Naar inhoud springen

Anoniem/Rondom de Olympische Arena

Uit Wikisource
Rondom de Olympische Arena
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 3 augustus 1928
Titel Rondom de Olympische Arena
Krant Nieuwsblad van het Noorden
Jg, nr 41, 182
Editie, pg [Dag], Tweede blad, [1-2]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

[1]


De Olympische Spelen.


Rondom de Olympische Arena


Nederlandsche overwinningen in het kunsttournooi. – De Japenner Oda wint het nummer hink-stap-sprong. – Wim Peeters valt tegen. – Fräulein Radke de snelste der dames op de 800 M. – Larva (Finland) wint de 1500 M. – De Zweed Lundquist verbetert het Olympisch record speerwerpen. – Broos in de demi-finale 400 M. – De Laga-acht geslagen. – De „Hollandia” wint den eersten wedstrijd der achtmeter-klasse. – Prins Olaf zegeviert in de zesmeter-klasse. – De Franschman Gaudin Olympisch kampioen floret-schermen.


(Van onze speciale verslaggevers.)


DE TECHN. RESULTATEN.


ATHELETIEK TOURNOOI.


(Vijfde dag.)


      Voor ditmaal een programma, dat minder groot is dan andere dagen, maar niet minder belangrijk; de eerste en tweede ronde 400 meter hardloopen, de beslissing 1500 M., hink-stap-sprong, speerwerpen en 800 M. hardloopen voor dames. Er waren weer plm. 15000 toeschouwers.
      Begonnen wordt met:


400 M. hardloopen.


      Wereldrecord: J. E. Meredith (Amerika) 47.4 sec. Olympisch record: E. H. Liddell (Engeland) 47.6 sec. Nederlandsch record A. Paulen 49 sec.
      Vijftien series, de beste twee van elke serie komen in de volgende ronde.
      Eerste serie: 1. H. Philips (Amerika) 49.4 sec.; Dupont (Frankrijk.)
      De Nederlander M. C. van de Berge bleek niet snel genoeg. Hij eindigde als derde en is dus uitgeschakeld.
      Tweede serie: 1. E. Snider (Amerika) 50.4 sec.; 2. F. Prinsen (België.)
      Derde serie: 1. P. Edwards (Canada) 49.8 sec.; 2. G. Krotoff (Frankrijk).
      De vierde serie wordt naar het einde van het programma verschoven.
      Vijfde serie: 1. J. Büchner (Duitschland) 50.6 sec.; 2. A. Hoogerwerff (Nederland.)
      Daar er slechts twee deelnemers aan den start verschijnen, komt Hoogerwerf gemakkelijk in de kwart-finale.
      Zes serie: 1. R. Barbutti (Amerika) 49.8 sec.; 2. S. Laven (Ierland.)
      Zevende serie: 1. H. Storz (Duitschland) 50.6 sec.; 2. H. A. Broos (Nederland).
      Onze sympathieke landgenoot Harry Broos heeft zich op verdiende wijze van een plaats in de volgende ronde verzekerd door den Spanjaard J. Miquel Casas te slaan
      Achtste serie: 1. J. Ball (Canada) 55.8 s.; 2. R. Leigh-Wood (Engeland).
      Negende serie: 1. J. Moreila (Mexico) 60 s.; 2. J. S. Hall (Br. Indië.)
      Tiende serie: 1. L. Barsi (Hongarije) 55.6 sec.; 2. L. Iturbi (Mexico.)
      Elfde serie: 1. J. Tierney (Amerika) 49.8 sec.; 2. A. Wilson (Canada.)
      Twaalfde serie: 1. R. Foger (Frankrijk) 51.4 sec.; 2. A. W. Green (Engeland.)
      Dertiende serie: 1. H. Geissler (Oostenrijk) 50.2 sec.; 2. A. Paulen (Nederland.)
      Veertiende serie: 1. O. Neumann (Duitschland) 50.6 sec.; 2. F. Macbeth (Canada.)
      Vijftiende serie: 1. R. Schmidt (Duitschland) 50 sec.; 2. Jackson (Frankrijk.)
      Na de vijftiende serie volgt nog de:
      Vierde serie: 1. J. W. J. Rinkel (Engeland) 50.2 sec.; J. Bartl (Tsjech-Slowakije.)
      Drie van de vier Nederlanders (n.l. A. Hoogerwerf, H. A. Broos en A. Paulen) komen dus in de volgende ronde.


