Anoniem/Tentoonstelling van Baksteen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tentoonstelling van Baksteen
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 10 juni 1912
Titel Tentoonstelling van Baksteen
Krant Het Centrum
Jg, nr 29, 8493
Editie, pg [Dag, 3]
Opmerkingen Pierre Cuypers vermeld als Cuypers, Hendrik Petrus Berlage als Berlage, Jan Gratama als J. Gratama
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein
Tentoonstelling van Baksteen

      In het gebouw van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst wordt eene tentoonstelling gehouden van baksteen en andere klei-producten. Niet alleen voor den vakman, maar ook voor den leek is deze tentoonstelling zeer interessant. Het is immers nog niet zoo heel lang geleden, dat tal van Nederlandsche architecten bij voorliefde ander materiaal dan baksteen gebruikten. Cuypers en Berlage waren het, die hierin verandering brachten.
      Aan deze tentoonstelling is een proef verbonden, welke moet doen zien, dat ook voor een betrekkelijk geringen prijs van baksteen een huis kan worden opgetrokken. Men herinnert zich, dat het gegoten huis te Santpoort niet meer dan f 2000 heeft gekost. Daarom werd een prijsvraag uitgeschreven voor eene »landelijke woning«, waarvan zooveel mogelijk alles van baksteen moest wezen en welke alles inbegrepen (zonder kelder) den prijs van f 2200 niet te boven mocht gaan. Ruim 120 ontwerpen zijn op deze prijsvraag ingekomen en verrassend is ’t te zien welke resultaten verschillende inzenders voor f 2200 meenen te kunnen bereiken.
      Vooral blijkt het hoe met baksteen een artistiek gebouw kan worden verkregen. Alle ontwerpen zijn ter bezichtiging tentoongesteld.
      De 1ste prijs f 175 werd toegekend aan W. Verschoor, de 2de f 100, aan Jan Wils en de 3de prijs f 50 aan A. J. Rinsenberg.
      De openingsrede werd Zaterdag uitgesproken door den voorzitter, den heer D. J. van Dijk. Ook mr. H. Smeenge, lid der Tweede Kamer en eere-voorzitter van de Mij voor Vakonderwijs, voerde het woord. De heer J. Gratama b. i. hield een lezing over »Baksteenarchitectuur.
      De tentoonstelling is gratis toegankelijk.