Architectura/Jaargang 1/Nummer 1/Mededeelingen van het Genootschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Mededeelingen van het Genootschap
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 7 januari 1893
Titel Mededeelingen van het Genootschap
Tijdschrift Architectura
Jg, nr, pg 1, 1, 2
Opmerkingen Willem Kromhout vermeld als W. Kromhout Czn., Herman Gerard Jansen als H.G. Jansen, Joseph Cuypers als Jos.Th.J. Cuijpers
Brontaal Nederlands
Bron tresor.tudelft.nl
Auteursrecht Publiek domein

MEDEDEELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP.


      1o. Als gewoon lid zijn aangenomen de heeren Lammert Berghuis en W. A. Ellens, beiden te Amsterdam.
      2o. Als buitenlid zijn toegetreden de heeren J. Amiabel, Architect en Aug. Alexander en V. Engels, beeldhouwers te ’s Gravenhage, C. L. M. Robbers, architect te Haarlem, A. v. d. Boogaard te Nijmegen, Johs. Diebels te Huissen en C. D. de Wilde, bouwkundige te Oud-Beierland.
      3o. Als gewoon lid zijn voorgesteld door de heeren W. Kromhout Czn. en H. G. Jansen: de heeren Jos. Th. J. Cuijpers en A. Hofman.
      4o. De tijd van inlevering voor dc 2e algemeene prijsvraag (eene Protestantsche Dorpskerk) is vastgesteld op 30 Januari a.s. Naar aanleiding van een algemeen te kennen gegeven verlangen is het programma in zooverre vereenvoudigd, dat de binnen- en buitentravée op de schaal van 1 à 20 niet vereischt worden.
      5o. Het programma voor twee diploma’s, betrekking hebbende op de in 1893 te Winschoten te houden tentoonstellingen van Nationale Nijverheid en van Landbouw is opgenomen in „de Opmerker” van 10 Dec. 1892. Uitvoerige programma’s, tevens bevattende het wapen van Winschoten, zijn op franco aanvrage bij den 1en Secretaris verkrijgbaar.
      6o. Heeren leden, die van woonplaats veranderen, wordt beleefd verzocht hunne nieuwe adressen te willen opgeven aan den 1en Secretaris, American-Hôtel te Amsterdam.