Anoniem/De Staats-Courant

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Staats-Courant
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 29 mei 1876
Titel De Staats-Courant
Krant De Standaard
Jg, nr 5, 1280
Editie, pg [Dag, 2]
Opmerkingen Jan Cuppen vermeld als J. Cuppen
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

De Staats-Courant.


      Openbare Vergadering van den Raad van State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, op Woensdag den 31sten Mei 1876, des voormiddags ten elf ure.


      Aan L. L. E. Bols, gew. oppasser bij ’s Rijks Museum te Amsterdam is verleend een pens. ten laste van den Staat, ten bedrage van ƒ 29 ’sjaars, gelijktijdig te genieten met de hem bij vroegere besluiten toegekende mil. en burgerl. pensioenen.
      – Met ingang van 1 Juni e.k., zijn J. Conijn, Jhr. Mr. J. W. M. Schorer en G. J. Weyland, opnieuw benoemd als leden van het college voor de zeevisscherijen.
      – Herbenoemd: met ingang van 23 Mei e.k., tot burgem. van Deurzen, F. van der Putten; en met ingang van 1 Juni e.k., tot burgem. van Escharen, J. Cuppen.
      – Aan den kapit. der visschersschuit Jeune Albert, van Tréport, Byhet, is als blijk van Zr. Mr. goedkeuring en tevredenheid wegens de redding van vijf schipbreukelingen van het stoomschip Vesuvius der Kon. Nederl. Stoombootmaatschappij, op 7 April jl. in het Engelsche Kanaal gezonken, toegekend de zilveren med., ingesteld bij besluit van 22 Sept. 1855, No 64, alsmede een loffelijk getuigschrift.
      – E. P. van Steenbergen, thans adj.-insp. van het kad. in algem dienst, is benoemd tot insp. van het kadaster aan het Departement van Fin.
      – Benoemd tot not. binnen hat arr. Arnhem, ter standpl. de gem. Putten, A C. Pliester, cand.-not. te Nunspeet en secr. der gem. Ermelo.
      – Benoemd tot comm. van pol. te Amersfoort, A. J. Cost Budde, thans comm. van pol. te Bolsward.
      – Benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw de heer H. C. Cruys, comm.-pres. van de Holl. Spoorwegmaatschappij.
      – Benoemd: tot burgem. der gem. Bocholtz H. D. J. Rhoen, secr. aldaar; tot burgem. der gem. Gennep F. K. H. Esser, ten einde deze betrekking gelijktijdig met die van burg. der gem. Otterusm te bekleeden.