Anoniem/Wat wij bedoelen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wat wij bedoelen
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 27 maart 1920
Titel ‘Wat wij bedoelen’
Krant Het Vaderland
Jg, nr 52, 86
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad C1
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein
WAT WIJ BEDOELEN.


      Toen het eerste bouwnummer van het Vaderland verscheen, gaven wij als doel van verschijning op, bij te willen dragen in de leningen van den woningnood door publiceering van bouwplannen, technische beschrijvingen, enz. enz. Het blad zou een publieke tribune zijn, waar een ieder zijn meening kon zeggen.
      Met die publicaties hebben wij veel succes gehad. Het bijzondere is echter, dat wij niet alleen de aandacht van de vakmenschen trokken, maar ook, die buiten het bouwvak staan, volgen met belangstelling, wat er iedere week in ons Bouwnummer verschijnt.
      Daarom hebben wij gemeend een wijdere strekking aan ons blad te moeten geven. Betrof het terrein van onze werkzaamheid tot nog toe vrijwel uitsluitend den Haag, van nu af aan hebben wij het voornemen al datgene uit het Binnen- en Buitenland te publiceeren, wat van belang kan worden geacht voor den woningbouw.
      Maar daarvoor hebben we steun noodig. Van de architecten, om ons hun plannen ter reproductie af te staan en daaraan bekendheid te geven; van de technici, om de nieuwste vindingen van de techniek aan ons mee te deelen; van het publiek, om steeds zijn wenschen kenbaar te maken. Door die geregelde samenwerking zal ons blad aan belangrijkheid winnen en meewerken, om het contact tusschen de bouwkunstenaar en het publiek sterker te maken.
      Tot nog toe beperkten al die publicaties zich tot de vakbladen en kwam er van tijd tot tijd maar eens iets onder het oog van den buitenstaander, waardoor deze, voor alles, wat met het bouwen in betrekking stond, een groote onverschilligheid ging betoonen. Nu blijkt, dat het heel goed mogelijk is, weer de algemeene belangstelling te winnen, is het voor de bouwkunstenaars zaak om van hun kant de uitgestoken hand niet af te wijzen maar aan te vatten. Het gaat om ’t belang van ons allen.
      De bekende architect, Jan Wils, te Voorburg, onze bouwkundige medewerker is als adviseur aan het Bouwnummer verbonden.