Hink-stap-sprong.


      Wereldrecord: A. W. Winter (Australië) 15.525 M. Olympisch record: dezelfde. Nederlandsch record: W. Peters 14.83 M.
      Twee serie’s, de zes besten worden in de finale geplaatst.
      Vier Nederlanders doen aan dit nummer mee: W. Peters en A. van Musscher in de eerste serie, J. Blankers en F. Lamoree in de tweede serie.
      De Hollandsche favoriet Peters begint zeer slecht zijn eersten sprong. Bij zijn eersten sprong zet hij met den verkeerden voet af en bovendien is de sprong nog ongeldig.
Als ook de tweede sprong, die circa 14 M. bedroeg, ongeldig was, wordt het benauwend stil in het Hollandsche kamp; alles hangt nu af van den derden sprong. Peters durft bij den derden sprong niet veel wagen en bereikt daardoor lang niet zijn gewonen afstand waardoor hij zeer dubieus is of hij zich in de finale zal kunnen plaatsen. Later blijkt, dat hij zich inderdaad niet in de finale plaatst!
      Peters werd zeven met een sprong van 14.55 M. (zijn eigen record staat op 14.86 M.) Onze andere deelnemers J. Blankers en F. Lamoree sprongen resp. 14.35 M. en 14.08 M.
      De uitslag van de finale luidt:
      1. M. Oda (Japan) 15.21 M.; 2. L. Casey (Amerika) 15.17 M.; 3. V. Tuulos (Finland) 15.11 M.; 4. C. Namba (Japan) 15.01 M.; 5. T. Tulikoura (Finland) 14.70 M.; 6. E. V. Järvin (Finland) 14.65 M.
      Het Japansche volkslied wordt zacht door de aanwezige Japanners meegezongen, terwijl langzaam de blanke vlag met de bloedroode zon aan de mast wordt geheschen. Ieder gunt Japan deze zege, zelfs de Duitschers lachen en de Amerikanen heffen hun strijdleus aan: „Ray-ray-U. S. A.-America”, maar nu niet gevolgd door den naam van ’n Yankee, doch door de hartelijk uitgeroepen huldekreet Japon-Japon!
Finale 800 M. hardloopen dames
      1. L. Radke (Duitschland) 2 min. 16.8 sec.; 2. K. Hitoma (Japan); 3. I. K. Hentzel (Zweden); 4. J. Thompson (Canada); 5. F. Rosenfeld (Canada); 6. F. Macdonald (Amerika).
      De tijd van 2 min. 16.8 sec. is een nieuwwereldrecord.)


1500 M. hardloopen.


      1. H. E. Larva (Finland) 3 min. 53.2 sec.; 2. J. Ladoumègue (Frankrijk); 3. E. Purje (Finland); 4. F. W. Wichmann (Duitschland); 5. C. Ellis (Engeland); 6. P. Martin (Zwitserland).
      De Fin Larva leidt 700 M. en staat dan zijn plaats af aan zijn landgenoot Purje, gevolgd door twee Duitschers. Op eens komt de Franschman Ladoumègue onweerstaanbaar opzetten. Hij spurt op 100 M. voor den finish wel 3 meter uit. doch de Fin Larva rent als een razende naar voren en passeert zoo snel, dat het is alsof de Franschman stilstaat. Onbedreigd wint daarop Larva, met den Franschman Ladoumègue als goede tweede.
      In dit nummer is een nieuw Olympisch record gemaakt door den winnaar, die slechts 3 min. 53.2 sec. noodig had. Oud record: Nurmi 3 min. 53.3 sec.


