Anoniem/Ledenvergadering

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ledenvergadering
Auteur(s) Anoniem
Datum 20 oktober 1923
Titel ‘Ledenvergadering’
Tijdschrift Architectura
Jg, nr, pg 27, 32, 193
Opmerkingen Cornelis Jonke Blaauw vermeld als C.J. Blaauw, Jacobus Johannes Pieter Oud als J.J.P. Oud
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein
LEDENVERGADERING

gehouden op Dinsdag 16 October 1923. Heerengracht 545-549. Amsterdam. Voorzitter de heer C. J. Blaauw.
      Na opening geeft de voorzitter het woord aan den heer J. J. P. Oud voor zijn voordracht over: De ontwikkeling van de Moderne Bouwkunst: Heden, Verleden en Toekomst, waarvan verslag opgenomen wordt in een volgens nummer van dit blad. Daar geen der aanwezigen gebruik wenschte te maken van de door spreker gegeven gelegenheid voor het stellen van vragen, werd overgegaan tot het volgende punt der agenda: het uitreiken der Genootschapsprijsvragen 1922.
      De voorzitter bespreekt de geringe deelname, betoogt, dat meerdere belangstelling gewenscht is en wekt leden op zich meer voor dit onderwerp te interesseeren. Met woorden van dank en waardeering voor prijswinnaars en jury, voor den geleverden, zeer belangrijken, arbeid, worden prijzen uitgereikt aan de heeren G. H. M. Eggenhuizen, L. Andrea en H. Smijtink, resp. voor den 1sten, 2en en 3en prijs van het „Ontwerp voor een Sportpark”. De winnaars van den 2en en 3en prijs maakten zich ter vergadering bekend. Van den winnaars van de bekroning voor het ontwerp motto „Paljas” (draaiorgel) was bericht ontvangen, dat hij geen uitreiking ter vergadering wenschte.