Anoniem/Weer een Nieuwe Bouw-Coöperatie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Weer een Nieuwe Bouw-Coöperatie
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 26 maart 1921
Titel Weer een Nieuwe Bouw-Coöperatie. Een kloek plan aan de Laan van N. O.-Indië
Krant Het Vaderland
Jg, nr 53, 82
Editie, pg Avondblad D, 1
Opmerkingen Piet Zwart vermeld als P. Zwart
Genre(s) Proza
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

Weer een Nieuwe Bouw-Coöperatie.


Een kloek plan aan de Laan van N. O.-Indië.


      Zóó gaat het goed. Bijna elke week mogen wij een nieuwe coöperatie begroeten, die onder goede leiding tegen den woningnood den strijd aanbindt. En haast even dikwijls blijkt Jan Wils de bouwkundige leider van de groep.
      Thans hebben wij de eer voor te stellen de Coöperatieve Bouwplan Voorburg. Zij heeft nog maar één voor-vergadering gehouden en op die voorvergadering kreeg zij al zestien leden en alle dag komen er bij, zoodat wij gegadigden voor wonen in deze wijk niet genoeg tot spoed kunnen aansporen. Het bestuur bestaat uit de heeren van den Doll, Daguerrestraat 33, Uiterwijk, Laan van Heldenburg 39, Voorburg, P. Zwart, Vrijburgstraat 43 Voorburg.

[Jan Wils. Woonhuis, type A, plattegrond begane grond. 1921 (?).]

Begane grond. Type A.

      De Coöperatie heeft beslag gelegd op een mooi terrein, een prachtigen boomgaard van 15.000 vierkante meter, vlak bij de tramhalte aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. De grond is zandig en dus droog. Het bouwplan is gebaseerd op openbebouwing.
      Zooals gezegd, heeft Jan Wils, de bouwer van Daal en Berg, Wingerdplein enz., het plan gemaakt. Hij heeft voorloopig twee typen ontworpen, maar een derde type als midden tusschen de twee geprojecteerde is nog mogelijk, zoo er vraag daarnaar mocht bestaan.
      Het kleinste type is vooral bestemd voor

[Jan Wils. Woonhuis, type B, plattegrond begane grond. 1921 (?).]

Begane grond, Type B.

alleen wonende personen (oude dames bv.) en jonggehuwden. In het geheel worden 5 woningen gebouwd (20 kleine en 36 groote). De bouw wordt uitgevoerd volgens hetzelfde principe als Daal en Berg. De huizen komen schuin achter elkaar te staan, waardoor ze allen een tuin hebben. De tuinen zouden grooter kunnen zijn dan bij Daal en Berg. De kleine woning zal ongeveer f 600, de groote woning f 750—f 800 huur moeten doen. Mocht de stad genoeg sintels van verbrand vuil kunnen leveren, wat echter te betwijfelen valt, dan zal de bouw in slakkebeton worden uitgevoerd en kan de huurprijs nog 10% dalen.
      Ieder kan tot de Coöperatie toetreden tegen een klein entreegeld. Wie een huis wil, moet daarenboven een aandeel nemen

[Jan Wils. Woonhuis, type A, plattegrond eerste verdieping. 1921 (?).]

Verdieping. Type A.

[...] het bedrag wordt 6% rente vergoed.
      De afbeeldingen stellen in staat, zich een voorstelling van o.i. kloeke woningen te maken. Misschien kunnen we ook nog wel eens een perspectief geven.
      Men leze, om overtuigd te worden, hoe gaarne de Regeering den woningbouw aanmoedigt en steunt, het hoofdartikel. Wie zelf flink zijn zaak ter hand neemt, ontvangt steun. Daarom snel besloten. Hoe eerder de plannen worden verwezenlijkt, des te sneller zal de huisprijs dalen. Door zichzelf te helpen helpt men ook anderen.
      Wij wenschen het Bouwplan Voorburg veel succes.

[Jan Wils. Woonhuis, type B, plattegrond eerste verdieping. 1921 (?).]

Verdieping. Type B.