400 Meter hardloopen.


Tweede ronde.


      De twee besten van iedere serie worden in de demi-finales geplaatst.
      Eerste kwart finale. Aan den start verschijnen: H. Philipps (Amerika), G. Krotoff (Frankrijk), J. S. Hall (Br. Indië), A. W. Green (Engeland), R. Schmidt (Duitschland)
      Uitslag: 1. H. Philipps (Amerika) 49.6 sec.; 2. G. Krotoff (Frankrijk).
      Tweede kwart finale. Aan den start verschijnen: Dupont (Frankrijk), R. Barbutti (Amerika), J. Moraila (Mexico), A. Wilson (Canada), O. Neumann (Duitschland).
      Uitslag: 1. R. Barbutti (Amerika) 48.8 sec.; 2. A. Wilson (Canada).
      Derde kwart finale. In deze kwart finale is de Nederlander A. Hoogerwerf ingedeeld met E. Snider (Amerika), R. Feger (Frankrijk), J. Ball (Canada) en H. Geissler (Oostenrijk).
      Uitslag: 1. J. Ball (Canada) 49.2 sec.; 2. R. Feger (Frankrijk). De Nederlander eindigt als laatste.
      Vierde kwart finale. Hierin zijn ingedeeld: L. Iturbe (Mexico), Jackson (Frankrijk), F. Prinsen (België), J. W. J. Rinkel (Engeland), H. Storz (Duitschland).
      Uitslag: 1. H. Storz (Duitschland) 49.4 sec.; 2. J. W. J. Rinkel (Engeland).
      Vijfde kwart finale. De Nederlander H. A. Broos is hier ingedeeld met P. Edwards (Canada), J. Bartl (Tsjecho-Slowakije) S. Lavan (Ierland) en J. Tierney (Amerika) en plaatst zich op fraaie wijze tweede achter den Canadeeschen neger. Bartl is derde, Tierney vierde en Lavan laatste.
      Uitslag 1. P. Edwards (Canada) 49.2 sec.; 2. H. A. Broos (Nederland).
      Zesde kwart finale. De Nederlander A. Paulen loopt in deze kwart-finale veel en veel minder dan Broos in de vorige serie en wordt vierde met alleen den Canadees F. Macbeth achter zich.
      Uitslag: 1. J. Büchner (Duitschland) 46.6 sec.; 2. L. Barsi (Hongarije). Derde wasd R. Leigh-Wood (Engeland).
      Broos is dus de eenige Nederlander die in de demi-finale komt


Speerwerpen.


      Wereldrecord: E. Penttilä (Finland) 69.88 M. Olympisch record: J. Myyra (Finland) 65.78 M. Nederlandsch record: M. v. d. Linde 53.92 M.
      In de eerste serie speerwerpen komt de Zweed E. H. Lundqvist tot 66.60 M., waarmede hij J. Myyra’s Olympisch record met bijna één meter verbetert.
      Jaap Knol, de Amsterdamsche politieagent, wierp 52.68 Meter, zijnde beneden het Nederlandsch record. De Nederlander J. H. van der Ley wierp slechts 47.71 M. en werd dus niet geplaatst.
      Het merkwaardige feit doet zich voor, dat in de finale geen enkele der zes werpers zijn prestatie uit de serie verbetert. De wereldrecordhouder E. Penttilä, door een voetblessure gehinderd, blijft op de zesde plaats en wij krijgen hier de eerste Zweedse zege.
      Uitslag: 1. E. H. Lundqvist (Zweden) 66.60 M.; 2. B. Szepes (Hongarije) 65.26 M.; 3. O. Szunde (Noordwegen) 63.97 M.; 4. P. Liettu (Finland) 63.86 M.; 5. B. Schlokat (Duitschland) 63.40 M.; E. Penttilä (Finland) 63.20 Meter.
      Te half zes, met den protocolairen uitslag van het speerwerpen en het Zweedsche volkslied het einde van dezen dag.


