Anoniem/Een geschenk aan H.M. de Koningin

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een geschenk aan H.M. de Koningin
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 26 september 1934
Titel Een geschenk aan H.M. de Koningin. Jeugdige werkeloozen bieden H.M. een door hen zelf vervaardigde tuinbank aan
Krant Het Vaderland
Jg 66
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad A, p. 1
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

EEN GESCHENK AAN H.M. DE KONINGIN


Jeugdige werkeloozen bieden H.M. een door hem zelf vervaardigde tuinbank aan


      Hedenmorgen vond in den tuin van het Huis ten Bosch een zeer interessante plechtigheid plaats.
      Toen voor eenigen tijd H. M. de Koningin de vakcursussen, die de gemeente ’s-Gravenhage ten behoeve der jeugdige werkeloozen heeft ingericht, bezocht, gaf zij vergunning om voor den tuin van het Huis ten Bosch een bak te vervaardigen.
      Hedenmorgen is deze bank aan H. M. aangeboden.
      Ongeveer kwart over tien hadde zich in den tuin van het Huis ten Bosch vereenigd: de wethouder van Sociale Zaken, mr de Vries; de chef van de afd. Onderwijs, dr v. d. Berg; de directeur der vakcursussen, de heer van Wijk; de architect, die het ontwerp had gemaakt, de heer Jan Wils; de directeur der Gemeenteplantsoenen, de heer Doorenbos en de 12 jeugdige werkeloozen, die de bank en de tafel daarvóór hadden vervaardigd en het terras, waarop de bank staat, hadden gemetseld.
      Klokslag kwart over toen kwam H. M., vergezeld van de Prinses en van klein gevolg, in den tuin en liet zich door wethouder de Vries de aanwezigen voorstellen.


Toespraak van den wethouder.


      De wethouder hield daarop de volgende toespraak:

[auteursrechtelijk beschermd]

      H. M. heeft toen Hare hooge ingenomenheid met het geschenk betuigd en daarna, onder zeer vriendelijke bewoordingen Haren dank uitgesproken.
      Vervolgens heeft Zij, terwijl de koffie werd rondgediend en ververschingen werden aangeboden, zich, evenals de Prinses, op allervriendelijkste wijze met allen onderhouden, ook met alle jeugdige werklieden, die aan het geschenk hadden geteekend, getimmerd, geverfd en gemetseld.
      Tegen elf uur trok H. M. zich met gevolg weer terug in het Paleis ten Bosch en was de plechtigheid, die door allen, die aan de vakcursussen verbonden zijn, op hoogen prijs werd gesteld, afgeloopen.