Anoniem/Inhoud van Tijdschriften/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Inhoud van Tijdschriften
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 11 september 1923
Titel Inhoud van Tijdschriften. „Ons eigen tijdschrift”. Kath. sociaal weekblad.
Krant Het Centrum
Jg, nr 40, 11908
Editie, pg [Dag], Eerste Blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Inhoud van Tijdschriften


„ONS EIGEN TIJDSCHRIFT”


(Uitg. C. J. van Houten en Zoon, Weesp).


      Het September-nummer is er weer een van veelzijdigen inhoud. Elisabeth Zernike schreef een schets „Herfst”. Het goede proza geeft een èchten kijk in het leven van menschen, die langzamerhand in de groote schemer komen, en niet de zoete troost en sterkte kennen van den godsdienst. Hélène Swarth geeft vier verzen van de beproefde alombekende soort. J. D. C. van Dokkum schrijft een artikel over de Erfgooiers, buitengewoon goed geïllustreerd door Piet Vos. Jan Wils praat over „Buiten wonen” en over buitenverblijven. Een schilderij van Komijnenburg wordt goed gereproduceerd. Dr. J. v. d. Valk geeft een aardig tooneelspel. Jonkvrouw Dr. C. H. de Jonge een mooi artikel over smaak en smaakmisleiding. met duidelijke foto’s. Als andere bladen geeft O. E. T. een jubileum-lied. Verder de kinder-rubriek. Wat stumperige dingetjes als die van den heer Zwaan in dit goede blad doen, begrijpen we niet.


KATH. SOCIAAL WEEKBLAD.


(8 September. – N. V. Futura, Leiden).


      De arbeid in ethisch-economisch licht. I. door Joh. C. Aalberse. Uit Tijdschriften: De beteekenis van het psychologisch onderzoek van den arbeid voor de wettelijke regeling van den arbeidsduur, I, door R. – Berichten en Mededeelingen: Vereeniging van hoogere of leidende standen. – K. S. A.-examens. – Ontvangen Boeken. – Feuilleton: Nieuwe Goden, Roman naar het Duitsch van Peter Dörfler, bewerkt door J. Scheepens. II. 13.