Anoniem/Het Olympisch Festijn

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het Olympisch Festijn
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 3 augustus 1928
Titel Het Olympisch Festijn
Krant De Tijd
Jg, nr 84, 24766
Editie, pg [Dag], Tweede blad, 8
Opmerkingen Wim Peters vermeld als Peters, Rinus van den Berge als v.d. Berge, Adriaan Paulen als Paulen, Andries Hoogerwerf als Hoogerwerf, Harry Broos als Broos, Fritz Eyschen als Eyschen
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Het Olympisch Festijn.


DE ATHLETIEKWEDSTRIJDEN VAN DONDERDAG.


Een belangrijke dag voor Holland.


      We zitten er weer, zoo gezellig en knus, als waren we in onze eigen huiskamer. Zoo zoetjes aan gaan we ons voelen als leden van één groote familie en het lijkt zoo, of telkens iederen dag dezelfde toeschouwers aanwezig zijn. De stemming is wat vroolijker dan Dinsdag. Wel is het geen ideaal athletiekweer, maar toch komt de zon geregeld door de dreigende wolken heen en we hebben goede hoop dat Pluvius thuis zal blijven.
      Het is vandaag een belangrijke dag. vooral voor de Hollanders.
      Na de vele teleurstellingen, die de oranjebroeken ons hebben bereid is Holland hoop immers gevestigd op het nummer hink-stap-sprong waar men algemeen verwacht dat Peters het tot de finale zal brengen. Dat het zoo zij!
      Voorts krijgen we heden de 400 M. series en kwart finales. Wij hebben niet de illusie dat de Hollanders v.d. Berge, Paulen, Hoogenwerf en Broos, met prijzen weg gaan, maar gelooven vast op betere resultaten te kunnen rekenen dan tot heden. Paulen b.v. is er de man niet naar om zijn nederlaag in de 800 M. maar zoo te laten passeeren.
      Adjé loopt in zijn serie met Eyschen, Luxemburg, Geissler, Oostenrijk, Magdies, Hongarije en Stavinos, Griekenland.
      Vervolgens krijgen wij het nummer speerwerpen te zien en de finale van de 1500 Meter die ongetwijfeld veel spanning zal brengen. Ook de 800 M. finale voor dames wordt met veel belangstelling tegemoet gezien.
      Er heerscht weer groote bedrijvigheid op het middenveld.


400 M. hardloopen (series).


Drie Hollanders in de kwart finale.


      Als eerste nummer vermeldt het programma de series 400 M. hardloopen. Wereldrecordhouder is de Amerikaan J. E. Meredith in 47.2/5 sec. Olympisch record E. H. Liddell, Engeland, 47.3/5 sec.
      In de eerste serie loopt Rinus van de Berge mee. Hij heeft de derde baan, geeft goeden strijd en eindigt als derde achter den Amerikaan Philips en den Franschman Dupont. In de vijfde serie verschenen alleen Hoogerwerf, Holland, en Büchner, Duitschland, aan den start, zoodat de Hollander in ieder geval is geplaatst.
      In de 7de serie loopt Broos vermoedelijk met den Duitscher Storz als zijn grootste concurrent.
      Er komen slechts drie deelnemers aan den start. Broos heeft de binnenbaan, loopt heel tactisch en is de tweede Hollander, die zich in de kwart finale loopt. Een goed succes voor den Philips-man.
      Verschillende series verloopen zonder eenige emoties, te meer, waar bij meerdere slechts twee deelnemers opkomen.
      De 13de serie is die van Paulen. Alle deelnemers komen aan den start, wat thans een bijzonderheid is. De Hollander heeft de derde baan. Hij laat allen lang is spanning. De laatste 50 meter neemt hij de derde positie in. Hij zet een uitstekende spurt in en gaat als tweede over de lijn. Een van de vele malen, dat Holland reden tot juichen heeft.
      In de kwartfinales plaatsen zich de volgende deelnemers: Philips, Ver. Staten; Dupont, Frankrijk; Snider, Ver. Staten; Prinsen, België; Edwards, Canada; Krotoff, Frankrijk; Büchner, Duitschland; Hoogerwerff, Holland; Barbutti, Ver. Staten; Lavan, Ierland; Storz, Duitschland; Broos, Holland; Ball, Canada; Leigh-Wood, Engeland; Moraila, Mexico; Hall, Indië; Barsi, Hongarije; Iturbi, Mexico; Tierney, Ver. Staten; Wilson, Canada; Feger, Frankrijk; Green, Engeland; Geissler, Oostenrijk; Paulen, Holland; Neumann, Duitschland; Macbeth, Canada; Schmidt, Duitschland; Jackson, Frankrijk; Rinkel, Engeland en Bartl Tsecho-Slowakije.


