Anoniem/Moderne bouwkunst

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Moderne bouwkunst
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 31 juli 1934
Titel Moderne bouwkunst. Ontspanningsgebouwen
Krant De Tijd
Jg, nr 90, 27692
Editie, pg Avondblad, [5]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Moderne bouwkunst


Ontspanningsgebouwen


Nummer achttien van de twintig monografieën over Moderne Bouwkunst in Nederland, die door de N.V. W. L. & J. Brusse te Rotterdam worden uitgegeven, brengt in beeld gebouwen voor amusement en ontspanning.
      Ook op dit gebied is de nieuwe Nederlandsche architectuur niet achtergebleven. Zelfs zou men kunnen zeggen, dat de bouwkunst in ons land, waar het leven in vergelijking tot het buitenland nog een zekere „gemakkelijkheid” en rustige gemoedelijkheid behield, waar de democratie, waar allerlei sociale en humanitaire maatregelen er voor zorg droegen, dat er voor iedere gepaste ontspanning is te vinden (al is het dan niet in den vorm der kleurige volksfeesten van zuidelijke streken), voor dit onderdeel bijzondere aandacht aan den dag heeft gelegd.
      Wat wij echter blijven missen is een waarlijk hedendaagsch theater, waar de verschillende muzen kunnen recipieeren. Amsterdam heeft zijn schouwburgvraagstuk nog steeds niet opgelost en menige bioscoop ziet er in zijn genre heel wat beter uit dan de tempels van Thalia, welke door het bestaan van de film voor den waren kunstliefhebber nog steeds niet overbodig zijn geworden. Ook buiten de hoofdstad blijft de schouwburg-outillage in ’t algemeen gesproken, onvoldoende. Maar cantines, theehuizen, zwembaden, paviljoens voor watersportvereenigingen, hotels, café’s en restaurants, cinema’s en sportparken – daarin zijn wij waarlijk niet kwaad gesorteerd en de degelijkheid van ons bouwen drukt er zich goed in uit, meer misschien dan.... vroolijkheid.
      Een typisch voordeeld van modernen bioscoopbouw is het verbouwde Rembrandt-Theater te Utrecht, ontworpen door ir. H. van Vreeswijk. De gevel is niet bepaald stemmig te noemen, in het kader van de Oudegracht, en het interieur is wel een beetje met klatergoud gedecoreerd. Maar merkwaardig is, hoe hier het voorschrift werd uitgevoerd om in zeer korten tijd te verbouwen, met behoud van de oude buitenmuren en hoe nu de heele binnenbouw, a. h. w. als een reusachtige doos, aan ijzeren balken is opgehangen.
      Het Amsterdamsche Stadion van Jan Wils blijkt duidelijk en bouw te zijn, die in menig opzicht „model” mag heeten.


Rembrandttheater Utrecht 001.jpg


Ir. H. van Vreeswijk: interieur Rembrandtbioscoop, Utrecht.


Olympisch Stadion Amsterdam 005.jpg


Het Amsterdamsche Stadion van Jan Wils.