Architectura/Jaargang 5/Nummer 11/H. M. de Koningin-Regentes

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘H. M. de Koningin-Regentes heeft het besluit der gemeente franeker, waarbij besloten is tot verkoop van den aan die gemeente behoorenden zilveren globebeker vernietigd. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 11 (zaterdag 13 maart 1897), p. 66. Publiek domein.

[ 66 ]  — H. M. de Koningin-Regentes heeft het besluit der gemeente franeker, waarbij besloten is tot verkoop van den aan die gemeente behoorenden zilveren globebeker vernietigd. Dit besluit, opgenomen in de Staats Ct. no. 58, is gegrond op de volgende overwegingen: dat deze beker in 1607 aan de gemeente franeker ten geschenke is gegeven door de gezamenlijke huurders der stadslanderijen onder st. jacob op het bildt gelegen,
 dat deze beker van verguld zilver is gedreven in de gedaante van een globe of bol, waarop de gesteldheid der aarde met zeer groote nauwkeurigheid en tal van bijzonderheden, volgens de allerlaatste, tijdens de vervaardiging in 1607 gedane ontdekkingen op bekende gegevens, hoogstwaarschijnlijk door Pibo Gualtheri gegraveerd is en dit voorwerp mitsdien een document is voor de geschiedenis van de kennis der aarde,
 dat deze globe-beker wegens zijn smaakvolle vormen en zijne voortreffelijke uitvoering onder de voornaamste voortbrengselen der goud- en zilversmidskunst te rangschikken is.
 dat mitsdien deze beker, uit het oogpunt zoowel van geschiedenis als van wetenschap en kunst, een voorwerp is van groote waarde en beteekenis,
 dat het in strijd is met het algemeen belang, dat zulke voor de vaderlandsche geschi[e]denis en kunst belangrijke gedenkstukken, aan openbare besturen niet als voorwerpen van geldswaarde, maar ter herinnering aan belangrijke gebeurtenissen geschonken, door deze in den handel worden gebracht.

tel.