Anoniem/Landsspel "Alkmaar 1930"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Landsspel „Alkmaar 1930”
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 5 februari 1930
Titel Landsspel „Alkmaar 1930”
Krant Het Centrum
Jg, nr 46, 13866
Editie, pg [Dag, 3]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

KUNST EN LETTEREN


LANDSSPEL „ALKMAAR 1930”.


Groote plannen van de Alkmaar sche Oranjevereeniging, die tot een Nationaal gebeuren moeten worden.


      Voor de maand September van dit jaar staan er bij de Alkmaarsche Oranjevereeniging grootsche plannen op het programma. En wel niets meer of min der dan de opvoering van een groot en indrukwekkend landsspel, zooals dit bekend is bij de vele Duitsche steden en stadjes, die ieder jaar weer, met veel succes en met zeer vele toeristen en vreemdelingen als toeschouwers, hun „Heimatspiele” opvoeren. Hat prachtige oude stadje Nördingen, op een 100 K.M. van München, is er een voorbeeld van.
      Reeds zijn te Alkmaar vele voorbereidingen getroffen en waar er enthousiast gewerkt wordt, en de Nederlandsche Landsspelraad, onder voorzitterschap van de gep. Gen.-Maj. b. d. F. de Witt Huberts zijn volle medewerking heeft toegezegd, kan het niet anders, of er zal wat goeds tot stand komen.
      Voor de historische gegevens heeft men in Mr. J. Belonje, een uitnemend kenner van Alkmaar’s historie, een goed adviseur gevonden en tevens heeft de bekende tooneelschrijver A. den Hertog zich bereid verklaard tot het schrijven van den tekst voor het spel. De heer Den Hertog, in de tooneelschrijverswereld lang geen onbekende, schreef o. m. het stuk, dat bij het eeuwfeest van de regimenten Grenadiers en Jagers zoo’n succes had: „Twaalf uur heit de klok”.
      Het feest zelf zal op het gemeentelijk sportpark gehouden worden, dat tegen dien tijd belangrijk verbeterd zal zijn. Groote tribunes en betere kleedkamers staan op het programma, alles onder leiding van den heer Jan Wils, die, Alkmaarder van geboorte, naam maakte met den bouw van het Amsterdamsch Olympisch Stadion.
      Op het park zullen opgetrokken worden gedeelten van Alkmaars Groote Kerk en het bordes van het stadhuis, omdat daar de verschillende scènes zich afspelen. De bedoeling is, dat een uitbeelding gegeven wordt van het bezoek aan de stad van Stadhouder Willem IV dat geschiedde in het jaar 1748. Als de Stadhouder met veel passend ceremonieel op het stadhuis ontvangen is, en de autoriteiten en hoogwaardigheidsbekleeders aan den vorst zijn voorgesteld, wordt een aanvang gemaakt met het eigenlijke landsspel, dat dus: „ter eere van het bezoek van den prins wordt opgevoerd”, en zal zijn een herdenkingsspel van Alkmaars beleg en ontzet. Het zal bestaan uit drie deelen. In het eerste bedrijf maakt men mee het besluit van de Alkmaarsche vroedschap zich te verdedigen tegen Spanje, het tweede bedrijf zal zijn een episode van den bangsten dag van het geheele beleg, n.l. den 18en September 1573, terwijl het derde bedrijf voorstelt de viering van het ontzet in den vorm van een Kerkdienst en een algemeene feestviering.
      Na het landspel volgt, bij het vertrek van den stadhouder, een algemeene hulde aan den Oranjevorst.
      Dit zijn heel in het kort de plannen, die op het moment in Alkmaar steeds in meer volmaakter vorm te voorschijn komen. Verschillende comité’s en commissies zijn al hard aan het werk en men rekent algemeen dat de Alkmaarsche Oranjevereeniging erin slagen zal dit eerste Nederlandsche Landsspel tot een groot nationaal feest te maken. Binnenkort zal men op alle stations en reclamezuilen een affiche kunnen zien: Landsspel „Alkmaar 1930”, ontworpen door een bekwaam afficheur
      En langzamerhand zullen er in de Nederlandsche pers wel meerdere en belangrijke berichten verschijnen over den gang van zaken in de oude Kaasstad Ook op het gebied van Landsspelen zal men dit jaar moeten kunnen zeggen dat ook hier van Alkmaar de victorie begon.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (5 februari 1930) ‘Een Nederlandsch hands-spel. Oranjeviering te Alkmaar’, Limburger Koerier, Tweede blad, p. 2 (samenvatting).