ROEIEN.


      Na de skiff-series, welke wij gisteren nog onder de telegrammen konden vermelden, werden de roeiwedstrijden voortgezet met het nummer


Twee zonder stuurman.


      Eerste heat: Boei 1: Duitschland (K. Moeschter-B. Müller).
      Boei 2: Frankrijk (A. Pactat-R. Guelpa).
      Gemakkelijk gewonnen door Duitschland in 8 min. 141/5 sec. (de baan is 2000 M.). Frankrijk 8 min. 31 sec.
      Tweede heat: Boei 1: Amerika (Mc. Dowell-J. V. Schmitt).
      Boei 2: België (Ph. v. Wolckson-C. v. d. Driesche).
      De Amerikanen winnen in 8 min. 64/5 sec. België 8 min. 16 sec.
      Derde heat: Boei 1: Engeland (T. O’Brien-R. Nisbet).
      Boei 2: Zwitserland (A. Reinhard-W. Müller).
      Een scherpe strijd. Engeland wint in 7 min. 562/5 sec. Zwitserland 7 min. 582/5 sec.
      Heat 4. Boei 1: Nederland (H. Ch. v. Suylekom-C. A. van Wankum).
      Boei 2: Italië (R. Sisti-N. U. Bolzoni).
      In den start is Italië sneller en zij komen de Nederlanders een taflengte voor. De Nederlanders kunnen dit niet inloopen. Na den start echter, als Italië in baantempo voortgaat, nemen de Nederlanders met een spurtje den achterstand terug en loopen wat uit, zoodat zij op de 500 M. één taflengte voor zijn. Dit blijft zoo tot de 1000 M. als de ploeg van Nederland een inzinking krijgt en de Italianen dan ook wegloopen om op de 1500 Meter 2½ lengte voor te zijn en daarna op hun gemak verder te roeien en in den tijd van 8 min. 121/5 sec. te winnen. De Nederlanders bleven vier à vijf lengten achter.


Vier met stuurman 2000 M.


      Eerste heat: Boei 1: Frankrijk. Boei 2: Zwitserland.
      Zwitserland wint met 2½ lengte in 7 min. 352/5 sec. Frankrijk 7 min. 42 sec.
      Tweede heat: Boei 1: Hongarije. Boei 2: Engeland.
      Gewonnen door Hongarije. Tijd 7 min. 493/5 sec. Engeland 8 min. 1 sec.
      Derde heat: Boei 1 Japan. Boei 2 Polen.
      De Polen winnen met vele lengten in 7 min. 314/5 sec. Japan 7 min. 49 sec.
      Vierde heat: Boei 1 Duitschland. Boei 2 Amerika.
      Duitschland wint in 7 min. 194/5 sec., Amerika 1 meter verschil 7 min. 20 sec.
      Vijfde heat: Boei 1 Monaco; boei 2 België.
      België wint gemakkelijk in 7 min. 41 sec.


De Achten.


