
      Het bezoek aan de wedstrijden valt niet mee en is in hoofdzaak samengesteld uit buitenlanders.