Anoniem/Verkeersverbetering in Den Haag

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Verkeersverbetering in Den Haag
Auteur(s) Anoniem
Datum Zondag 13 januari 1935
Titel Verkeersverbetering in Den Haag. Idee voor een wereldtentoonstelling
Krant De Tijd
Jg, nr 90, 27970
Editie, pg Ochtendblad, [8]
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Verkeersverbetering in Den Haag


Idee voor een wereldtentoonstelling


Van 14 Januari af tot en met 23 Januari a.s. worden in de zalen van het Genootschap Pulchri Studio, Lange Voorhout, Den Haag, een serie schetsplannen tentoongesteld, waarin de ontwerpers, prof. Herman Rosse en architect Jan Wils hun gedachten hebben neergelegd in verband met een nieuwen verkeersweg in de stad Den Haag en eenige stads-verbeteringen, die zich daarbij aansluiten.
      De ideeën, die in deze plannen zijn uitgedrukt zijn te splitsen in vier aan elkaar verwante, doch tevens onafhankelijke elementen.
      1e. een verkeersweg vanaf den Rotterdamsche weg via het terrein van de Staatsspoor naar Scheveningen, met loodrecht daarop een verkeersweg in ’t verlengde van de Sportlaan. Dit plan biedt gelegenheid tot het stichten van enkele voorname gebouwen, waaronder b.v. een nieuw Centraal Station en biedt een oplossing van het verkeersvraagstuk in verband met het interlocale verkeer van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht enerzijds en de Zuid-Westelijke gedeelten van de stad en de Hoek van Holland anderzijds.
      De Rotterdamsche weg is in dit ontwerp verbonden met den Amsterdamsche en Utrechtsche weg met een kurkentrekkerconstructie bij de Vliet om vervolgens over een viaduct dit water te kruisen. De hoogte van dit viaduct is ongeveer zes meter. De weg volgt nu ongeveer de richting van de Binckhorstlaan en is als viaduct gedacht tot aan de Rijnstraat, waar hij tot de normale straathoogte afdaalt. Op de kruising van den weg met den spoorweg Rotterdam-Den Haag-Amsterdam is een gecombineerd bus- en treinstation ontworpen. Het tegenwoordige Staatsspoor emplacement zou hierdoor open komen als bouwterrein en tevens ruimte bieden voor een verkeersplein waarop ook de nieuwe Marktstraat zou uitmonden. De weg blijft nu op niveau tot aan den Waalsdorperweg waar hij klimt tot een hoogte van ongeveer 12 Meter. Op dit hooge punt is een groot monumentaal gebouwe gedacht, b.v. een nieuw parlementsgebouw. Van dit punt gaat de weg vervolgens in rechte lijn tot ’t Gevers Deynootplein, dat met een hoefijzervormige ombouwing als vijver met fonteinen is ontworpen.
      Onder dezen weg is een sneltram gedacht die Scheveningen en Centraal Station met elkander verbindt. Een dergelijke overkluisde tram is gedacht over de Sportlaan te loopen, die doorgetrokken in dezelfde lijn op de plaats van petit St. Hubert den hoofdweg kruist.
      2e. Enkele doorbraken door de binnenstad in verbinding met de bovengenoemde hoofdaders van intercommunaal verkeer.
      Door deze zeer weinige doorbraken is een wegenstelsel tot stand gekomen dat verdere veranderingen in de historische stad onnoodig maakt. Zoo is de Benoordenhoutsche weg langs den gedempten Nieuwe Uitleg en de Kazernestraat in rechte lijn doorgedacht om eindelijk in ’t Westlandsche wegenstelsel zich op te lossen.
      3e. Een bebouwing van het stadsgedeelte tusschen Spui, emplacement Staatsspoor-Bezuidenhoutscheweg en Heerengracht als stadscentrum. met overdekte markt. parkeerterrein, concertgebouw, schouwburg etc.
      De overdekte markt is ongeveer vier meter boven den beganen grond gelegen om zoodoende parkeerterrein te winnen, dat onder de markt is gelegen. Een omringende bebouwing van uniforme hoogte maakt de glasoverdekking mogelijk. Zeven dubbele trappen zorgen voor in- en uitgangen. Tevens zijn toegangen voor automobielen op deze plaatsen gedacht. Liften verbinden het straatniveau met het niveau, waarop de markt is gedacht.
      4e. Een idee voor een wereldtentoonstelling waaruit de onder 3e genoemde gebouwen blijvend zouden kunnen worden overgehouden.
      Het aantal groote gebouwen, dat in het stadscentrum is ontworpen zou volgens inzicht van de ontwerpers kunnen worden verwezenlijkt door het houden van een wereldtentoonstelling met dien verstande, dat de kunstafdeeling en die der kunstnijverheid zich zouden bevinden rond de vijver en de as van de Nieuwe Kerk in directe aansluiting bij een concertzaal en nieuw stadstheater.
      De Markt zou de amusementsafdeeling zijn van de tentoonstelling met Natatorium, Velodrome, overdekte kermis, Cinema, Casino en restaurants, terwijl de weg van station tot Bezuidenhout aan weerszijden ruimte zou bieden voor de afdeelingen van verschillende landen. Het gedeelte van Prinses Mariannelaan tot station zou voor de tijdelijke tentoonstellingspaleizen bestemd zijn, Het geheele terrein zou iets grooter zijn dan dat waarop de wereldtentoonstelling in San Francisco in 1925 werd gehouden.


[Afbeelding: Herman Rosse en Jan Wils. Ontwerp voor een nieuw Centraal Station in Den Haag, perspectief. 1934-1935.]


Schetsontwerp van Herman Rosse en Jan Wils voor een nieuwen verkeersweg te ’s Gravenhage, met Centraalstation, gezien van de stadszijde