      Te half vijf vingen de wedstrijden der Achten aan en verschenen de ploegen van Denemarken (boei 1) en Canada (boei 2) aan den start.
      Canada wint met 1¼ lengte in 6 min. 294/5 sec.
      Daarna volgt de race tusschen de achten van Polen boei 1 en van Nederland, boei 2 welke met een nederlaag voor de Laga-ploeg is geëindigd.
      Op 250 meter liggen de booten gelijk in de baan. Op 500 meter komt Polen een taflengte voor en loopt uit zoodat op 750 meter Polen driekwart lengte voor is. Op 1000 M. is Polen reeds een volle lengte voor maar de Hollandsche acht houdt vol met 33 slagen per minuut. Polen slaat echter 34 en loopt regelmatig uit. Op 1500 meter is de Poolsche ploeg reeds twee lengten voorgekomen. Bij de tribunes gaat Laga spurten onder ontzaggelijke toejuichingen van het publiek en loopt in. Maar er is nu niet veel meer aan te doen. Polen wint met 1¼ lengte in 6 min. 37 sec. Nederland’s tijd was 6 min. 424/5 s.
      Daarna komen aan den start Duitschland (boei 1) en Frankrijk (boei 2). De Duitschers winnengemakkelijk in 6 min. 33 sec.
      Wij gaan vol verwachting naar den start van de achten van Amerika (boei 1) en België (boei 2), daar vooral de Amerikanen zeer sterk moesten zijn. Amerika wint in 6 min. 21⅕ sec. met vele lengten. De eerste duizend meter werd afgelegd in drie minuten, waaruit blijkt, dat de Amerikanen inderdaad zeer snel zijn. De tijd ligt dicht bij het record (6 min. 16 sec.)
      De volgende race brengt ook twee interessante tegenstanders, n.l. de snelle Italiaansche acht en de Engelsche acht, welke laatste ploeg nagenoeg in record-tijd won (6 min. 22 sec.)
      Als laatste nummer van den dag heeft de Argentijnsche acht een row over in 7 min. 10 sec.


ZEILEN.


De Hollandia wint den eersten wedstrijd der achtmeterklasse, de Norma (Prins Olaf) dien der zesmeterklasse.


      Een matig windje bolt de zeilen als te half een op de Zuiderzee het startschot voor de achtmeter-klasse weerklinkt. Noorwegen is het eerste weg, gevolgd door Zweden, Amerika en Argentinië. De „Hollandia” start in „splendid isolation” laag en laat en zet onmiddellijk de z.g. Genua-fok, welke bij dit windje blijkbaar nuttig werk doet. Althans we zien hem, hoewel iets lager als de rest hard wegloopen. De volgboot blijft rustig liggen wachten op den start van de zes-meter-klasse.
      Amerika volgt hier het voorbeeld van de „Hollandia” en start met groote vaart aan het laagste gedeelte, ook met Genua-fok, gevolgd door Pluygers, Esthland en Noorwegen. Tutti V door de „Kemphaan” afgedekt, gaat al spoedig door den wind, maar verliest veel terrein omdat hij moet wijken voor Prins Olaf.
      Portugal, Engeland en Frankrijk zoeken hun heil in een start over stuurboord en wij zien ze in Oostelijke richting verdwijnen. Noorwegen loopt dan op Pluygers in, waarop deze door den wind gaat, gevolgd door Hongarije en Amerika. De vloot ligt nu spoedig geheel uit elkaar. Amerika en Noorwegen maken een lange slag over bakboord en komen dan juist als Zweden als eerste de boei gerond heeft, aanzetten. Amerika kan de boei juist aanleggen, de Norma moet een klein slagje maken over bakboord, waardoor Pluygers tot wijken wordt gedwongen, zoodat de Hollanders als vier om de boei gaat.
      Inmiddels komt een motorboot met de mededeeling: „Hollandia 3 min. voor”, welk nieuw bevestigd wordt als de schepen komen opdagen. Holland ligt ver voor, gevolgd door Noorwegen, Argentinië en Amerika.
      Bij de volgende ronde van de zesmeter is de volgorde: Noorwegen, Zweden, Amerika, Frankrijk, Duitschland, Nederland, welke volgorde niet meer gewijzigd wordt.
      Als Zweden echter op Zijne Hoogheid begint in te loopen, wordt hij op een verwoede loef-partij getracteerd, welke beide schepen een heel eind uit de koers brengt, zoodat ze met achterlijken wind bij de finish aankomen, aldus Amerika haast promoveerend tot den beruchten hond met het been.
      Voor den wind liggen beide schepen om beurten voor. Bij de laatste boei heeft de Norma echter de binnenbocht, zoodat ze als eerste de lijn passeert met een seconde verschil voor Zweden. Amerika volgt na circa 10 seconden. De rest is ver achter, zoo zelfs, dat de laatste zesmeter maar even voor de Hollandia, die als eerste van de achtmeters met grooten voorsprong binnenkomt, de finish passeert. In de achtmeterklasse werd Noorwegen 2, Zweden 3, Engeland 4, Argentinië 5, Amerika 6 en Frankrijk.


