Anoniem/Haagsch Jeugdhuis Noordwijk

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Haagsch Jeugdhuis Noordwijk
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 4 juni 1934
Titel Haagsch Jeugdhuis Noordwijk
Krant Het Vaderland
Jg 66
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad B, p. 2
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

HAAGSCH JEUGDHUIS NOORDWIJK.


      Een groep menschen, waaronder de wethouders de Vries en v. d. Bilt, prof. v. Poelje, oud-wethouders dr v. d. Meulen, W. Drees, W. J. Cohen Stuart, ds Kleyn, Jan Wils e.a., heeft een zeer sympathiek plan gemaakt. Men wil er de leerlingen van de Gemeentelijke Vakcursussen, welke zoo bij uitstek gunstig werken en zooveel moreel en practisch nut afwerpen, den bouw van een Haagsch Jeugdhuis te Noordwijk opdragen. De groep heeft de f 200 erfpacht voor den bouwgrond reeds van een warm vriend van het plan ontvangen, het Gemeentebestuur wil voor f 2500 bouwmateriaal geven. Jan Wils ontwierp belangeloos het bouwplan en het heele plan komt voor elkaar als maar 600 aandeelen van f 25 zijn geplaatst.
      Het jeugdhuis is bestemd voor de Haagsche jeugd, om daar in vereenigings- of groepsverband eenige dagen in de vrije natuur door te brengen en voorts voor deelnemers uit andere gemeenten, indien dit geschiedt onder de auspiciën van een Haagsche Jeugdvereeniging. Ook de Haagsche jeugdige werkeloozen zullen van het jeugdhuis gebruik mogen maken en zullen daar gezonde ontspanning vinden, waaraan zij in deze tijden dringend behoefte hebben.
      Voor het beheer en de exploitatie van het jeugdhuis is een stichting opgericht. Het zal daardoor zelfstandig staan, los van alle andere organisaties en kan aan de belangen van de geheele Haagsche jeugd in objectieven zin worden dienstbaar gemaakt.
      Het spreekt vanzelf, dat het slagen van het plan zéér afhankelijk is van het tijdsverloop, waarin de inschrijving tot stand komt. Alle spoed zij dus aanbevolen. Men kan inschrijven op girorekening 1844 ten name van Heldring en Pierson, onder bijvoeging „ten gunste van de Stichting Haagsch Jeugdhuis”.
      Nogmaals, het lijkt ons een zeer gelukkig plan, ja een vondst, om de ellende der jeugdwerkeloosheid om te zetten n zekere blijdschap. Bovendien getuigt het van vast vertrouwen in een betere toekomst, ook in dit opzicht beter, dat de natuur tot steeds meerderen zal kunnen spreken en dat vacantie in Gods heerlijke natuur voor steeds grooter jeugdschare bereikbaar wordt.
      Wij bevelen dan ook het plan van harte aan en wenschen het groot en spoedig succes.
      Uit de minimale cijfertjes van den plattegrond meenen we te moeten lezen, dat het Jeugdhuis voor een groep van 24 ruimte biedt.