Anoniem/De Voorburgsche Kunstkring opgeheven

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Voorburgsche Kunstkring opgeheven
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 19 oktober 1938
Titel De Voorburgsche Kunstkring opgeheven
Krant Het Vaderland
Jg 69
Editie, pg , Avondblad A, p. 3
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

De Voorhurgsche Kunstkring opgeheven


      De Voorburgsche Kunstkring hield gisteravond, onder voorzitterschap van den heer Jan Wils, een algemeene ledenvergadering in het café-restaurant „Vronesteyn”. Uit het jaarverslag bleek, dat het aantal leden steeds achteruitgaat (thans bedraagt het nog 103) en dat ook de belangstelling voor de door den Kunstkring georganiseerde bijeenkomsten sterk afneemt. Gelet daarop achtte het bestuur het niet mogelijk om zijn arbeid verder voort te zetten en daarom is besloten een voorstel tot ontbinding der vereeniging aanhangig te maken.
      Hierna werd een buitengewone algemeene vergadering gehouden waarin de voorzitter het voorstel tot opheffing nog nader heeft toegelicht. Uit de vergadering werden nog eenige voorstellen gedaan o.a. om over te gaan tot samenvoeging van den Kunstkring bij de afd. Voorburg van het Nut of bij een soortgelijke vereeniging in den Haag, doch deze voorstellen werden niet voldoende ondersteund. Ook ontraadde de voorzitter het plan om voort te gaan met een beperkter programma.
      Het bestuursvoorstel is ten slotte met bijna algemeene stemmen aangenomen. Besloten is de nog aanwezige etsen ter beschikking van de leden te stellen.