Anoniem/Emmabank op het L. Voorhout

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Emmabank op het L. Voorhout
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 12 maart 1938
Titel ‘Emmabank op het L. Voorhout. Geschenk van Vrijmetselaren. Ontwerp van den architect Jan Wils’
Krant Het Vaderland
Jg 69
Editie, pg {{{editie}}}, Ochtendblad B, p. 1
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Emmabank op het L. Voorhout

Geschenk van Vrijmetselaren

Ontwerp van den architect Jan Wils


      De Orde van Vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden heeft tot B. en W. het verzoek gericht het daarheen te leiden, dat haar toestemming wordt verleend om op het Lange Voorhout een monumentale bank op re richten ter nagedachtenis van wijlen Koningin Emma, en deze aan de Gemeente in eigendom over te dragen.
      In overleg met de ambtelijke commissie ter voorbereiding van de oprichting van monumenten is als punt van oprichting hiervoor gekozen het noord-oostelijke schelpenpad, nabij het paleis van de overleden vorstin.
      Het door den architect Jan Wils vervaardigde ontwerp voor den bank is van monumentalen eenvoud. Zij zal worden gebouwd uit grijze travertijn en als eenig opschrift dragen: „In dankbare herinnering en ter vereerende gedachtenis aan H.M. Koningin Emma”. De zitting zal van hout worden vervaardigd.
      B. en W. zijn van oordeel, dat het aangeboden geschenk in zijn sobere waardigheid in het fraaie stadsbeeld van het Lange Voorhout zal passen en een treffende herinnering zal vormen aan de geliefde vorstin. Zij meenen dan ook, dat dit zijn blijk van piëteit en burgerzin dankbaar moet worden aanvaard.
      Het is de bedoeling, dat de gemeente in de kosten van fundeering, welke op f 110 worden geschat, voor de helft bijdraagt.
      De Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen kan zich met dit voorstel niet vereenigen. Haar meerderheid vreest, dat de ontworpen bank op het Lange Voorhout zal misstaan. B. en W. deelen niet in deze vrees.
      Zij geven den Raad in overweging het aangeboden geschenk met dankzegging te aanvaarden en tot de oprichting van de bank medewerking te verleenen.