Anoniem/Wethouder Buurman opent een nieuwe ambassade

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wethouder Buurman opent een nieuwe ambassade
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 11 augustus 1937
Titel Wethouder Buurman opent een nieuwe ambassade Van het Koninkrijk der Vrouw
Krant Het Vaderland
Jg 69
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad A, p. 2
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

WETHOUDER BUURMAN OPENT EEN NIEUWE AMBASSADE


Van het Koninkrijk der Vrouw


      Jules Gerzon, de eigenaar en directeur van de nieuwe zaak in damesmodes, Hoogstraat 29, die hedenmorgen onder groote belangstelling geopend is, gaf een verklaring van den naam Ambassade voor zijn onderneming, die algemeen bijval vond.
      – Kijk, zei hij, ik heb zoo gedacht: Den Haag, de Koninklijke Residentie, heeft gezantschappen van vele rijken. Ik wil er mij vestigen als ambassadeur van het Koninkrijk der vrouw.
      De nieuwe onderneming toont nog andere sprankels van originaliteit. Het is geen winkel, maar één groote receptiesalon, van beneden tot boven. Men vindt er geen rekken met japonnen en mantels. De geheele zaak is één groote etalage, waar de bizonder mooie waspoppen als bezoeksters aandoen, die eerder zijn gekomen.
      Daarbij komt, dat de inrichting van het nieuwe pand met in wezen zeer eenvoudige middelen een voorname luxe suggereert, die geheel en al doet vergeten, dat men een winkelzaak is binnengegaan om een hoedje te koopen. Men voelt zich waarlijk op bezoek bij den gezant.
      Deze bizondere sfeer heeft architect Jan Wils er gebracht door de wanden van het geheele huis is dezelfde lichte kleuren te houden, evenals het origineele meubilair. Verder bracht hij er ruimte in door alle scheidingsmuren weg te laten en toch behield hij het intieme salonkarakter en maakte er geen holle zalen van door op het open trappenhuis de vloeren op verschillende hoogte te doen uitkomen. Zoo kost het bv. moeite den kelder te herkennen. Het is een volwaardige verdieping van het huis geworden.
      De voorraden zijn geborgen in ruime kasten in de wanden, afgesloten met stemmige houten deuren, die tot wandversieringen zijn geworden.
      De paskamers zijn geen paskamers meer, maar boudoirs.
      Gevel en etalages hebben een even lichte sfeer als het geheele huis. Zij trekken in de Hoogstraat zeer de aandacht.
      Dit huis, men voelt het aan alles, is gebouwd op den origineelen kijk, dien Jules Gerzon door zijn aard en vroegeren werkkring op de psyche van de modieuse vrouw gekregen heeft. Hij heeft den tijd ongetwijfeld mee, want de damesconfectieindustrie heeft zich, in vergelijking met nog niet zooveel jaren geleden, opgewerkt tot zeer hoog peil, in het bizonder wat de coupe betreft, vroeger haar zwakke punt.
      Maar men moet een eerste klas vakman zijn om op de internationale markt zulk een collectie in te koopen en deze dan zoo te brengen als in de Ambassade gebeurt, waar alles de allure krijgt van exclusieve en origineele modellen.
      Wethouder Buurman heeft de nieuwe onderneming geopend. Hij wees vooral op de werkverruiming, die dit particuliere initiatief weer heeft gebracht.
      Jan Wils zei, dat hij niets te zeggen had, maar dat zijn werk voor hem moest spreken.
      De heer Kropveld voor de Kamer van Koophandel, bracht frappante cijfers over de besteding van het Haagsche inkomen, waarvan 10 %, rond 21 millioen aan kleeding wordt uitgegeven.
      De heer Gerzon Sr. ten slotte sprak een vermanend woord tot zijn ondernemenden zoon Jules. Jongen, als je over een jaar ook tevreden bent, dan pas kan je zeggen geslaagd te zijn.
      Of het vaderhart bij zooveel originaliteit en energie wel zoo bezorgd behoeft te zijn?