Anoniem/Het Haagsch Jeugdhuis

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het Haagsch Jeugdhuis
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 4 april 1935
Titel Het Haagsch Jeugdhuis
Krant Het Vaderland
Jg 67
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad A, p. 2
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Het Haagsch Jeugdhuis


      Op verzoek van oude leden van het dagelijksch bestuur der Stichting Haagsch Jeugdhuis — dr G. A. van Poelje, C. van Wijk en M. Joëls jr. — zijn we weer eens naar het Haagsch Jeugdhuis gaan kijken, onder Noordwijk in de duinen gelegen, maar eigenlijk veel dichter bij Noordwijkerhout, want het staat onder den kap!
      Zooals men weet, wordt dit huis heelemaal gebouwd door leerlingen van de gemeentelijke vakcursussen voor werkeloozen. Jan Wils maakte het plan. Het geld kwam bijeen door een rentelooze leening in aandeeltjes van f 25, maar hier zeggen we iets te veel. Tot zoover het overeind staat, is nagenoeg alles betaald, maar voor voltooiing en binnenwerk zijn nog een f 5000 noodig. Men kan dus nog deelnemen in deze even menschlievende als economisch geheel verantwoorde onderneming, daar er alle kans bestaat, dat terugbetaling van het geleende geld in betrekkelijk korten tijd zal kunnen plaats hebben. We zouden dus kunnen zeggen: men mag nog deelnemen, want een soliede geldbelegging is in deze tijden zeer moeilijk. Als zoodanig meenen we het Jeugdhuis met gerust hart aan te mogen bevelen, want wij kunnen ons het eenvoudig niet voorstellen, dat dit mooie, degelijke, door elk zonnestraaltje bereikbare, gerieflijke huis ook maar één dag zonder huurders zijn zou Men kan het huren voor allerlei doeleinden: vergadering, congres, weekend, kampeeren enz enz.
      Het gebouw bestaat uit een groote eet-, vergader-, recreatie, en concertzaal met groote ramen en schitterend uitzicht; een groote keuken en sanitair, douches en een conciergewoning. Boven 2 slaapzalen met elk 12 bedden en drie bufferkamertjes voor leiders en leideressen. Verder twee breede terrassen en een groote fietsbergplaats.
      In 16581 werkuren is tot dusverre verwerkt uitsluitend door de cursisten: 194600 stuks steen, 16500 kg. cement, 1400 meter bintlaag, 600 m2 vloeren, 92 stuks raam- en deurkozijnen en 443 kg. ijzer; terwijl 22400 km, werd afgelegd voor het brengen en halen der leerlingen naar en van het werk.
      Jan Wils die met zichtbaar genoegen zijn even mooi als practisch bouwsel uitvoerde, verzekerde ons, dat het tegen Juli gereed zal zijn.