Anoniem/Kunsthandel J. Hageraats

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kunsthandel J. Hageraats
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 13 november 1923
Titel Kunsthandel J. Hageraats. Middeleeuwsche en laat-middeleeuwsche kunst
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 80, 319
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad, B, p. 1
Opmerkingen Quinten Massijs vermeld als Quinten Matsys, Jheronimus Bosch als Hiëronymus Bosch, Jan van Scorel als Scorel
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Kunsthandel J. Hageeaats.


Middeleeuwsche en laat-middeleeuwsche kunst.


      Men schrijft ons uit ’s-Gravenhage:
      Een mooi ensemble van middeleeuwsche kunst is in de achterzaal van den kunsthandel Hageraats opgesteld. Kostelijke gothische beelden, een enkel gesneden Christusbeeldje en kleine volledige groepen staan op oude kasten opgesteld. Antieke goudborduursels, van oude kerkkleeden of kazuivels afkomstig, liggen onder of langs deze houten groepjes beelden. Schilderijen uit den tijd hangen vaksgewijs aan den wand, boven de schoone groepen.
      Verscheidene dezer schilderijen blijken niet aan een meester te worden toegeschreven. Wel ziet men, dat ze zijn uit de school van Quinten Matsys, aan Hiëronymus Bosch verwant of van dezen zelf afkomstig. Uit de school van Rogier van der Weyden en van Scorel vinden we er een paar werken. Van den laatste is hier een Madonna met Heilig Kind, waarin men des meesters opvatting naar Italiaansche voorbeelden kan herkennen. Duidelijk is deze onder meer in de drapeering van het witte kleed. Fraai en typeerend is de enkele appel, terzijde liggend en buiten verband met de voorstelling.
      Een klein schilderij trekt de aandacht, waarin op schitterende wijze een mansportret is gegeven: een klein borststuk van bezonken kleurschoonheid, waarin de grauwgroene en zilverbruine nuancen tegen elkaar staan en elkaar steunen. Wil men het meesterschap in deze schildering genieten, dan volstaat stellig het gelaat, doch men lette eens op een detail als den gouden ketting om den hals van den man.
      Uit de school van Quinten Matsys of van dezen zelf wordt genoemd een schilderij van Christus, waaromheen vier figuren. Het is een kruisafneming, in schitterende kleuren geschilderd. Doch in den gloed dezer kleuren, die tegen een achtergrond van dof goud zijn gezien, is een grauwzilveren toon als gemengd, die het coloriet van dit schilderij zeer genietbaar maakt. Verdiept men zich in dit schilderij, dan ligt de toeschrijving aan Quinten Matsys, juist op grond van deze bizondere lichtend grauwe coloristische schoonheid, voor de hand.
      Van de beeldhouwwerken, groepjes heiligen en kruisafnemingen wint het een enkel Christusbeeldje aan diepe innerlijkheid. Het is Christus aan het kruis, een figuurtje van enkele decimeters hoogte, doch van een volmaakte statigheid en innigheid.
      Een schilderij van Lucas de Heere dient nog vermeld, een zedenbeeld met onderschrift: het is beter te sterven dan in wellust te leven.