      De regeling is dien middag zóó voorbeelding dat we ons de weelde van een pauze tusschen de loopnummers kunnen veroorloven.
      Even over drie zijn de series 400 M. geeindigd en eerst om half voer moeten de deelnemers van de 1500 M. finale aantreden.
      Wij hebben nu gelegenheid wat meer aandacht aan het nummer hink-stap-sprong en speerwerpen te wijden. Onze plaatsen zijn evenwel te ver van deze kampen verwijderd en ofschoon een ieder vooral nieuwsgierig is naar Peter’s prestaties, zwijgt de microfoon.
      Het wachten wordt op aangename wijze gekort door de cérémonie protocolaire, worstelen, waarbij Finland eenige malen aan den mast komt.
      Dan komt de start voor de


finale 1500 M.


      De beide Duitschers nemen den kop, maar na een ronde schiet Purjé (Finland) naar voren en neemt den kop. De beide Duitschers achter hem.
      Bij de laatste ronde is de situatie dezelfde, dan loopt Ladoumergue (Frankrijk) geweldig in en gaat in de bocht, denFin voorbij. Larva neemt dan een schitterende eindspurt en gaat als eerst over de eindstreep, een meter achter ham de Franschen, Purjé als derde.


Beslissing.
      1. H. E. Larva (Finland), 3 min. 53 1 5 sec.; 2. J. Ladoumergue (Frankrijk); 3. E. Purjé (Finland).
      Wij hooren nu zooveel volksliederen, maar ondanks het feit, dat H. M. Koningin-Moeder verjaart hebben we het Wilhelmus nog niet gehoord. Het zou anders een mooie gelegenheid zijn om in het stadion ons eigen volkslied ook eens te hooren.


Beslissing.


800 M. Hardloopen dames


      1. L. Radke (Duitschland), 2 min. 16.45 sec. (Nieuw wereldrecord); 2. K. Hitomi (Japan); 3. J. K. Gentzel (Zweden).
      Bij den finish vallen een drietal dames uitgeput neer. Thee zetten is beter vrouwenwerk, dan 800 M. hardloopen.


Hink-stap-sprong, Peters niet geplaatst


      Intusschen bereiken ons de finalisten voor het nummer hinks-stap-sprong. Holland behoort niet onder hen.
      De namen zijn:Oda, Japan, 15.21 M.; Nambu, Japan; Casay, Ver. Staten; Tuulos, Finland; Tulikoura, Finland en Järvinen, Finland.
      Dus weer een Hollandsche teleurstelling.


Beslissing.


      Kort hierop volgt de bekendmaking van de finale.
      1. Oda, Japan, 15.21 M.; 2. Casay, Ver. Staten, 15.17 M.; 3. Tuulos, Finland, 15.11 M.
      De Amerikanen cheeren voor Oda!


400 M. kwart finales.


Broos in de halve finale


      Voortgegaan wordt met de series 400 M. hardloopen. In de eerste serie komen geen Hollanders uit. De Amerikaan Philips wint schitterend en plaatst zich met Krotoff (Frankrijk) in de halve finale.
      Bij de tweede plaatsen zich Barbutti (V. S.) en Wilton (Canada).
      In de derde serie loopt de Hollander Hoogerwerf. Hij kwam als laatste aan.
Ball (Canada) Feger (Frankrijk) plaatsen zich in de halve finale.
      In de vierde serie zijn het H. Storv (Duitschland) en G. Rinkel (Engeland).
      In de vijfde loopt Broos o. a. met een neger Edwards. Harry loopt schitterend en onder groot enthousiasme komt hij na Edwards (Canada) als tweede aan en plaatst zich in den halven eindstrijd.
      Nu Paulen nog in de laatste drie.
      Hij loopt o. m. met den Duitscher Brüchner en komt vierde aan! Brüchner (Duitschland); 2. Barsi (Hongarije).


De Hollandsche driekleur in top.


