Anoniem/Zonder titel/17

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Men meldt ons uit Zeeland: [...]
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 10 augustus 1917
Titel Men meldt ons uit Zeeland: [...]
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr 74, 219
Editie, pg {{{editie}}}, Avondblad, B, p. 2
Opmerkingen Jan Toorop vermeld als J. Toorop
Brontaal Nederlands
Bron kranten.kb.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Men meldt ons uit Zeeland:
      Dezer dagen is te Domburg de jaarlijksche tentoonstelling van schilderijen geopend. De ultra-modernen zullen er hun hart kunnen ophalen, want er is een keur van schilderproducten aanwezig van de hand der volgelingen van P. van Wijngaert c.s. en de „minder-modernisten” zijn haast niet vertegenwoordigd. Eenige blauwe, gele en roode blokjes, los van elkander op een zwarten achtergrond aangebracht door Theo van Doesburg, worden u in den catalogus aangekondigd als: vijfde compositie (1917) motief: „de drie gratiën” en eenige driehoeken en cirkelsegmenten als „dansfiguren”. Verder zijn er „landschappen” met zwarte contouren, opgebouwd uit kubus-achtige blokken, en waarin de huizen zoo scheef staan, als waren zij door een aardbeving geteisterd, een en ander van de hand van Jean Colette. Voorts de onwezenlijke „schilderijen” van Mevr. Fernhout-Toorop enz. Voor niet-aanhangers der „nieuwe strooming” is de expositie zeer weinig belangwekkend, en het schijnt ons dan ook een fout van het Comité zoo weinig rekening te houden met den smaak van het publiek, dat, over het geheel genomen, nu eenmaal van die buitenissigheden niet is gediend.
      Jan Heyse, die verleden jaar zoo mooi uitkwam met zijn „Prinsje” en „Oud stadje” en zijn drieluik kan dezen keer het peil der expositie niet naar boven brengen met zijn twee inzendingen. Er is nu niets op deze tentoonstelling, dat hevig ontroert; wel zijn er, gelukkig, enkele fraaie stukken, waaronder wij noemen die van W. J. Schülz en het stilleven van P. Schultze, alsmede den door L. Schelfhout ingezonden vrouwekop, en een teekening van Mevr. Elout-Drabbe. Ook is er een symbolische teekening van J. Toorop, getiteld „Brugge of de Goddelijke Heidegang.” Mej. Wichers Wierdsma houdt van bizarre teekeningen: de palen van haar „paalhoofd” geven den indruk van even zoovele doodsbeenderen. Haar ex-libris ontwerpen zijn echter zeer zeker karakteristiek.
      De liefhebbers der minder-moderne kunst zullen beter doen hunne schreden te richten naar Vlissingen of Veere. In eerstgenoemde plaats zijn thans schilderijen te zien van den Haagschen Kunstkring „Hollande-Belge” gecombineerd met het werk van Walchersche schilders, terwijl in Veere in het „Schotsche huis” mede veel schoons is te genieten.