[2]


SCHERMEN.


Beslissingen personeele wedstrijden Floretschermen.


      Onder bijzonder groote belangstelling vingen gistermiddag in het Olympisch Schermgebouw de beslissingswedstrijden aan voor personeel floret dames en heeren die gisteren als besten uit den halven eindstrijd waren gekomen. Zooals wij reeds meldden kwamen acht schermsters en twaalf schermers in deze beslissingswedstrijden uit. De poule voor de dames was als volgt ingedeeld na loting: Mayer (Duitschland); Oelkens (Duitschl.); Sondheim (Duitschl); J. J. de Boer, (Nederland); Freeman (Engeland); Daniell (Engeland); Dany (Hongarije); J. Adams (Belgie); samen vertegenwoordigende 5 landen.
      De schermers trokken in een poule van 12 doch om te zaak te bespoedigen werd door hen op twee loopers getrokken.
      De indeeling was als volgt: Puliti (Italie); Gaudini (Italie); Gazzera (Duitschland); Casmir (Duitschland); Ducret (Frankrijk); Levis (Amerika); Cattiau (Frankrijk); Rozgonyi (Hongarije); Bru (Belgie); Pignotti (Italie); Gaudin (Frankrijk) en B. Uggla (Zweden).
      Tenslotte was na de 132 getrokken partijen de eindstand als volgt:

  Gew. partijen. Ontv. treffers
Gaudin (Frankrijk) 9 24
Casmir (Duitschland) 9 29
Gaudini (Italië) 9 34
Puliti (Italië) 8 27
Cattiau (Frankrijk 7 32
Bru (België) 7 41
Pignotti (Italië) 4 28
Gazzera (Duitschland) 4 49
Ducret (Frankrijk) 3 48
Rozgonyi (Hongarije) 3 52
Levis (Amerika) 2 49
Uggla (Zweden) 1 54

      De hierboven gepubliceerde staat is samengesteld naast de winstpartijen, volgens het aantal ontvangen treffers. Aangezien een Olympisch kampioen niet op een meerderheid van treffers wordt aangewezen en het aantal winstpartijen van Gaudin, Casmir en Gaudini hetzelfde waren, moesten er tusschen hen barage-partijen getrokken worden. Na een korte rustpoos werd om ruim 8 uur met de drie partijen aangevangen, terwijl na iedere partij 5 minuten rust werd gegeven. Deze barrage-partijen eindigden als volgt:
      Casmir won met 5–3 van Gaudini; Gaudin won met 5–1 van Casmir; Gaudin won met 5–4 van Gaudini.
      De uitslag was dus als volgt: Olympisch kampioen L. Gaudin (Frankrijk) met twee winstpartijen en 5 ontvangen treffers; 2e pr. E. Casmir (Duitschland) met 1 winstpartij en 3 ontvangen treffers; 3e pr. Gaudini (Italië) met 0 winstpartijen en 9 ontvangen treffers.
      De uitslag der dames was:

  gew. p. Ontv. tr.
1. H. Mayer (Duitschland) 7 9
2. Freeman (Engeland) 6 19
3. Oelkers (Duitschland) 4 27
4. Sondheim (Duitschland) 3 29
5. Daniëll (Engeland) 2 29
6. Dany (Hongarije) 2 30
7. Adams (België) 2 30
8. J. J. de Boer (Nederland) 2 33

      Olympisch kampioene H. Mayer (Duitschland); 2e pr. mej. Freeman (Engeland); 3e prijs Oelkers (Duitschland.)


MODERNE VIJFKAMP.


Schermen.