      Toch komt de Nederlandsche driekleur nog aan den mast. Bij de protocolaire bekendmaking van het kunsttournooi komt ons rood-wit-blauw aan den middelsten mast voor Jan Wils, den bouwer van het Olympische Stadion. Het „Wilhelmus” klinkt statig en plechtig over het veld en duizenden Hollanders jubelen hun volkslied mee. Het was grootsch.
      Spijtig, dat we dit emotievolle moment zoo weinig kunnen beleven.


DE ROEIWEDSTRIJDEN.


      De Woensdagavond aanhoudende neer-stroomende regen wekte angstige gevoelens voor den Donderdag. De roei- en zeilsport mag zich in waterrijk Holland in een groote belangstelling verheugen en ook al zou de regen bij stroomen neerplassen, dan nog zouden vele watersportliefhebbers zich opmaken den strijd op het water te gaan zien. Dat wij voor gebrek aan belangstelling niet behoefden te vreezen, daarvoor waren ons de studenten-roeiwedstrijden borg, die, wij zouden haast zeggen traditioneel onder of tusschen regenbuien op Hemelvaartsdag jaarlijks plaats vinden.
      Pluvius dacht er echter Donderdag anders over en hield zijn regenwolken op den hoogen Olymp, in bedwang. Apollo mende den zonnewagen langs de azuur-blauwe lucht, af en toe even schuilgaand achter een wolkje, dat aan Pluvius’ greep was ontsnapt en soms heel dreigend deed. Maar de zonnestralen priemden en staken het weg en tooverden goud op het vlakke Hollandsche landschap en weerkaatsten op het rimpelend water, dat regelmatig door de plonsende riemen van de zwoegende roeiers in beroering werd gebracht en steeds wijdere kringen makend tegen de oevers klotste.
      De wedstrijden werden gehouden op de Sloter Ringvaart. De slechte toegangswegen naar het terrein van den strijd zoowel vanuit Haarlem als vanuit de hoofdstad bezorgden de verkeerspolitie veel werk. Dank zij echter den uitgebreiden maatregelen werd ook dit verkeersprobleem opgelost.
      De Amsterdamsche verkeerspolitie raakt zoo langzamerhand aan het oplossen van verkeers-puzzels gewoon. De scheepvaart was geheel stilgelegd, terwijl ook het stillleggen van schepen op de baan verboden was. Voor het publiek was op den Ringdijk aan de zijde van Sloten een ruime tribune ougeslagen.
      De ploegen bekampten elkander fel en het was een lust voor de oogen nu eens een vergelijking te kunnen trekken tusschen de roeicapaciteiten der internationale ploegen. Wie gehoopt had op een zege vor Holland, zag deze hoop alras in het ijle vervliegen, daar de krachtige slag in de nummers sciff en twee zonder stuurman de overwinning aan buitenlanders bezorgde. De uitslag in deze nummers was:


Sciff.


      1. Engeland; 2. Australië; 3. Canada.


Twee zonder stuurman.


      1. Italië; 2. Zwitserland; 3. Engeland.


Vier met stuurman


      Deze boot-race was zeer interessant, vooral de strijd Duitschland–Amerika. Duitschland won met één meter verschil in 7 min. 19 4/5 sec. Polen bond den strijd aan met Japan en sloeg zijn tegenstander met een verschil van vijf bootlengten in 7 min. 31 3/5 sec. Italië legde alleen de baan af in 7 min. 34 2/5 sec.
      Hongarije roeide tegen Engeland en won in 7 min. 49 4/5 sec. De Engelsche vier had 8 min. 1 sec. noodig om de finish te bereiken. België had een gemakkelijken strijd tegen Monaco en won met ongeveer twintig bootlengtes in 7 min. 41 sec..
      Er was spanning bij alle wedstrijden, vooral de buitenlanders waren zeer enthousiast, waardoor op en langs het water een vroolijke stemming heerschte.


SCHERMEN.


      Bij het ter perse gaan van ons blad was noch voor heeren, noch voor dames de strijd beslist.
      De Hollandsche deelneemster, mej. de Boer, maakt een goede kans om geplaatst te worden.
      Er was enorme belangstelling.
      De geweldige Italiaan Gaudini werd zoowel door den Duitscher Gazera als door den vluggen Amerikaan Lewis geslagen.