Anoniem/Tienjarig bestaan van "Kunst en Techniek"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tienjarig bestaan van „Kunst en Techniek”
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 20 februari 1936
Titel Tienjarig bestaan van „Kunst en Techniek”
Krant Het Vaderland
Jg 67
Editie, pg , Avondblad A, p. 3
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Vervolg Residentienieuws


Tienjarig bestaan van „Kunst en Techniek”


Een gedenkboekje.


      De schoolvereeniging „Kunst en Techniek” – aanvankelijk „De Kunstkring” geheeten – van de 3e Gem. H.B.S. met 5-jar. c. aan de Beeklaan 445, bestond op 5 October van het vorig jaar 10 jaar. Door het overlijden van den vroegeren directeur dr W. van Schothorst is de feestelijke herdenking van dit tweede lustrum een half jaar uitgesteld en zal deze nu Zaterdagavond a.s. in het Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort plaats hebben.
      Voorts zal er ter eere van het jubileum van 27 Febr. tot 12 Maart een grafische tentoonstelling en een fototentoonstelling worden gehouden, terwijl de architect Jan Wils op 2 Maart een lezing houdt over „Kunst en Samenleving”.
      Bovendien is er een gedenkboekje verschenen, waarin de oprichter der vereeniging, de heer H. Martin, die steeds als „Adviseur” zijn beste krachten aan de vereeniging heeft gewijd, een overzicht geeft van hetgeen er in de 10 jaren is gepresteerd.
      Hieraan vooraf gaat het oordeel van eenige autoriteiten over „Kunst en techniek”, waarvan wij hier overnemen wat burgemeester De Monchy schrijft:
      „Een interessante proefneming beleeft haar tiende verjaardag.
      Het is dus mogelijk gebleken, waaraan velen misschien tevoren wel getwijfeld zullen hebben, om niet alleen vóór, maar ook dóór de leerlingen van een H.B.S. te laten organiseren tentoonstellingen en lezingen op het gebied van de kunst en van de – aan onze hedendaagse scholieren zo dierbare – techniek.
      Het feit is verheugend voor allen, die belangstellen in de jeugd en wie, die beseft, dat de toekomst van ons volk in handen van de jeugd ligt, kan onverschillig zijn voor hetgeen er omgaat in de jongeren?
      Daar is dus bij onze jeugd nog belangstelling voor wat anders dan sport, film en sigaret. Zij heeft nog aandacht voor geestelijke dingen, ook al is de kennis daarvan niet verplicht en wordt er geen rapportcijfer voor gegeven. Ik twijfelde er wel niet aan, maar toch: het is wel goed, dat er weer eens een objectief feit te meer is, waarop zij zich beroepen kunnen, die de jeugd te verdedigen hebben tegen aanvallen van al te oppervlakkige veroordelaars.
      De proef is gelukt en is dus voor navolging vatbaar.
      Maar – voorwaarde is dan ook, dat er een adviseur te vinden is, gelijk „Kunst en Techniek” er een heeft, die door zijn „adviezen” de nodige leiding aan de leerlingen kan geven, die de blijvende kern is te midden der snel wegvlietende schoolgeneralies.
      Kan men ook elders een „Meneer Martin” vinden, laat men dan gerust de proef eens nadoen, dle aan de H.B.S.-Beeklaan met zoveel succes is bekroond!”
      Voorts zijn er vriendelijke woorden en gelukwenschen opgenomen van de heeren C. v. d. Berg, chef der afd. Onderwijs en J. Mulder, directeur 3e Gem. H.B.S. m. 5 j. c.