Anoniem/Flora Palace vervangt Flora

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Flora Palace vervangt Flora
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 5 november 1932
Titel Flora Palace vervangt Flora
Krant Het Volk
Editie, pg Avondblad, Derde blad, 9
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

STADSNIEUWS


Flora Palace vervangt Flora


Bouw van amusementspaleis aan de Amstelstraat


Zaal voor 3000 personen


Ongeveer twee jaar zal de bouw duren


Bovendien een enorme hall, een daktuin, een ijsbaan en een bewaarplaats voor kinderen


Amsterdam, – Zaterdag.


      Een groot amusementspaleis zal op de plaats van het verbrande „Flora” aan de Amstelstraat verrijzen. Drieduizend plaatsen zal de groote zaal, waarin tooneel-, film- en opera-voorstellingen kunnen plaats hebben, bevatten. Onder het kolossale gebouw komt een ijsbaan, terwijl verder een wintertuin en een groote daktuin worden ingericht. Over twee jaar hoopt men met het werk, dat ontworpen is door Jan Wils, gereed te zijn. De kosten bedragen ruim drie millioen gulden, welke door de N.V. Madrid, die het nieuwe Flora-Palace sticht, geheel uit eigen middelen worden voldaan. Directeur is de heer Jean Desmet.


      Zoo zal dan de troostelooze ruïne, die sinds jaar en dag de Amstelstraat ontsiert, eindelijk worden opgeruimd. Op het oude Floraterrein, draagster van roemrijke tradities, zal een nieuw Flora verrijzen, zoo enorm van afmetingen en zoo gedurfd van opzet, dat het zijn weerga in ons land niet vindt.
      Vanmorgen hebben namens de N.V. Madrid directeur Jean Desmet, de architect Jan Wils en de bouwkundige Attema ons een uiteenzetting gegeven van de plannen.
      Deze verkeeren reeds in dusdanig vergevorderd stadium, dat zekerheid van uitvoering volkomen vaststaat. Over twee jaar zal het Flora-Pallace worden geopend.
      Het beslaat de oppervlakte van het oude Flora-theater en het voormalige Wiener café. Dan de daar achter liggende tuinen en vervlogens vier heerenhuizen aan de Heerengracht, die vlak achter Flora liggen.
      Het eerste probleem dat op te lossen viel, aldus de heer Jan Wils, was de geringe breedte van de Amstelstraat.
      Hoe moeten de bezoekers aan en afgevoerd worden?
      De oplossing hiervoor is de vlogende:
      De geheele begane grond van het Flora-Palace wordt een verbreeding van de Amstelstraat. Treedt men de breede deuren binnen, dan komt men in een hall, die plaats biedt aan ruim duizend bezoekers. Kiosken worden hier opgesteld voor bloemen, sigaren, en wat dies meer zij. Verder komen er een leestafel, tal van zitgelegenheden en verschillende vitrines.


Dansvloer en ijsbaan


      Een breede trap leidt naar een andere groote zaal, onder de hall, dus beneden de straatoppervlakte. Deze zaal zal geen inwendig steunpunt hebben en is dus een koepel. In de maanden November, December, Januari en Februari komt er een ijsbaan. Zoodat den Amsterdammer volop gelegenheid krijgt om schaatsen te rijden, ook al vriest het buiten allerminst.
      ’s Zomers legt men in plaats van de ijsbaan een dansvloer of maakt men er iets anders van.
      Op de plaats van het oude Wiener-café komt een trappenhuis. Hierin wordt een breede statietrap gemaakt, een „roltrap” en een lift voor 20 personen. Als de groote zaal, die op de eerste verdieping zijn vloer heeft dus leegstroomt, kunnen de bezoekers door dit trappenhuis naar buiten komen, zonder dat zij de wachtenden in de hall verdringen.
      In de hall bouwt men ook nog iets nieuws: een kinderkamer waar moeders, die ’s middags naar de bioscoop gaan hun kroost aan de handen van nursen kunnen toevertrouwen.
      Van de hall komt men in een zaal die Flora met de huizen aan de Heerengracht verbindt. Hier leggen de bouwers een wintertuin aan, met glazen, openschuifbaar dak. Boomen en exotische gewassen worden er geplant. In de vier heerenhuizen, van welke drie nog de oude patricische pracht vertoonen en die geheel ongeschonden blijven, komt voor „fijne” gezelschappen, een chic café. Misschien een dancing en een eetzaal.
      Naar de groote zaal zelf, het hart van het gebouw gaat men met lift, roltrop of gewone trap dan staat men in een hall, waarin garderoben en toiletten zijn. Deuren geven toegang tot de zaalruimte, die op den beganen grond 1400 plaatsen bevat. Het tooneel wordt zeer diep en krijgt een breedte van 15 Meter. Het zal gebruikt kunnen worden voor opera, film, tooneel, variété en revue. De breedte is daarom zoo ruim genomen, omdat men verwacht dat binnen korten tijd de film geheel van karakter zal veranderen en op het beeld ook perspectief komt.


Het orkest kan zakken


      Voor het tooneel een breede orkestbak, waarin zestig musici kunnen plaatsnemen. Deze geheele orkestbak kan zakken naar een verdieping lager, dus naar de groote hall en vervolgens naar de ijsbaan. Draait in de zaal dus een geluidsfilm – welnu, de musici zakken met al hun hebben en houden omlaag ten einde daar te spelen.
      Boven de zaal komt een lang balcon met 1200 plaatsen. Daaronder nog een kort, zeer voornaam ingericht balcon, waar 400 menschen kunnen zitten. De duurste plaatsen.
      De verlichtingstechniek is zeer geraffineerd. Geen lamp zal zichtbaar zijn. Louter indirecte verlichting. Verwarming en verkoeling gaan vol automatisch en zomers heerscht er een zeer frissche temperatuur; rook wordt weggezogen. Deze installatie staat aan de spits van wat tot dusver ooit gemaakt is.
      De zaal is zeer hoog. Daardoor krijgt het geheele gebouw de hoogte van de nabijgelegen Amsterdamsche bank. Ook hiervan is gebruik gemaakt. Een groote glazen daktuin zal het Flora-Palace bekronen. ’s Zomers kan het glazen dak worden afgeschoven.... Van dezen daktuin, waarin ook variété-voorstellingen worden gehouden, heeft men een prachtig gezicht over Amsterdam.
      In Februari wordt met de afbraak van het huidige Floratheater begonnen. Ongeveer twee jaar zullen met den bouw van het Flora-Palace, dat gedacht is als het centrum van uitgaand Amsterdam heengaan.
      In het najaar 1934 hoopt men gereed te zijn.