Architectura/Jaargang 5/Nummer 11/Onderstaande circulaire

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Onderstaande circulaire is deze week door de Schildersgezellen-vereenigingen te Amsterdam aan de schilderspatroons aldaar verzonden: […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 11 (zaterdag 13 maart 1897), p. 66. Publiek domein.

[ 66 ]  — Onderstaande circulaire is deze week door de Schildersgezellen-vereenigingen te amsterdam aan de schilderspatroons aldaar verzonden:

M.H.

 Ingevolge het besluit der Openbare Vergadering van Schildersgezellen, gehouden op 8 Februari 1897, in het lokaal „De Geelvink,” nemen ondergeteekenden, allen Schildersgezellen-Vereenigingen te amsterdam, de vrijheid U onderstaande vragen ter beantwoording aan te bieden.

JA NEEN


1o. Is U genegen om het loon, ingaande op 1 April 1897 te verhoogen met 3 cent per uur? om welke redenen?
2o. Is U genegen om het aangegeven of aangenomen werk uwer gezellen op 1 April 1897 af te schaffen en alzoo in dag uur te laten werken met een werktijd in den zomer van ten hoogste 11 uren en in den winter van ten hoogste 10 uren?

 Gaarne wenschen onderstaande Vereenigingen uw antwoord voór of op uiterlijk 15 Maart tegemoet te zien.
 Bij niet terugzending dezer circulaire zal U geacht worden als zijnde genegen beide vragen te willen inwilligen op bovengenoemden datum.

het comite.
Adres Ge­bouw De Geel­vink, sin­gel 530, am­ster­dam.   De Schildersgezellen- Vereeniging v. z. o. d.
  st. lucas
  Centrale Organisatie van Schildersgezellen
  Schildersgezellen-Vereeniging „d. s. k.