      In de moderne vijfkamp werd gistermorgen aangevangen met het schermtournooi waarin zich de navolgende 20 deelnemers in de demifinale plaatsten:
      Uit de eerste poule: Mayo, Torquand Young, Hölter, Simonetti en de Heredia.
      Uit de tweede poule: Olsen, Thofelt, Le Vavasseur, Kettunen en v. Rhijn, Nederland.
      Uit de derde poule: Malysko, Ruzicka, Filotas, Newman en Kahl.
      Uit de vierde poule: Jensen, Avellan, Schejbal en Coche.


DE PRESTATIES DER NEDERLANDSCHE ATHLETEN.


      Wij hebben ons op de hoogte gesteld van de verrichtingen der Nederlandsche deelnemers, wier prestaties niet bekend gemaakt zijn, doordat zij in hun series zijn gesneuveld. Hier volgen ze:
      Hoogspringen met aanloop: F. C. Burhman 1.72 M., J. H. Kamstra 1.72 M., H. Thesing 1.78 M. (Nederlandsch record 1.81 F. C. Buhrman). De Nederlanders bleven dus beneden het nationale record.
      Kogenslingeren. H. Kamerbeek 46.32 M., nieuw Nederl. record. Het oude record stond eveneens op naam van Kamerbeek op 44.27 Meter.
      Discuswerpen. J. Postma 35.94 M., G. Eysker 40.32 M. (Nederl. record H. G. Bakker 40.78 M.)
      Polshoogspringen. Pasma (niet gesprongen) A. van der Zee 3.30 M. (Nederl. record H. de Keyser 3.595 meter).


ATHLETISCH BABYLONIË.


      Niet ieder weet, dat aan het athletiek-tournooi door een record aantal landen wordt deelgenomen, n.l. veertig van de 45 landen, die voor de Olympische Spelen zijn ingeschreven. Alleen Bulgarije, Egypte, Malta, Panama en Rhodesia hebben geen athleten gezonden.
      In totaal nemen 883 athleten aan de Spelen deel, n.l. 762 mannelijke en 121 vrouwelijke.
      Van de belangrijke athletiek-landen hebben alleen Finland en Canada geen vrouwelijke athleten gezonden, Zuid-Afrika, Australië, Esthland, Japan, Nieuw Zeeland,


[Afbeelding: Bernard van Vlijmen (1895-1972). L.C. "Buck" Houser. 1928.]


HOUSER, (Amerika), overwinnaar in het discuswerpen.


[Afbeelding: Bernard van Vlijmen. Percy Williams, Canada. 1928.]


WILLIAMS (Canada) Olympisch kampioen 100 M. en 200 M. hardloopen.


Zwitserland en Tsjecho-Slowakije zonden ieder een eenzaam meiske, Duitschland een ploeg van 19, België 14, Canada 6, Amerika 19, Frankrijk 13 en Nederland 14 bobbed-hair athleten. Wat haar manlijke sportgenooten betreft, de grootste ploegen zijn hier gezonden door Duitschland (46), Canada (29), Amerika (82), Finland (46), Frankrijk (68), Engeland (57), Nederland (47) en Zweden 28).


GRIEKSCH-ROMEINSCH WORSTELEN.


      Donderdagavond is in het Krachtsportgebouw van het Olympisch Stadion onder leiding van het Internationaal Amateur Wrestling Federation, welke federatie twee afdeelingen bezit, n.l. een voor vrij worstelen en een voor Grieksch-Romeinsch worstelen, een aanvang gemaakt met het Grieksch-Romeinsch worstelen.
      Wat de berechting betreft, het volgende:
      Te Parijs 1924 was het mogelijk een overwinning op punten te behalen, door zijn tegenstander zooveel mogelijk onder zich te houden en het aanleggen van grepen. Hierin werd tijdens de Olympische Spelen 1924 verandering gebracht door den Internationalen Worstelbond. Wordt nu een partij door touché gewonnen, dan krijgt de overwinnaar 0 strafpunten en de verliezer 3. De overwinning op punten brengt den overwinnaar 1 punt en den verliezer 3. In elke klasse mag één athleet voor zijn land uitkomen. Is men na weging te zwaar voor de ingeschreven afdeeling, dan valt men af.
      De belangstelling was groot. Naar schatting woonden ruim 1500 enthousiasten voor de zware athletiek de wedstrijden bij.


DE NEDERLANDSCHE VLAG AAN DE MAST


      Aan het slot van den middag komt plotseling een moment, waarop geen Nederlander had durven rekenen: de uitslag van het Olympisch Kunstconcours wordt afgekondigd en daarbij heeft de Nederlander Jan Wils, de Stadionbouwer, den eersten prijs behaald in het architectonisch concours. Langzaam gaaf de Nederlandsche vlag aan de middelste mast, gevolgd door de Zwitsersche en Fransche aan de lagere masten en het Wilhelmus wordt door tienduizenden meegezongen. Op de perstribune worden de Nederlandsche journalisten door hun buitenlandsche collega’s geluk gewenscht. Daarna komt het Duitsche volkslied voor den Stedenbouw en het Poolsche voor lyriek.
      Ter eere van onzen schilder I. Israëls, die den eersten prijs in het schilderskunsttournooi heeft behaald, ging tenslotte nog eens de Nederlandsche vlag in de Olympische mast onder het spelen van het Wilhelmus.


OLYMP. KUNSTTOURNOOI.


      De uitslagen van het Olympisch Kunsttournooi luiden:


Architectuur.


      A. Architectonische ontwerpen:
      1. J. Wils, Olympisch Stadion, Amsterdam, Nederland. 2. M. Mindedal-Rasmussen, Zwemstadion, Ollerup, Denemarken. 3. J. Lambert, Stadion van Versailles, Frankrijk.
      B. Stedebouwkundige ontwerpen:
      1. Hensel, Stadion van Nurnberg, Duitschland. 2. J. Lambert, Stadion van Versailles, Frankrijk. 3. M. Läuger, Gemeentepark Hamburg, Duitschland.


Litteratuur.


      A. Lyrische werken:
      1. K. Wierzinsky, „Laur Olimpijski”, Polen. 2. R. Binding, „Reitvorschrift für eine Geliebte”, Duitschland. 3. J. Weltzer, „Symphonia Heroïca”, Denemarken.
      B. Dramatische werken:
      1. Pas décerné, 2. L. de Bosis, 3. Pas décerné, Icaro, Italië.
      C. Epische werken: 1. dr. F. Mozö, „Histoire des Jeux Olympiques”, Hongarije; 2. E. Weiss, „Boetius von Orlamunde”, Duitschland; 3. C. en M. Scharten–Antink, „De Nar in de Marennen, Nederland.
      A. Composities voor zang: geen prijs toegekend.
      B. Composities voor instrument: geen prijs toegekend.
      C. Composities voor Orkest: 1. niet toegekend; 3. niet toegekend; 3. R. Simonson, Symphonie no. 2 Hellas, Denemarken.


Schilderkunst.


      A. Schilderstukken: 1. Is. Israëls, Nederland, 2. Mme. L. Knight, Engeland, 3. W. Klemm, Duitschland.
      B. Teekeningen: 1. J. Jacoby, Luxemburg, 2. A. Virot, Frankrijk, 3. M. Skoezylass, Polen.
      C. Grafische werken: 1. W. Nicholson, Engeland, 2. C. Moos, Zwitserland, 3. M. Feldbauer, Duitschland.


Beeldhouwkunst.


      A. Uitspringend beeldhouwwerk. 1. P. Landowski, Frankrijk, 2. Martin, Zwitserland, 3. Mme. R. Sintenis, Duitschland.
      B. Reliefs en Medailles: 1. E. Grienauer, Oostenrijk 2. C. J. van der Hoof, Nederland. 3. E. Scharff, Duitschland.